Børn, der har problemer med at lære, har stor glæde af at komme på et museum

Specialklassebørn og Helle Ingerslev Kristensen. Foto: Gl. Estrup

Lad os kalde ham Tom.

 

Tom har svært ved at tilegne sig ny viden. Han bliver hægtet af de abstrakte begreber, ny elektronik, uro og tempo, som ofte præger undervisningen i folkeskolen.

 

Der er mange som Tom. De kommer skævt ind i tilværelsen, fordi de slet ikke lærer det de rent faktisk har mulighed for.

 

Men nu afslører en ny undersøgelse en helt ny mulighed for at få Tom og andre børn med på vognen: Museerne

 

Nyt speciale om museumsundervisning for børn med indlæringsvanskeligheder viser, at der er store gevinster ved en alternativ og fysisk orienteret læringsform målrettet skoleelever med diagnoser som ADHD og autisme.

 

Ved brug af en meget deltagelsesorienteret undervisningspraksis er det lykkedes at engagere gruppen af børn, som kan være svære at nå med traditionelle undervisningsmetoder. Helle Ingerslev Kristensen forklarer:

 

”Ved at arbejde med praktiske aktiviteter oplever eleverne – måske for første gang i deres liv – at de faktisk kan noget i en læringssammenhæng, og så bliver deres motivation og dermed deres udbytte af museumsformidlingen større.”

 

”Mit projekt har vist, at elevgruppen, som traditionelt anses som svær at motivere, godt kan indgå i undervisningsforløb om tidligere tiders herregårdskultur. De viser både lyst, deltagelse og engagement. Og de kan ovenikøbet koncentrere sig i længere tid. Det handler bare om, at have en meget praktisk tilgang og de rette rammer.”

 

”Mine undersøgelser viser, at elever som normalt vanskeligt tilegner sig viden om abstrakte forhold som eksempelvis tidsperioder, kan opnå en god forståelse af begreber som for eksempel mangelssamfund, når forløbene er konkret forankret i kulturmiljø, bygninger og fysiske genstande.”

 

Helle Ingerslev Kristensen har skrevet sit speciale i samarbejde med Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.

 

Læs også
Herning Tekstilmuseum i helt nye klæder

Museet har planer om at fortsætte med at lave undervisningstilbud til børn med indlæringsvanskeligheder.

 

For yderligere information og booking kontakt Helle Ingerslev Kristensen, museumsformidler på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet på [email protected] eller T 8795 0711

 

Forsidefoto:

Tv: Gammel Estrups kulturmiljø – som eksempelvis den historiske æbleplantage – blev i rigt omfang inddraget i undervisningsforløbene for børn med indlæringsvanskeligheder. Her skulle eleverne plukke æbler, som herregårdens arbejdere gjorde før i tiden. Museet har fået fremstillet klassesæt af veste, forklæder og hovedtøj til både piger og drenge, så historien så vidt muligt kan opleves på egen krop. Th: Cand.mag Helle Ingerslev Kristensen.

 

Børnene skal blandt andet hjælpe med at save brænde og lave mad. Foto Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.

 

Fakta om Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Læs også
Kian slog og gjorde skade på sig selv – så besluttede moderen at ændre opdragelse, og nu er han som forvandlet

*Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926 solgt, og Gammel Estrup – Jyllands Herregårdsmuseum blev oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930.

 

*Museet hedder i dag Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og er en selvejende institution.

 

*Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og anvende en passende del af den til en samling, der viser herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.

 

*Gammel Estrup – Herregårdmuseet beskæftiger sig i det daglige med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk, iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm.

 

*Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus.

 

*Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsdage i juni måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk.

 

Læs også
Små børn kan udvikle sig meget hurtigere, hvis vuggestuer systematisk arbejder med, hvad børnene skal lære

*Gennemsnitligt er besøgstallet på 100.000 om året, heraf ca. 5.000 fra udlandet.

 

*Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt mandage i vinterperioden.

 

*Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og har 80 medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets mange, årlige formidlingsaktiviteter.

 

*Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på museet, heraf er 4 faguddannede akademikere fordelt på 1 direktør, 2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på Dansk Center for Herregårdsforskning.

 

*Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige ledelse.

 

*For mere information tjek www.gammelestrup.dk eller kontakt museet på Tel 8648 3001 eller [email protected]

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…