Nye tal fra Danmarks Statistik er en våd klud i hovedet på regeringen: Den grove vold er stigende

Colourbox

Justitsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen har under valgkampen bryster sig af, at kriminaliteten er faldet under denne regering.

 

Men nu viser nye tal fra Danmarks Statistik, at den grove og personfarlige vold samt voldtægter mod både børn og voksne er stigende

 

Det fremgår af Statistisk Årbog 2015, der netop er udkommet.

 

Især er antallet seksuelle overgreb mod børn under 15 år er eksploderet. Alene fra 2013 og til 2014 er antallet af anmeldelser steget med over 56 procent fra 87 anmeldte overgreb i 2013 til ialt 201 anmeldelser i 2014.

 

Blandt disse seksuelle overgreb gik cirka halvdelen, eller ialt 143 ud over børn under tolv år, hvilket er en stigning i antallet på 51 i forhold til 2013, hvor der blev anmeldt i alt 92 seksuelle overgreb mod børn under 12 år.

 

Stadigt flere kvinder voldtages

Ligeledes er antallet af anmeldte voldtægter steget. Dog ikke så voldsomt, som seksualforbrydelserne mod børn, men dog med en alvorlig stigning fra 367 anmeldelser i 2013 til ialt 382 i 2014.

 

I alt blev der i 2014 anmeldt 2.640 seksualforbrydelser, hvilket ifølge Danmarks statistik er lidt højere end i de tre forudgående år. Over halvdelen eller 58 procent af anmeldelserne drejer sig om blufærdighedkrænkelser, medens voldtægt udgør 14 procent, anfører Danmarks statistik.

 

Gennemsnitalderen for de kvindelige ofre for seksualforbrydelser lå ifølge Danmarks Statistik “på 21 år, og 10 procent var under ti år.”

 

Grov vold og vold i det hele taget er stigende

Ligesom antallet af seksuelle overgreb mod børn, herunder voldtægter, samt voldtægt generelt er stigende, er volden også steget fra 2013 til 2014.

 

Læs også
’Sydlandsk mand’ gjorde seksuelle tilnærmelser til kvinde på gaden – da hun afviste ham, fik det uhyggelige konsekvenser

Således er antallet af anmeldelser af grov vold steget fra 1.493 anmeldelser i 2013 til ialt 1.524 anmeldelser i 2014.

 

Vold mod myndighedspersoner såsom socialrådgivere, politibetjente og fængselsbetjente med flere er også stigende med 3.178 tilfælde i 2013 til ialt 3.362 tilfælde i 2014.

 

Samtidig steg også antallet af anmeldte trusler fra 3.175 i 2013 til ialt 3.325 anmeldelser i 2014

 

Den stigende voldsanvendelse gav sig også udslag i antallet af manddrab. Således blev der i 2014 begået 59 mord mod ialt 41 i 2013.

 

Samlet set blev der ifølge Danmarks Statistik begået 17.086 voldsforbrydelser i 2014, hvilket er en stigning på 376 i forhold til 2013, hvor der blev anmeldt 16.710 voldsforbrydelser.

 

Kvinderne er de største ofre

Ialt 88 procent af ofrene for seksualforbrydelser i 2014 var kvinder, medens stort set alle overgrebene ifølge Danmarks Statstik blev begået af mænd. Ligeledes var mere end en tredjedel af voldsofrene kvinder, medens til gengæld langt hovedparten af voldsforbrydelserne, det vil sige lidt under 90 procent, blev begået af mænd.

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

 

Ofrene for vold var i 2014 i gennemsnit 33 år for mænd og 34 år for kvinder. Tre procent af voldsofrene var under ti år og mindre end én procent var over 70 år.

 

Gennemsnitsalderen for lovovertrædere i 2014 var ifølge Danmarks Statistik 36 år for mænd og 40 år for kvinder, men det varierer dog noget for de forskellige typer af forbrydelser.

 

Således var 15 procent af samtlige voldsdømte i 2014 mænd under 20 år.

 

Derimod er gennemsnitsalderen for seksualforbrydere noget højere og var i 2014 på 37 år for mænd og 40 år for kvinder, fremgår det af Danmarks Statistiks netop udkomne publikation, Statistisk Årbog 2015.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…