Regeringens stramninger virker: Markant færre søger nu asyl i Danmark

Medens strømmen af asylansøgere som en regulær folkevandring sommeren over har væltet ind over vore nabolande, oplever Danmark i år den stik modsatte situation med et markant faldende antal asylansøgere i forhold til sidste år.

 

Nye tal fra Udlændingestyrelsen viser nu, at Danmark i år til og med 30. september har modtaget i alt 9.793 asylansøgere mod 11.044 i samme periode sidste år, og det er primært gennem de sidste tre måneder, antallet af asylansøgere er faldet.

 

Således søgte ifølge Udlændingestyrelsen 1.733 personer asyl i Danmark i juli sidste år. Det antal faldt i juli år til 1.063. Samme tendens gjorde sig gældende i august, hvor 2.302 personer sidste år søgte asyl i Danmark mod 1.825 i august i år. I september sidste år lå antallet af asylansøgere på 3.147 personer. Det faldt i år til i alt 2.761.

 

Myndighederne tog fejl i både Danmark, Tyskland og Sverige

Medens de danske myndigheder overvurderede den folkevandringsagtige strøm af flygtninge fra de fallerede muslimske lande og forudså på trods af stramninger, at antallet af asylansøgere herhjemme ville nå samme niveau som sidste år på omkring 15.000, undervurderede man til gengæld omfanget i vore nabolande.

 

Sidste år modtog Tyskland 202.645 asylansøgere. Midt på året regnede de tyske myndigheder med, at det antal i år ville blive fordoblet, men nu viser de seneste prognoser fra de tyske myndigheder, at man i år må forberede sig på at have modtaget op imod én million asylansøge ved året slutning.

 

Samme forhold gør sig gældende i Sverige, som i 2014 modtog 81.180 asylansøgere. Tidligere kalkulerede det svenske Migrationsverket med nogenlunde samme antal asylansøgere som sidste år, men regner nu med en fordobling på op imod 190.000 asylansøgere ved årets slutning.

 

Sidste år søgte 626.065 personer asyl i EU, og hvis de tyske myndigheders nuværende prognoser holdet stik, betyder det, at de tyske delstater i år skal modtage flere asylansøgere end hele EU tilsammen modtog i 2014.

 

Antallet falder, men flere har fået asyl

Selvom antallet af asylansøgere efter regeringsskiftet er faldende, betyder det dog ikke, at færre asylansøgere har fået asyl i år og dermed status som flygtninge med opholdstilladelse.

 

Medens 6.104 asylansøgere sidste år blev anerkendt som flygtninge og fik opholdstilladelse, er antallet, der er blevet anerkendt og fået opholdstilladelse per 30. september i år, nået op på 8.065.

 

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Antallet skyldes til dels et efterslæb fra 2014 af asylansøgninger, der ved årets slutning endnu ikke var færdigbehandlede.

 

Efterslæbet fra 2014, hvor 14.792 personer søgte asyl i Danmark, kan også mærkes ude i kommunerne, efterhånden som sidste års ansøgningerne er blevet færdigbehandlet i år.

 

Således havde landets kommuner per 30. september i år modtaget 7.872 flygtninge, som de skal installere i en møbleret lejlighed med alt, hvad der til hører. Det antal er allerede per 30. september højere end i hele 2014, hvor 6.048 flygtninge blev fordelt til kommunerne af Udlændingestyrelsen.

 

Over 5.000 syrere har søgt om familiesammenføring

Som enkeltgruppe udgør syrere det største antal asylansøgere. Af de 9.783 personer, som indtil 30. september har søgt om asyl i Danmark i år, udgjorde personer med syriske papirer lidt under halvdelen eller i alt 4.398 personer.

 

Alt i alt har langt over 10.000 syrere nu fået asyl og dermed flygtningestatus i Danmark, og nu er deres familier på vej.

 

Alene i år og til og til og med 30. september har således 5.944 syrere med opholdstilladelse ifølge Udlændingestyrelsen søgt om familiesammenføring. Det er lidt over 1.000 flere end i hele 2014, hvor 4.767 søgte familiesammenføring, som ud over ægtefælle, kæreste eller samlever også omfatter børn op til 15 år.

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

 

Det betyder, at kommunerne må kalkulere med, at én modtaget syrisk flygtning og i øvrigt også andre flygtninge hurtigt kan blive til mere end én med alt, hvad det indebærer af yderligere sociale ydelser og belastninger af en folkeskole, der også skal undervise elever, der ikke forstår et klap dansk.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…