Det koster en gennemsnitsfamilie 1000 kroner om året, at Danmark skal have vindenergi

Vindenergi koster en gennemsnitsfamilie på 2 voksne og 2 børn mere end 1.000 kroner ekstra på elregningen årligt.

 

Isoleret set er vind ikke dyrt, men der skal konventionel kapacitet til at dække vinden af, når det ikke blæser. Professor Anders Sørensen fra Copenhagen Business School har for Rockwool Fonden analyseret sig frem til, at vindenergi gør elproduktion 14 procent dyrere.

 

Uden vindkraft ville en kWh koste 51 øre, før diverse skatter og afgifter. Med vindkraft er prisen 58 øre.

 

I Danmark har vi et backup-system, baseret på termisk energi – kul, biomasse og gas. Det har en massiv overkapacitet og leverer el til Danmark, når det er vindstille. Den massive overkapacitet koster.

 

Jo større afstand der er mellem det et kraftværk kan producere og hvad det rent faktisk producerer, desto dyrere bliver den enkelte kilowatt-time.

 

Desuden stiller vindenergi krav om ekstra produktion af fjernvarme. Det koster ekstra. Meget fjernvarme produceres ved at udnytte overskudsvarmen fra almindelig elproduktion. På nær når kilden til el er vind. Så skal der produceres ekstra varme.

 

Prisen for vindkraft er ikke kun 7 øre per kWh. Dertil kommer den halvdel af PSO-afgiften på elregningen på 21 øre per kWh, der går til vindmøller.

 

17 øre i alt per kWh plus moms er prisen, gennemsnitshusstanden skal betale for vindkraft i Danmark. Med et forbrug på 5.200 kWh svarer det til en merpris på 1.100 kroner om året.

 

Det kan godt være, at vindenergi isoleret set er en billig måde at producere energi på. Men da vind er en ustabil kilde til energi, koster dens indpasning i det danske energisystem kassen.

 

Jo mere vindkraft, jo større bliver afstanden mellem, hvad traditionelle kraftværker rent faktisk producerer og hvad de kan producere. Ekstraprisen for vindkraft bliver større og større over tid.

 

Læs også
Fremtiden for vind er på havet, skriver Henriette Vendelbo fra landforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Modsat det officielle Danmarks forsikringer!

 

Lars Klottrup

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…