Ved COP21 nævnte man ikke to afgørende faktorer, som kunne redde planeten fra global opvarmning

Ved COP21 nævnte man ikke to faktorer, som kunne redde planeten fra global opvarmning:

  1. Overbefolkningen – kan stoppes ved familieplanlægning
  2. Kernekraft med thorium (og senere fusion) kan erstatte fossile brændsler

 

Man kaldte klimaaftalen ved COP21 i Paris en succes, da alle 196 lande skrev under på et løfte om at holde temperaturstigningen under 2 grader. Det var ikke en juridisk bindende aftale, og den amerikanske klimaforsker James Hansen kaldte resultatet et stort bedrag, da det ikke ville bringe en løsning på selve problemet med udledningen af CO2. En bedre løsning på problemet ville være at stoppe befolkningstilvæksten og standse brugen af fossile brændstoffer.

 

Det er korrekt, at udviklede lande udleder mest CO2, men til gengæld har de fattige lande en befolkningstilvækst, der kan ødelægge ethvert mål om at få klimaet på ret kurs – flere mennesker udleder nu engang mere CO2, ødelægger flere regnskove og vil i fremtiden bruge flere ressourcer og mere energi, når deres levestandard stiger, hvilket de rige lande vil hjælpe dem med.

 

Efter COP21 kommer der et kapløb om at skabe vækst gennem en såkaldt grøn omstilling, og energiminister Lars Christian Lilleholt glæder sig over forventede eksportindtægter fra dansk vindmølleindustri o.a. Det kan kun skabe en dårlig økonomi i fattige lande, hvis de skal have energi fra vindmøller, der kræver stor støtte og kun leverer energi, når vinden blæser. Danske politikere – også tidligere klimakommissær Connie Hedegaard tror på vindens mirakuløse effekt. Vind, sol og bio kan kun supplere, mens kernekraft kan levere!

 

Klimaet har ingen grænser, og vi skal ikke kun tænke nationalt men globalt. Tyskland har genåbnet sine brunkulsminer til erstatning for de atomkraftværker, man vil lukke i 2022. Tyskerne skal åbenbart have energi fra brunkul, som er en af de mest beskidte former for kul. I Danmark kan vind og sol måske komme tæt på 100% af elenergien, men det svarer jo kun til 20% af al energi.

 

Præsident Obama på COP21: The best chance we have to save the one planet we have. (Paris klimaaftalen er den bedste chance for at redde planeten). Han roste samtidig indirekte sig selv for godt amerikansk lederskab! Kina og Indien fulgte efter med rosen og er tilfredse med den ikke bindende aftale. De har i dag et forspring mht. forskning og udvikling af thorium kernekraft.

 

Kina har lige givet tilladelse til 2 børn pr. familie, og Indien har fordoblet din befolkning på 20 år, så der skal skaffes ekstra energi til de mange flere mennesker. Indien har store solcelleanlæg, men i et tørt støvet land skal disse solcelleanlæg støves af, og for ikke at ridse panelerne bruges vand i massevis. Vand er en mangelvare og vil fremover blive vanskeligt at skaffe, da bjergenes gletsjere er ved at smelte, og de livgivende floder udtørres.

 

Det var berettiget, at en COP21 fossilpris gik til dansk klimaminister Lars Christian Lilleholt, idet hans holdning til visionær innovativ energipolitik nærmer sig en — ronkedors (gammel vrissen hanelefant, der lever afsondret fra flokken). Han vil ikke vide noget om andet end luftig vindenergi, måske lidt sol, når solen skinner og så det gammelkendte bioenergi, der kan dække alt lige fra afbrænding af affald eller flis fra Ghana, der ikke er spor CO2-venlig. Han er ikke engang nysgerrig efter at høre om fremtidens thorium energi, der for nylig var til høring på Christiansborg.

 

En af verdens rigeste mænd Bill Gates tilbyder penge til innovativ forskning i energi – også for at USA ikke skal komme bagefter Indien og Kina på fx thorium forskningen. Bill Gates går ind for kernekraft med fokus på brug af gamle uran brændselsstave, som kunne omdannes til ren energi.

 

Danske forskere er netop ved at udvikle en sådan waste burner, så måske skulle de henvende sig til Bill Gates, som mener, at en sådan teknologi kan levere energi til USA i over 100 år – bare med det brugte affald, der er klar. Teknologien er mulig – kun mangler finansiering (se www.itheo.org).

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

Det ville være indlysende i Niels Bohrs fædreland, at man med støtte til denne forskning kunne komme i front med visionær energiteknologi, men med de nuværende politikere skal der først ske en holdningsændring. Indtil det sker, må fossilprisen pynte hos energiministeren på Christiansborg.

 

Bill Gates: We need global energy miracles.

Kirk Sorensen (Flibe Energy), thorium konferencen, CERN 2013: Thorium is a miracle.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…