Valget nærmer sig – Corydon lægger afstand til den radikale energipolitik

Colourbox

Danske elforbrugere støttede i 2014 vedvarende energi og den grønne omstilling i energisektoren over den såkaldte PSO-afgift med 7,3 mia. kr.

 

Sammen med afgifter på energi, grønne afgifter, moms og PSO vil danske forbrugere i valgåret 2015 komme til at bidrage med over 50 mia. kr. til regeringens ”grønne omstilling”.

 

Den gennemsnitlige markedspris for el faldt i 2014 til 23,3 øre pr. kWh. Det vil nok overraske de fleste forbrugere, der i gennemsnit betalte 2,26 kr. pr. kWh til DONG eller en anden el-leverandør.

 

Den horrible forskel opstår, fordi der til dækning af prisen for elektricitetens produktion, administration og distribution m.v. på 35 øre, opkræves 41 øre i Netafgift, 22 øre til PSO-afgiften og 128 øre i moms, energi- og grønne afgifter.

 

De danske elforbrugere får ingen glæde af, at markedsprisen på el er faldet – og fortsat falder i 2015. Faldet bliver mere end neutraliseret af stigende PSO- og andre afgiftsstigninger. De høje PSO-afgifter går bl.a. til at støtte DONGs havvindmøllepark ved Anholt, der i de næste 12 år skal have 105 ør pr. kWh.

 

Høje afkast på investeringer i VE

Mens det lave renteniveau betyder, at borgernes møjsommelige opsparing kun giver et kummerligt afkast, er det helt andre tilstande på markederne for vedvarende energi. Energi fra VE-produktion giver høje og sikre afkast og er derfor stærkt jagtede investeringsobjekter.

 

Med begrebet “Grøn energi” er det lykkedes for vindmølleinvestorer at opnå politisk godkendelse af garanterede tilskud og overpriser betalt af el-forbrugerne uden om Finansloven.

 

Det er ikke ualmindeligt, at en investor i vindmølleprojekter inden for en seks års periode kan stå med en fuldt betalt og gældfri mølle, der i mange år fortsat kan producere energi, der efter tilskudsperioden kan sælges til markedspris.

 

Velhavere i Tesla’er

Fritagelsen for registreringsafgift betyder samtidig, at velhavere kan promenere i Tesla’er og andre luksuriøse elbiler med milliontilskud. Stærkt stødende for hårdtarbejdende og skatteplagede socialdemokratiske vælgere.

 

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

Gift for vækst og beskæftigelse

Energipolitikken er gift for vækst og beskæftigelse. Det tilstår finansminister Bjarne Corydon i et opsigtsvækkende interview i Politiken. Valget nærmer sig, og det er tydeligt at Socialdemokratiet i tide prøver at lægge afstand til den radikale energipoitik.

 

Men udviklingen lader sig ikke umiddelbart rulle tilbage, og festen fortsætter for de almindelige elforbrugeres regning. Energipolitikken bidrager til den afdæmpede efterspørgsel fra husholdningerne.

 

PSO-afgiften og andre elementer i energipolitikken belaster samtidig de energiforbrugende virksomheders konkurrenceevne, og derfor er den grønne omstillingspolitik ikke kun dum og dyr, som påpeget af Det Økonomiske Råd, men også gift for vækst og beskæftigelse.

 

http://politiken.dk/oekonomi/2050/groen_omstilling/ECE2669856/bjarne-corydon-jeg-er-den-groenne-omstillings-bedste-ven/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…