Regeringen tegner et falsk billede af økonomien

Socialdemokraterne har i deres annoncer fremhævet, at regeringen har skabt 40.000 private arbejdspladser.

 

Det kan umiddelbart lyde imponerende. Men går man tallet nærmere efter, giver det et særdeles misvisende indtryk.

 

Realiteten er, at der ikke er skabt mere arbejde i den private sektor under Thorning-regeringen.  Tværtimod arbejdes der nu lidt mindre, end der gjorde i 2011.

 

Der er ganske vist kommet flere ansatte. Men det skyldes, at de nye job først og fremmest er deltidsjob og studiejob, hvor den enkelte kun har en begrænset arbejdstid. Den samlede arbejdstid er snarest gået den gale vej. (Jyllands-Posten)

 

De 40.000 afspejler altså på ingen måde, at den private sektor er vokset under Thorning. Økonomiprofessor Torben M. Andersen gør da også opmærksom, at bruttonationalproduktet (BNP) ikke er steget.

 

Dette er et blandt flere eksempler på, at regeringen her op til folketingsvalget tegner et falsk billede af dansk økonomi.

 

I topform?

Regeringen søger også at give det indtryk, at det nu går rask fremad for dansk økonomi, og at det primært skyldes regeringens indsats.

 

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard har således talt om, at dansk økonomi er ”på vej til at komme i topform”.

 

Man må sandelig ikke håbe, at han har ret. For hvis den nuværende tilstand er noget nær topform, så ser det sandelig ikke lyst ud for dansk økonomi.

 

Vi skulle gerne kunne gøre det langt bedre. Og vi kan konstatere, at en række af de lande, vi sammenligner os med, faktisk gør det langt bedre end os: Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland.

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

 

Svagt opsving

Ingen tvivl om, at der er klar fremgang i dansk økonomi i øjeblikket. Det skal man naturligvis glæde sig over. Regeringen forudser en vækst på 1,5 procent i år og 2 procent næste år. Alle økonomer er enige om, at tallene ligger deromkring.

 

Dette er en lettelse efter en langvarig stilstand i økonomien. Men der er bestemt ikke tale om noget prangende opsving.

 

De opsving, Danmark tidligere har oplevet efter kriser, har været langt stærkere end det, vi nu ser. Vi har tidligere set opsving, hvor væksten i BNP var på 4-6 procent allerede det første år efter krisen, og så fortsatte det ellers derudaf.

 

Det er slet ikke tilfældet nu.

 

Andre lande har altså en klart stærkere fremgang end Danmark. Væksten i disse lande er højere, og beskæftigelsen i disse lande ligger nu over niveauet før krisen, mens den fortsat ligger under i Danmark.

 

Læs også
Rigsstatistikeren: Hvorfor går det så relativt godt med den danske økonomi?

Men det er ikke det indtryk, man får fra regeringen. Den får det nærmest fremstillet, som om dansk økonomi er toppen af poppen.

 

Tager æren

Samtidig søger regeringen at tage æren for den fremgang, der vitterligt er. Også dette er misvisende.

 

Fremgangen skyldes helt overvejende internationale forhold: olieprisernes fald, den lave rente, den lave valutakurs, stabiliseringen i Sydeuropa.

 

Men ifølge regeringen er det først og fremmest dens økonomiske politik, som gør forskellen.

 

Hvis man skulle tage det for gode varer, måtte man jo også sige, at det er regeringens skyld, at Danmark har en klart lavere vækst end de lande, vi plejer at sammenligne os med. Men det siger regeringen ikke noget om.

 

Regeringen ynder også at give indtryk af, at den har ”ryddet op” efter den tidligere borgerlige regerings økonomiske politik.

Læs også
Industriens mangel på medarbejdere overgår tiden før finanskrisen

 

Men kendsgerningen er, at VK-regeringen under Lars Løkke gennemførte reformer, der har langt større positiv betydning dansk økonomi end de reformer, som Thorning-regeringen har stået for (sammen med de borgerlige).

 

Hvis man skulle være i tvivl, kan man spørge i Finansministeriet.

 

Regeringens vigtigste indsats

Regeringen smykker sig i vidt omfang med lånte økonomiske fjer. Dens påstande om, at dansk økonomi er ved at være i topform, og at det er den røde regerings fortjeneste holder ganske enkelt ikke.

 

Til gengæld kan man heller ikke bare sige, at regeringen har skylden for, at Danmark i øjeblikket klarer sig dårligere end andre med hensyn til vækst og beskæftigelse.

 

Krisen blev dybere i Danmark, og det gjorde den blandt andet, fordi dansk økonomi kørte i overgear op til, at det gik galt – med store stigninger i lønninger og boligpriser.

 

Læs også
Nobelprisen i økonomi 2018 gik til William Nordhaus og Paul Romer

Og selv om Thorning-regeringen ikke har præsteret reformer af samme rækkevidde som Løkke-regeringen, så har den dog taget nogle væsentlige reformskridt.

 

Men den vigtigste indsats, som den røde regering har ydet for dansk økonomi, består i, at den ikke har fjernet den borgerlige VK-regerings reformer. Som der stod i det røde regeringsgrundlag efter krav fra De Radikale:

 

”Udgangspunktet for regeringen er VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand.”

 

Regeringen prøver nu af al magt at give et andet indtryk. Men den tegner et falsk billede af dansk økonomi.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…