Omkostningerne ved regeringens energipolitik

Foto: Colourbox/Henrik Ræder Clausen

Det Radikale Venstre og den Socialdemokratiske venstrefløj har fra den nuværende regerings første dag gennemtvunget en grøn klima- og energipolitik, som koster danske energiforbrugere dyrt.

 

Energipolitikken og PSO-afgifter m.v. er også til skade for dansk erhvervsliv, der i modsætning til deres konkurrenter, afskæres fra fuldt ud at udnytte de sidste års generelt lavere olie-og energipriser.

 

Myten om energipriserne

Den radikale energiminister Rasmus Helveg Petersen prøver jævnligt at foregøgle befolkningen, at de høje danske energipriser er en myte opfundet af ”sorte” kultilhængere. Men det er – desværre – sandt: Igen i 2014 betalte danske borgere mest for deres strøm.

 

Eurostat opgør hvert år energipriserne i alle medlemslande. Bulgarien og Danmark udgør yderpolerne, når det handler om den pris, som husholdningerne betaler for strøm. Bulgarerne betaler således blot 9 euro per 100 kWh, mens danskerne betaler hele 30,4 euro for samme mængde, hvilket er det højeste i EU.

 

Tyskerne følger lige efter danskerne på andenpladsen med en pris på 29,7 euro per 100kWh, hvorefter der er et spring ned til Irland på tredjepladsen i EU med en gennemsnitspris på 25 euro per 100kWh.

 

Høje danske energiafgifter

Den danske førsteplads skyldes dog i høj grad, at Danmark har de højeste skatter og afgifter på strømmen. Hele 57 pct. af den danske elpris kommer således fra skatter og afgifter.

 

Opgørelsen fra Eurostat har også kigget på de europæiske gaspriser, og også her er Danmark placeret højt på prisskalaen. De danske gaspriser er således de femte dyreste i EU med en pris på lige under ni euro per 100 kWh.

 

Den dyreste gas findes i Sverige, hvor husholdningerne betaler 11,4 euro per 100 kWh, mens andenpladsen går til Portugal (10,4 euro) og tredjepladsen til Spanien (9,6 euro).

 

Naturgassen også dyr i Danmark

Også på gassiden er skatter og afgifter afgørende Danmarks høje placering. 61 pct. af prisen kommer således herfra – igen EU-rekord – og trækker man dem fra, er gasprisen i Danmark faktisk helt nede på en plads som den tredje billigste i EU.

Læs også
Tilbagegang i eksporten af grøn energiteknologi

 

“Folkegaven” på 39 mia. kr.

Det samlede provenu af energiafgifterne og PSO-afgiften er næsten 50 milliarder kr. – om året! Det sætter ”folkegaven” fra Helle Thorning-Schmidt i relief – hun prøver at købe en valgsejr for 39 milliarder kr. over 5 år!

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6849826/8-27052015-AP-EN.pdf/4f9f295f-bb31-4962-a7a9-b6c4365a5deb

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…