Thorning, Merkel og de andre EU-ledere baner vejen for asylkaos

Foto: concilium.europa.eu

I morgen tirsdag får statsminister Helle Thorning-Schmidt besøg af den tyske forbundskansler Angela Merkel, der er Europas uformelle politiske lederskikkelse.

 

For Thorning er besøget et led i den valgkamp, som hun for længst er i gang med, selv om valget endnu ikke er udskrevet.

 

Der er ingen tvivl om, at Merkel vil blive modtaget med stor velvilje i den danske befolkning.

 

De fleste danskere kan lide hendes afdæmpede og venlige personlige facon. Samtidig repræsenterer hun et Tyskland, som Danmark har fået et særdeles godt forhold til.

 

Den store nabo mod Syd er ikke bare vores største handelspartner. Tyskland fungerer også som en konstruktiv og hjælpsom partner for Danmark – og andre mindre lande. Hvad det angår, viderefører Angela Merkel traditionen fra sin forgænger Helmut Kohl.

 

Fiasko

Men Merkels besøg foregår desværre på en politisk baggrund, der ikke giver anledning til glæde.

 

EU’s ledere mødtes i torsdags til et topmøde, hvor man skulle forholde sig til flygtningeproblemerne i Middelhavet.

 

Mødet kan trække dybe spor i Europa. Og det er ikke for det gode. De handlingslammede politikere svigtede fuldstændig deres ansvar i asylpolitikken, og mødet blev en fiasko.

 

Angela Merkel optrådte ved den lejlighed som en svag og rådvild lederskikkelse. Hun havde intet brugbart bud på, hvordan Europa får styr på den folkevandring via Libyen og Middelhavet, som kan sende mange millioner asylansøgere til Europa og skabe helt uholdbare tilstande.

 

Thorning, Merkel og de andre EU-ledere baner vejen for asylkaos.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

To opgaver

Topmødet i torsdags havde to store opgaver: Man skulle finde veje til at bringe asylstrømmen under kontrol. Og man skulle forhindre, at mange mennesker dør i deres forsøg på at nå Europa via Middelhavet.

 

De to opgaver hænger snævert sammen. Hvis man ikke får styr på asylstrømmen, vil stadig flere fattige og måske krigsplagede mennesker sætte livet på spil for at nå det forjættede land, og en del vil omkomme undervejs.

 

Hvis man øger indsatsen for at redde nødstedte flygtninge uden at gribe ind over for tilstrømningen, vil det sandsynlige resultat være, at flere tager chancen og sejler ud i faldefærdige både. Det kan i sidste ende føre til flere døde og ikke færre døde.

 

Men det var lige præcis det, EU-lederne gjorde.

 

Den eneste holdbare løsning

Man vedtog at udvide EU’s Triton-mission, der bevogter den italienske kystlinje. Ved at sætte flere skibe ind her, regner man med, at man også vil kunne samle flere nødstedte flygtninge op.

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

 

Som redningsoperation er det en rigtig halvhjertet politiker-løsning. Hvis man virkelig gik efter at redde flest mulige menneskeliv, skulle man jo indsætte EU-færger, som fragtede alle flygtningene til Europa.

 

Men det tør EU-lederne ikke byde deres befolkninger.

 

Omvendt har de heller ikke modet til at vælge den eneste holdbare løsning:

 

Den går ud på at standse flygtningebådene, så de ikke kommer ind i EU-området. Så må asylansøgerne vende tilbage til Afrika, hvor EU bør yde dem hjælp.

 

Det er den model, Australien har taget i anvendelse med succes. Der kommer ingen bådflygtninge til Australien, og ingen mennesker drukner i forsøget på at komme dertil.

 

Alvorlige udsigter

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

Men det kunne Thorning, Merkel og de andre ikke beslutte sig for. Ja, de kom ikke engang i nærheden af at diskutere det.

 

Så EU fortsætter med at lade millioner og atter millioner asylansøgere drage til Europa, hvor de vil forandre de europæiske samfund til ukendelighed – med problemer af en helt ny størrelsesorden.

 

Merkel har mere end nogen anden politiker ansvaret for disse udsigter. Og Thorning følger trop.

 

Medierne

Dette politiske svigt er gået meget upåagtet hen i medierne, herunder de danske.

 

De politisk korrekte journalister interesserer sig ikke for, hvor hårdt deres samfund kan blive ramt af en ukontrollabel flygtningestrøm.

 

Stort set al dækningen af EU-topmødet drejede sig om, at man ikke gjorde nok for at redde de nødstedte mennesker i Middelhavet. Folkevandringens konsekvenser var ikke noget tema.

Læs også
Hvad betaler Danmark til EU,  ansatte i EU og vanvittig regel-tsunami fra EU

 

Særlig TV-dækningen var slem. Der var dog enkelte hæderlige undtagelser. Således gjorde politisk kommentator Hans Engell på TV2 en ihærdig indsats for at tilføre debatten noget realitetssans.

 

På vej ned

Mødet mellem Thorning og Merkel understreger det gode forhold mellem de to lande.

 

Desværre foregår det på en baggrund, der også understreger en anden kendsgerning:

 

Europa er et kontinent på vej ned. Vi magter ikke længere at gøre det nødvendige.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…