Vismændene har politisk slagside – det undergraver tilliden til dem

Foto: Privat

Det fornægter sig ikke, at Det Økonomiske Råd er en radikal opfindelse fra begyndelsen af 1960’erne. Mens regeringen går i selvsving over Vismandsrapporten, glemmer man fuldstændig Overvismand Jørgen Whitta-Jacobsens klare forbehold: ”opsvinget har dårligt nok manifesteret sig endnu.”

 

“Opsvinget har dårligt nok manifesteret sig endnu”

Vismændene beskriver den økonomiske situation i så skånsomme vendinger, at det hos den læge læser kan efterlade det indtryk, at vi definitivt har lagt den økonomiske krise bag os.

 

Vismandsrapporten gør ikke meget ud af, at det går langt bedre i sammenlignelige lande. De positive træk, der kan registreres skyldes udelukkende udefra kommende impulser – lav rente, lave oliepriser og en lav effektiv kronekurs.

 

Vismændene undergraver tilliden

Man kan i øvrigt undre sig over Vismændenes ulyksalige trang til at skabe uro på ejendomsmarkedet. Uanset det Radikale Venstres politik, er det ikke, og det har aldrig været, Vismændenes opgave at reformere ejendomsmarkedet og anbefale øget beskatning af ejerboliger, uanset om det umiddelbart vil forbedre de offentlige finanser og ”give mulighed for at nedsætte beskatningen af arbejdsindkomst”.

 

Hvorfor behandler Vismændene ikke det erklærede borgerlige og rimelige krav om begrænsning af de offentlige udgifter? Selvom det ikke indgår i regeringens forestillingsverden, ville det også give muligheder for varige skattelettelser.

 

Vismændenes fordelingshensyn

De økonomiske vismænd tager sig også på at vurdere ”social mobilitet” – om børn fra ”yderområderne” har sværere ved at bryde den ”sociale arv”, og om det er positivt ud fra ”grundlæggende fordelingshensyn”.

 

Hvornår har Det Økonomiske Råd fået kompetence til fra Folketinget at overtage opgaven med at definere det danske samfunds grundlæggende fordelingshensyn? Glemmer Det Økonomiske Råd fuldstændig, at der i dagens Folketing er flere partier, der tager lodret afstand fra traditionel socialdemokratisk fordelingspolitik?

 

Har Vismændene overlevet sig selv?

Spørgsmålet er om ikke Vismandsinstitutionen for længst har overlevet sig selv? Siden den socialdemokratiske folketingskandidat Christen Sørensen var Overvismand, har vi ikke haft tillid til konstruktionen!

 

Læs også
Det måtte komme: Eva Kjer Hansen går af – sagen får konsekvenser for Løkke

Interesserede læsere kan selv læse Vismændenes pressemeddelelse http://www.dors.dk/files/media/rapporter/2015/f15/f15_pressemeddelelse.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…