Regeringen har ansvaret for skattehelvedet – det siger den indirekte selv

Colourbox

Klagesagerne mod SKAT hober sig op. På bare ét år er antallet vokset fra 17.500 til mere end 25.000 uafsluttede klagesager hos den nye Skatteankestyrelse. (Politiken)

 

Masser af borgere og virksomheder oplever det samme helvede:

 

Først bliver de ofre for urimelige afgørelser hos SKAT. Så klager de i retfærdig harme. Og så sker der … ingenting. Der går uger, der går måneder, der går år. De hører intet om, hvor deres sager står, og hvornår de kan forvente en afgørelse.

 

Den Korte Avis har prøvet det

Den Korte Avis er selv blandt de mange tusind, der har klagesager, som hænger fast et eller andet sted i bureaukratiet.

 

I sommeren 2013 traf SKAT en afgørelse vedrørende avisens skatteforhold, som efter vores bedste overbevisning byggede på et aldeles ukvalificeret grundlag.

 

Vi forsøgte i første omgang at få afgørelsen ændret med saglige argumenter. Men det prellede af som vand på en gås. Vi må sige, at det var en dybt rystende oplevelse.

 

Vi så ingen anden mulighed end at klage. Det gjorde vi så i oktober 2013, altså for halvandet år siden. Siden har vi intet hørt. Vi har ikke engang kunnet få at vide, hvornår der kan forventes en stillingtagen til klagen.

 

Indirekte indrømmer regeringen sit ansvar

Ansvaret for dette helvede ligger hos regeringen.

 

Det er ganske vist et bredt flertal, der har vedtaget den lov, der ændrede klagesystemet og oprettede Skatteankestyrelsen. Men det er regeringens ansvar at loven fungerer efter hensigten. Og hensigten var at gøre behandlingen af borgernes sager hurtigere og bedre.

 

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

Regeringen har indirekte selv tilkendegivet, at ansvaret for skattehelvedet må placeres hos den socialdemokratiske skatteminister Benny Engelbrecht og hans forgængere Morten Østergaard (R) og Jonas Dahl (SF).

 

Det fremgår af en anden nylig sag, hvor regeringen fortolkede ministres politiske ansvar meget klart:

 

Skattesagskommissionen frikendte tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen (V) for magtmisbrug i den store sag med de mange afhøringer. Men bagefter gav Folketingets røde flertal en næse til Lund Poulsen.

 

Begrundelsen for næsen var, at en minister er ansvarlig for alt, hvad der foregår i hans eller hendes ministerium. Og da der var foregået kritisable ting under ministeriet, skulle Lund Poulsen stilles politisk til ansvar og tildeles en næse.

 

Undskyldning fra Thorning

Så nu venter vi på, at skatteminister Benny Engelbrecht kommer frem fra sit skjul under sengen og siger med høj og klar røst: ”Det er mit ansvar, at der er kaos i klagesystemet”.

 

Vi venter ligeledes på, at statsminister Helle Thorning-Schmidt giver de berørte borgere en undskyldning for det helvede, de er blevet påført.

Læs også
Skattemoral og den fortsatte skandale om SKAT

 

I en retsstat kan man jo ikke bruge én målestok over for en politisk modstander og en ganske anden, når man selv har noget i klemme.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…