Tragedien i Middelhavet skyldes overbefolkning og klimaændring!

Colourbox

Et tema i den kommende valgkamp bør være, hvordan man bremser den menneskeskabte klimaændring, som betyder ødelæggelse af jorden og millioner af flygtninge.

 

Det seneste budskab fra Barack Obama i Det Hvide Hus lyder: Klimaændring kan ikke længere ignoreres (Climate Change Can No Longer Be Ignored). Det bør vi heller ikke i Danmark!

 

Vandstanden stiger på de små øer i Stillehavet, stormene raser med større styrke bl.a. i Grønland, og iflg. en rapport fra USA’s Nationale Ocean og Atmosfæriske Administration (NOAA) var marts 2015 den varmeste måned målt siden 1880, hvor man begyndte at måle, og 2014 det varmeste år.

 

Collin Kelley, University of California, har analyseret, hvorledes vejret i Syrien har ændret sig i de seneste år med mere varme og tørke, hvilket betyder, at man ikke kan dyrke jorden. Derfor har folk søgt ind til byerne – og skabt baggrund for Syriens problemer. Overbefolkning, sult og nød med mangel på mad og vand fører til konflikter, krig, terror og massive flygtningestrømme.

 

Rent drikkevand vil blive en mangelvare

I Brasilien er der mangel på rent vand, og i en storby som Sao Paolo med ca. 20 mio. indbyggere vokser problemet dag for dag. Floderne er forurenede, og vandreservoirerne har nået bunden. Det er et problem, som i fremtiden vil ramme mange storbyer i verden. Udviklingen er skræmmende.

 

Yemen er et af de fattigste lande i verden med en befolkning på 24 mio. mennesker (2-3 mio. i 1930), og landet er ved at løbe tør for vand. I forvejen anvendes 60% af vandet til dyrkning af khat, som 80% af alle mænd tygger. Der er ikke mange jobmuligheder for den voksende befolkning, så landet er blevet hjemsted for kriminelle, der træner terrorister, som sendes ud i verden.

 

Californien er ramt af tørke, som rammer fødevareproduktionen og giver skovbrande. Vandstanden er sunket i reservoirerne, og grundvandet er ved at være udtømt. Der har været en stor befolknings-stigning, som må importere vand eller finde et andet sted at bo. Man kan ikke leve uden rent vand.

 

Vi er nød til at handle

De menneskeskabte klimaændringer pga. udledninger af CO2 skal bremses. Vi må stoppe for brug af kul, som Danmark bruger i store mængder – bl.a. som back-up til vindmøller. Man bør supplere ustabil energi som sol og vind med stabil ren energi som kernekraft med thorium.

 

Vi kunne lære af Norge, som udover energi fra vandkraft og olie satser på thorium energi i Halden – anlagt samtidig med Risø. Danskerne skrottede atomkraft i 1985, mens Norge og Sverige fortsatte deres forskning. I Niels Bohrs fødeland satser man på dyr og ustabil energi fra vind, sol og bio, mens man i udlandet er klar over, at det aldrig vil kunne levere nok energi.

 

Læs også
Grønlandsfoto gik verden rundt – men det viser ikke klimakrise bare almindeligt forår

CO2 kan reduceres næsten 100 procent

De fattige lande vil aldrig få råd til at give milliarder i statsstøtte til en vindenergi, der kun leverer halvdelen af tiden. Danmark har satset forkert og sakket agterud i forhold til mere fremsynede lande, hvor udviklingen af thorium energi er i fuld gang – udover Norge er det England, Frankrig, Kina, Indien, Sydafrika og mange andre lande. Kun kernekraft kan reducere CO2 næsten 100%.

 

I Danmark drøfter man nu, om man skal bore efter skifergas (udleder også CO2)  i Nordjylland – men såkaldt fracking indebærer risiko for forurening af grundvandet. Der skal anvendes meget vand og store mængder kemikalier til fracking. Vi skal passe på vort vand.

 

Familieplanlægning, forskning, forurening og rovhugst

Danmark bør være med til at bremse den globale opvarmning, og flere faktorer har betydning:

 

1. U-landsbistand skal kædes sammen med familieplanlægning og bestå af uddannelse.

 

2. Vi skal igen forske i atomkraft (thorium), som i dag er den eneste rene form for energi, der vil kunne erstatte de fossile brændstoffer. København kunne igen blive center for fysik-forskning som i Niels Bohrs tid. Den danske gruppe Copenhagen Atomics er klar.

 

Læs også
Kul i Danmark – 67 pct. af energiforbruget dækkes af fossile brændsler

3. Vi skal stoppe forureningen – ikke bare plastic og papir, men også støjforureningen fra landvindmøller, der er til stor gene for naboer i området og ødelæggende for naturen.

 

4. Stop rydning af regnskove pga. behov for mere jord til agerbrug til flere mennesker.

 

5. Stop for udryddelse af vilde dyr. 200 arter er allerede udryddet, siden Charles Darwin skrev sin bog Om Arternes Oprindelse i 1859. Hvert 20 minut udryddes en dyre- eller planteart.

 

Det er nødvendigt at stoppe befolkningstilvæksten og bruge ren energi, ellers vil temperaturen fortsat stige.

 

Hvis vi skal stoppe flygtningestrømmen over Middelhavet, skal den globale opvarmning bremses, så klimaændring med tørke og oversvømmelse ikke ødelægger flere dyrkbare landområder. Ellers fortsætter flygtningestrømmen, for sultne mennesker vil gøre alt for at søge hen, hvor der er mad.

 

En prognose for Afrika er en fordobling af befolkningstallet = flere munde at mætte!

 

Læs også
COP24: Det var, hvad der var muligt, men ikke, hvad der var nødvendigt!

global-alarm.dk

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…