Pinligt: Lærernes formand søgte at forhindre, at skoleeleverne blev spurgt, om deres lærere kommer til tiden

Colourbox/Wikipedia

Undervisningsministeriet har fået gennemført en stor undersøgelse af elevernes trivsel i folkeskolen.

 

Generelt er eleverne glade for deres skole og for deres lærere. Men ifølge eleverne møder lærerne jævnligt ikke til tiden, når de skal undervise.

 

Kun 15 procent af eleverne svarer, at deres lærere møder præcist til undervisningen ”meget tit”!

 

Det er dybt pinligt for lærerne og bekymrende for skolen og samfundet.

 

Der er brug for at styrke disciplinen i folkeskolen – eleverne taler også om larm og problemer med at koncentrere sig. Så sender lærerne det helt forkerte signal ved at komme for sent til timerne. De skulle gå foran med et godt eksempel.

 

Ville bortcensurere spørgsmålet

Men sagen bliver endnu mere pinlig.

 

Det viser sig nemlig, at Danmarks Lærerforenings formand Anders Bondo Christensen forsøgte at forhindre, at dette spørgsmål overhovedet kom med i undersøgelsen. Han henvendte sig til Undervisningsministeriet i dette ærinde. (Politiken)

 

Bondo mente, at spørgsmålet var ”ganske irrelevant”.

 

Men hans forsøg på censur mislykkedes. Spørgsmålet blev fastholdt. Det kunne da også bare mangle andet. Rettidighed, ro og orden er indlysende vigtige faktorer i forbindelse med trivsel.

 

Tilsyneladende var Anders Bondo bange for, hvad eleverne ville svare på spørgsmålet. Han er vel ikke helt uvidende om, at nogle lærere kommer dryssende for sent og dermed skader elevernes skolegang.

Læs også
Frankrig: Facebook sletter hver år titusinder af konti

 

Bondo forsøger stadig at spænde ben

Nu er problemet altså blevet afsløret i undersøgelsens tal. Men Bondo giver ikke op. Han prøver at mistænkeliggøre elevernes svar på spørgsmålet.

 

Han hævder, at det ikke er til at vide, hvad eleverne har ment med deres svar. Og han mere end antyder, at eleverne heller ikke selv ved det. Samtidig siger han, at det ikke giver mening at offentliggøre tal for dette på landsplan.

 

Men formanden for Dansk Skoleelever, Miranda Dagsson, synes at tallene ”giver god mening”. Som hun meget rigtigt siger til Politiken: ”Det giver et billede af, at der er en generel kultur, som vi er nødt til at ændre.”

 

Hun ærgrer sig over Bondos forsøg på at så tvivl om troværdigheden af undersøgelsen og elevernes svar.

 

”Den virkelighed, eleverne oplever”

Professor Bjørn Holstein, der er formand for ekspertgruppen bag trivselsmålingerne, fejer ligeledes Anders Bondos indvendinger af bordet.

Læs også
Kendt skribent udelukket fra Facebook, fordi hun kritiserede den ny Barbie-dukke med islamisk slør – men så slog hun tilbage!

 

Han forklarer, hvorfor spørgsmålet er relevant. Og han afviser, at man ikke ved, hvad der ligger i elevernes svar:

 

”Vi ved godt, hvad der ligger bag. Alle spørgsmål er gennemprøvet i andre undersøgelser og er kvalitetstestet. Spørgsmålene afspejler den virkelighed, som eleverne oplever.” (Politiken)

 

Men Anders Bondo vil ikke høre om virkeligheden. Han vil ikke høre om, at en del lærere udviser for ringe disciplin til skade for skolen og for eleverne.

 

Han fører snæver faglig interessepolitik.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…