Pakistans ambassade håner dansk lov og krænker Marianns rettigheder – nu bliver sagen taget op i Folketinget

Foto: LinkedIn

For den dengang 34-årige Mariann Thorhauge skulle det have været en glædelig nyhed, da hun i maj måned 2011, meddelte sin chef, den pakistanske ambassadør, Fauzia Mufti Abbas, at hun var blevet gravid. Men glæden blev kortvarig.

 

 

”Jeg ville hellere have hørt, at du ikke kan få børn,” lød lykønskningen fra den i øvrigt kvindelige ambassadør, hvorefter Mariann den 29. juni blev fyret.

 

 

”Opsigelsen blev afleveret af en bevæbnet vagt, som gav mig besked på at skrive under,” fortæller Mariann til Den Korte Avis og tilføjer, at opsigelsen officielt var begrundet med nedskæringer.

 

 

Mariann var i 2009 blevet ansat som ambassadesekretær, og af ansættelseskontrakten fremgår det, at ansættelsesforholdet var omfattet af den danske funktionærlov, som også udenlandske ambassader på papiret er forpligtet til at overholde.

 

 

Imidlertid nægtede den pakistanske ambassade efter henvendelser fra Marianns advokat, Steen Marslew, at efterleve funktionærlovens regler om at begrunde fyringen af gravide kvinder, og den 13. september stævnede Steen Marslew derfor ambassaden for uberettiget fyring.

 

 

Den pakistanske ambassade: Vi er ligeglade med Retten i Lyngby

Sagen blev i første omgang berammet til forhandling ved Retten i Lyngby den 17. december 2012, men blev i sidste øjeblik udsat på begæring af den pakistanske ambassade.

 

 

Næste retsmøde blev herefter berammet til den 12. april 2013, men dagen før retsmødet meddelte den pakistanske ambassade, at ”Den Pakistanske Ambassade har fuldstændig immunitet fra det danske retssystem i denne sag i henhold til international ret og underlægger sig således ikke Lyngby Rets jurisdiktion.”

Læs også
Ambrin får 11.000 kr. i kontanthjælp hver måned – derfor bliver hun i Danmark, selv om hun hellere ville bo i Pakistan

 

 

Efter fra pakistansk side at have udtrykt denne hånlige foragt for dansk lov og ret, udeblev ambassaden fra retsmødet og blev dømt med piber og trommer. Af retsbogen fremgår det således, at:

 

 

”Da sagsøgte er lovligt stævnet, men er udeblevet under sagen, da kravet må anses for at være af privatretlig karakter, og da folkeretlige regler om staters immunitet ikke fritager en fremmed stat for søgsmål i en sådan anledning her i landet, afsiges der dom efter sagsøgerens principale påstand, der findes begrundet i sagsfremstillingen.”

 

 

Blev dømt med piber og trommer, men …

Som det fremgår af dommen, er den pakistanske ambassade underlagt den danske funktionærlovgivning, og ambassaden blev da også dømt til at betale Mariann en erstatning på i alt helt præcist 600.975, 59 kroner, der omfatter 12 måneders løn for uberettiget opsigelse, manglende lønregulering, overtidsbetaling plus feriepenge og renter.

 

 

Læs også
19-årig pakistansk kvinde blev voldtaget – så blev hun dømt til døden ved stening for hor og ægteskabsbrud

Desuden blev den pakistanske ambassade dømt til at betale Marianns advokatomkostninger på 64.630 kroner, men hverken Mariann eller hendes fagforening, CA, der har afholdt advokatudgifterne, har siden da ikke set så meget som en krone.

 

 

Den pakistanske ambassade nægtede ganske enkelt at betale og gør det fortsat.

 

 

Udenrigsministeriet: det er ikke vores bord

Da ambassaden efterfølgende nægtede at betale, henvendte Marianns advokat sig i flere omgange til Udenrigsministeriet uden at få så meget som et svar, og først da han truede med at gå til pressen, reagerede Udenrigsministeriet.

 

 

Det kom der ikke meget ud af. Ud over nogle møder, hvor Udenrigsministeriet præciserede over for den pakistanske ambassade, at ambassaden er forpligtet til at efterleve danske domstolsafgørelser i civilretlige sager, skete der intet. Tværtimod fik Mariann fra Udenrigsministeriet den besked, at hun selv måtte forsøge at inddrive sit tilgodehavende, medens den pakistanske ambassade på sin side henviste til, at man kun ville have med Udenrigsministeriet at gøre.

 

Læs også
Sabatina gjorde oprør mod islam – en fantastisk beretning om hendes kamp for frihed

 

En skriftlig henvendelse til daværende udenrigsminister Villy Søvndal gav intet resultat. Han svarede ikke engang på Marianns henvendelse.

 

 

Mariann: Jeg er retsløs i mit eget land

For at føje spot til skade havde den pakistanske ambassade tilbudt Mariann et forlig på 50.000 kroner, men det dækkede ikke engang hendes tilgodehavende på feriepenge. For i det mindste at få dem inddrevet, havde Mariann henvendt sig til politiet, som imidlertid efter rådgivning fra Udenrigsministeriet og på trods af to års sagsbehandling så sig ude af stand til at foretage noget.

 

 

”Jeg er retsløs i mit eget land. Hvem skal varetage og sikre min retssikkerhed i den her sag? Den pakistanske ambassade har jo gennem hele forløbet afvist at kommunikere med andre end det danske udenrigsministerium, og derfor må sagen netop blive et anliggende mellem de to lande,” siger Mariann til Den Korte Avis og fortsætter:

 

 

”Men det danske system mener så, at det er mit eget private ansvar at sikre, at danske love og regler bliver overholdt? Hvordan skal jeg som civil have en jordisk chance for at få en fremmed stat til at overholde mit land love og regler?”

Læs også
Udenlandske lønmodtagere arbejder i næsten lige så høj grad som de danske under en overenskomst

 

 

Har haft store omkostninger

Mariann lægger ikke skjul på, at sagen har haft store omkostninger.

 

 

”Personligt går man i stykker af sådan en kamp her. Først fik jeg fuldstændigt uberettiget ødelagt en del af den store oplevelse, det er, at skulle være mor for første gang. Det har så sandelig også haft økonomiske konsekvenser for min familie. Det er rigtigt, rigtigt mange penge, vi uberettiget har mistet, ” siger Mariann til Den Korte Avis og fortsætter:

 

 

”Når jeg så samtidig har skullet kæmpe for noget, som jeg førhen antog for ret basalt i et retssamfund, nemlig min egen retssikkerhed, så er det næsten ikke til at bære. Forestil dig, hvis en voldtægtsmand gjorde det samme som den pakistanske ambassade og ignorerede sin dom og samtidig så lige selv besluttede et erstatningsbeløb til sit offer. Det er en direkte dobbelt hån.”

 

 

Læs også
Amerikansk ambassade i Ghana udstedte masser af pas – men så viste det sig, at ambassaden var rent fup

Mariann lægger ligeledes heller ikke skjul på, at hun er dybt, dybt skuffet over den måde, den danske retsstat fungerer på:

 

 

”Sagen har ødelagt min tillid til det system, vores land fungerer og bygger på. Jeg har kæmpet i fire år. Fire år for min retssikkerhed i mit eget land. Jeg føler mig til grin, og det synes jeg sådan set også Danmark er som såkaldt demokratisk retsstat,” siger Mariann Thorhauge til Den Korte Avis.

 

 

Peter Skaarup (DF): Træk pengene fra U-landsbistanden til Pakistan

Efter at det nu er kommet frem, at den pakistanske ambassade fortsat nægter at efterkomme en dom fra retten i Lyngby, vil Dansk Folkepartis retsordfører og gruppeformand Peter Skaarup nu have udenrigsminister Morten Lidegaard på banen.

 

 

”Den sag er jo helt grotesk. Den pakistanske ambassade kan i denne sag ikke dække sig ind under diplomatisk immunitet, men er tværtimod ifølge Wienerkonventionen forpligtet til at følge værtslandets love,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

 

”Det her er i høj grad en sag af principiel karakter, og jeg vil nu opfordre udenrigsministeren til at gribe ind og sikre, at den pakistanske ambassade efterlever en dansk retsafgørelse og udbetaler Mariann Thorhauge den erstatning, hun har krav på og samtidig gøre ambassaden opmærksom på, at beløbet i givet fald vil blive modregnet i Danmarks millionstore udviklingsbistand til Pakistan.”

 

 

Peter Skaarup understreger, at han finder sagen af så stor principiel betydning, da den handler om ambassaders efterhånden velkendte tilsidesættelse af dansk lovgivning under henvisning til immunitet, at han i givet fald overvejer at kalde udenrigsministeren i samråd i Folketingets Retsudvalg om sagen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…