Ny chef i justitsministeriet – uden tvivlens nådegave

Foto: Justitsministeriet

Normalt ansætter justitsministeriet kun juridiske kandidater med topkarakterer fra Københavns Universitet.

 

Justitsministeriets ny departementschef, Barbara Bertelsen har med en mere ydmyg baggrund som cand. jur fra Aarhus haft en net, men ikke prangende karriere i Justitsministeriet. Med supplerende erfaring fra det politiske maskinrum i Statsministeriet har hun under SR-regeringen gjort sig bemærket og sat sine spor i Moderniseringsstyrelsen.

 

Hun har haft ansvaret for:

  • Forberedelse, forhandling og implementering af statslige overenskomster
  • Personale- og pensionsjuridisk rådgivning og vejledning til statslige institutioner
  • Analyser af blandt andet tjenestemandsområdet, lønudvikling mv.
  • Koncernfælles HR for Finansministeriets koncern

 

Blandt hendes ”bedrifter” i Moderniseringsstyrelsen nævnes aftalen med gymnasielærerne, der revolutionerede gymnasielærernes arbejdstidsregler. Aftalen blev efterfølgende stemt ned af et stort flertal af gymnasielærerne.

 

Barbara Bertelsen spillede angiveligt også en nøglerolle som rådgiver for daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i forbindelse med regeringsindgrebet i lærerkonflikten. Hun har desuden haft ansvaret for at definere ”god arbejdsgiveradfærd i staten” og for arbejdet med at sikre, at løn og arbejdstid i de statslige institutioner anvendes bedst muligt til at løse kerneopgaven.

 

Barbara Bertelsen har dermed sin del af ansvaret for de sidste års tilsidesættelse af hensynene til ordentlighed og personalepolitiske principper i centraladministrationen. Når fokusering og effektivisering af hele systemet får forrang må hensynene til lovlighed, faglighed, sandhedspligt og partipolitisk neutralitet vige. Når det rundt om på Slotsholmen erfares, at på allerhøjeste niveau helliger målet midlet, tager andre også ved lære – især i de ministerier og styrelser, hvor der ikke er et kvalificeret modspil fra erfarne ministre.

 

De sidste års ”modernisering” af centraladministrationen har foreløbig resulteret i en lang række ”sager”. Samtidig forekommer det, at det på centrale forvaltningsområder – som f.eks. skat – sejler. Mange hårdt arbejdende embedsmænd er ikke stolte over at skulle stå til regnskab for højtstående DJØF-medlemmers adfærd.

 

Det er ganske interessant, men ikke betryggende, at justitsminister Mette Frederiksenen nu giver en embedsmand tilsyneladende uden skrupler og uden tvivlens nådegave ansvaret for at vogte over Grundloven og lovgivningens faglige standard.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…