To slående eksempler fra den aktuelle debat viser, hvordan medierne gør os dummere, end vi behøvede at være

Medierne kan ikke diktere os bestemte politiske holdninger. Men de har i høj grad indflydelse på, hvilket indtryk vi får af virkeligheden. Og det kan så igen påvirke vores holdninger.

 

Hvad er for eksempel virkeligheden i forbindelse med asylstrømmen eller i forbindelse med vores dagpengesystem? Det bruger befolkningen i høj grad medierne til at finde ud af. Ikke mindst TV.

 

Derfor er det også et stort problem, at medierne med TV i spidsen ofte gør os dummere på virkeligheden, end vi behøvede at være.

 

Det er ikke nødvendigvis sådan, at vi får noget at vide, der er lodret forkert. Meget ofte er der i stedet tale om, at medier fortier eller nedtoner nogle informationer, som er vigtige for, at vi kan forholde os til tingene.

 

Man får en version af virkeligheden med store huller i. Og disse huller er ikke tilfældige. De er i høj grad styrede af, at langt de fleste journalister er venstreorienterede og politisk korrekte.

 

Det ser vi meget tydeligt i to af de sager, som står øverst på den politiske dagsorden – nemlig netop asylstrømmen og dagpengesystemet.

 

Skæv dækning af dagpengene

Debatten om dagpengene har kørt på de høje nagler i de senere år. Medierne har først og fremmest beskæftiget sig massivt med, hvor mange mennesker der er ”faldet ud” af dagpengesystemet. Man har givet indtryk af, at de alle er nogle ulykkelige skæbner.

 

Men en stor del af dem, der ikke længere modtager dagpenge, har fået job, uddannelse, efterløn eller pension. Der er folk, som har haft problemer, men problemernes omfang er klart blevet overdrevet.

 

Omvendt har medierne i vidt omfang nedtonet det stik modsatte problem – nemlig at vi i stigende grad mangler dansk arbejdskraft til ledige job. For få danskere er i beskæftigelse og for mange er på offentlig forsørgelse.

 

Formandens opsigtsvækkende tal

Læs også
Mette Frederiksen begår vælgerbedrag med forslag om tidlig pension – og medierne hjælper hende til det

Det burde kunne lade sig gøre at finde nogle flere danskere til ledige job. Det blev man bekræftet i, da dagpengekommissionens formand Nina Smith kom med et par opsigtsvækkende tal:

 

Hver fjerde dagpengemodtager kommer igennem hele dagpengeperioden uden på noget tidspunkt at være i beskæftigelse. Tre ud af fire er kun i beskæftigelse i under fire måneder undervejs. Når det kan lade sig gøre, så er der altså noget, der ikke fungerer, som det skal.

 

Men denne vigtige oplysning forsvandt fuldstændig ud af dækningen i blandt andet TV. Den passede tilsyneladende ikke ind i det røde, politisk korrekte verdensbillede.

 

Hvordan skal befolkningen kunne tage ordentligt stilling til dagpenge-spørgsmålet, når man overhovedet ikke får en så central information fra de journalister, der skulle levere den?

 

Parallelsamfund

Vi ser lignende fortielser fra journalisterne, når det gælder asylstrømmen.

 

Den massive asylstrøm, som bevæger sig op gennem Europa, kommer helt overvejende fra muslimske lande.

Læs også
TV2 fører seerne bag lyset ved at fortie indvandrernes store andel af de voksende fødselstal

 

Selve antallet af asylansøgere går langt ud over, hvad de europæiske lande kan optage, hvis de skal bevare deres sammenhængskraft, fredelige forhold og velfærd.

 

Men problemet er særlig stort, fordi de hidtidige erfaringer viser, at muslimske indvandrere i vidt omfang danner parallelsamfund i deres nye land. De fastholder holdninger og værdier, som står i modsætning til den frihed, det demokrati og den ligestilling, som præger de europæiske samfund.

 

Disse holdninger og værdier hviler på Koranen og på en klankultur.

 

Men denne kendsgerning gør de politisk korrekte journalister alt for at skjule for befolkningen. Selv når kendsgerningerne hænger lige foran øjnene på dem, bliver de ignoreret.

 

Meningsmåling

Det er blevet meget tydeligt i forbindelse med en aktuel meningsmåling, som kortlægger danske muslimers holdninger. (Wilke/Jyllands-Posten)

 

Læs også
DR og TV2 fortier en af de vigtigste afsløringer i lang tid: Integrationen af indvandrere fungerer overhovedet ikke

Den viser, at et massivt flertal af danske muslimer har den opfattelse, at Koranens anvisninger skal følges fuldt ud. De er afvisende over for at reformere eller modernisere islam.

 

Knap 4 ud af 10 siger helt åbent, at Koranen helt eller delvis skal være grundlaget for dansk lovgivning.

 

Denne meningsmålings resultater ville under alle omstændigheder være særdeles interessante. Men de er selvfølgelig særlig interessante i en situation, hvor en regulær muslimsk folkevandring til Europa er i fuld gang.

 

Holdninger og værdier bag asylstrømmen

Der er al mulig grund til at tro, at disse asylansøgere i stort omfang deler de holdninger, som træder frem i den danske meningsmåling.

 

Hvis der ikke bliver bremset kraftigt i asylstrømmen, vil vi med andre ord få et Europa, hvor disse holdninger får meget stor vægt.

 

Man skulle derfor mene, at det ville være en helt oplagt opgave for journalister – også i TV – at orientere den danske befolkning om målingens resultater.

Læs også
Så galt kan det gå, når medierne går amok i politisk korrekthed

 

Det ville mildt sagt også være nærliggende at gøre opmærksom på, at disse resultater påkalder sig en særlig interesse i lyset af folkevandringen.

 

Men det kunne de politisk korrekte medier ikke drømme om. De vælger fortielsen.

 

Dermed gør de os dummere, end vi behøvede at være.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…