200 lande indgik lørdag en klimaaftale i Rwanda, men kan den bremse temperaturstigningen?

De rige udviklede lande skal reducere udledningen af drivhusgasser først og mest, men de fattige lande bør være med ved at sørge for at bremse den ødelæggende befolkningstilvækst.

 

Hver person udleder gennemsnitligt 4 t CO2 pr. år, og siden COP 15 i København i 2009 er jordens befolkning steget med ca. 560 mio. flere mennesker, som udleder ekstra 2.240 t CO2 om året! Jorden ville være bæredygtig med 2,5 mia. (som i 1950). Nu nærmer tallet sig 8 mia. mennesker.

 

Klimaaftalen fokuserer på HFC drivhusgasser, som anvendes i køleskabe, aircondition og andre køleanlæg og er mere potent end CO2. Det var ellers HFC gas, man indførte i stedet for CFC gas, der lavede et hul i ozonlaget for ca. 30 år siden og førte til Montreal protokollen i 1987, der forbød brugen af CFC gas – men så indførtes HFC! Det var en fejlbeslutning af mange!

 

Vedvarende energi kræver back up. Hvad skal den bestå af? Selv biomasse udleder CO2!

Klimaaftalen skal nu godkendes i Folketinget, og man er enige om målet men ikke om midlerne. De danske politikere er stadig fokuseret på dyr og ustabil vindkraft, som skal have back up energi.

 

Globalt leverer vind og sol i dag kun ca. 1,4% af verdens energiforbrug

Danske politikere tænker mest nationalt, og under debatten 13. okt. sagde energiminister Lars Chr. Lilleholt, at vindkraft leverer 42% af dansk energi, men det er kun el (strøm), som igen kun udgør 20%, så 42% svarer til under 10% af al dansk energiforbrug, og så glemmer man fly og skibstrafik.

 

Skal Danmark have vindmøller og højspændingsmaster overalt?

Dansk natur bliver ødelagt af kystnære vindmøller eller landvindmøller, men biodiversiteten i skovene foreslås nu også ødelagt af vindmøller.

 

I Kenya leverer Vestas 365 møller til en vindmøllepark – placeret blandt lokale hyrdefolk, der ikke blev spurgt, og dertil kommer 500 km højspændingsledninger til at lede strømmen – og måske gederne – væk. Denne 5 mia. kr. investering vil nok mest være til gavn for investorerne. I Afrika ville det være bedre med solceller, hvor man kunne starte med små blomsterlygter Little Sun designet af Olafur Eliasson. De lades op om dagen og bruges om aftenen. I Afrikas sol er solenergi ideel!

 

Vi burde have valgt Niels Bohrs spor og satset på kernekraft – nu med thorium

Vore politikere har i stedet valgt sporet efter Tvinds Amdi Petersen med vindmøller og snablen dybt nede i statskassen. Det er en fejlbeslutning, især da dygtige danske forskere er i færd med at lave en thorium wasteburner, der skal omdanne gammelt atomaffald til ren energi.

 

Læs også
Energirevolution med thorium er på vej i Holland! Hvad med Danmark?

Nogle af de 13.500 mia. US dollars, der er sat af til energiinvestering inden 2030 burde bruges til denne forskning.

 

’Kjernekraft er ’idiotsikkert’, fossilt brensel må fases ut’

Sådan skrev den norske forfatter Truls Sevje i september i norske Dagbladet i en artikel. Det ville hjælpe klimaet og afskaffe fattigdom, hvilket kun kan ske ved ren, rigelig og billig energi.

 

Truls Sevje skriver også om miljøpåvirkningen af forskellige energiformer. Solceller producerer 30-60 gange mere CO2 end kernekraft, og vindmøller 4 gange mere i løbet af sin levetid fra produktion til skrot.

 

Kernekraft bandlyses i Danmark – mere af politikerne end af befolkningen

Danmark har valgt vindkraft som den bærende energi, men det vil blive dyrt og skade vækst og velfærd. At omlægge PSO til finansloven gør det ikke billigere men skjules for befolkningen.

 

I en elregning på 584,16 kr. er el kr. 60,17 og PSO 49,74 – resten er afgifter til staten. Der skal ske en holdningsændring til kernekraft, hvilket er nødvendigt, hvis man vil stoppe temperaturstigningen. Selv FN har slået fast, at kernekraft vil være en nødvendig del af løsningen!

 

Læs også
Isen smelter på Grønland og skovbrande hærger i Frankrig og andre steder. Det ender galt!
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…