Iraneren, der blev kristen: “Man skal ikke lade sig forføre, islam er en ulv i fåreklæder”

Foto: Massoud Fouroozandeh

Massoud Fouroozandeh er født og opvokset i Iran. I 1986, syv år efter den iranske revolution hvor præstestyret tog magten, flygtede den nu 15-årige Massoud fra militærtjeneste, han fandt krigen absurd og meningsløs. Flugten gik gennem de kurdiske bjerge til Tyrkiet og videre til Danmark.

 

Massouds far var praktiserende muslim og han opfordrede sin søn til at studere Koranen og leve som en trofast muslim. Massouds mor var religiøst åben og interesseret i blandt andet kristendommen.

 

I Danmark tog Massoud en studentereksamen og uddannede sig inden for international markedsøkonomi. Han startede egen virksomhed, men efter nogle år ”så han lyset” og uddannede sig til præst.

 

I 1997 startede han missionsbevægelsen Mohabat/Church of Love, som han lige siden har været daglig leder af. Massoud arbejder for at bygge bro mellem migrantmenighederne og Folkekirken i Danmark.

 

Den 15. oktober 2014 blev missionsbevægelsen Church of Love godkendt og anderkendt af kirkeministeriet som valgmenighed, og Massoud blev hermed stadfæstet af Kirkeministeren som valgmenighedspræst i Danmarks første migrant-valgmenighed, Church of Love.

 

Den usædvanlige præst har for nylig udgivet en bog sammen med Marianne Søndergaard, som er teolog og islamforsker. Bogens titel er ”Moskéernes mange ansigter”.

 

Hvorfor har I skrevet denne bog Massoud?

 

-Det har vi, fordi vi vil advare danskerne og det danske samfund mod islamisering. Desværre forholder det sig sådan, at islam ikke integrerer sig i de samfund, den slår sig ned i. Derimod arbejder islam for, at samfundene skal tilpasse sig, så de passer til islam. Islam har et indbygget formål, og det er at indføre sharia-lovgivning over hele verden.

 

Hvad mener I med bogens titel ”Moskéernes mange ansigter”?

 

-Vi mener, at moskéerne oftest giver et forkert indtryk af deres hensigter med islam i Danmark. Man lader som om man er tilhænger af demokrati, religiøs frihed og kønslig ligestilling. Men indadtil forholder det sig anderledes.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Hvad mener du med islamisering?

 

-Islamisering beskriver den proces der foregår, når muslimer kræver at samfundet tager hensyn og indretter sig efter islamisk lov. Det er fx når der indfører halalkød i institutionerne, svømning for muslimske piger og kvinder og når skolerne tager hensyn til fastende elever.

 

Men man hører jo, at selv islamister som dem i Grimhøjvejmoskéen i Aarhus sige for åben skærm, at man skal følge de regler der gælder i Danmark, hvordan stemmer det overens med islamisering?

 

-Man skal ikke lade sig forføre, islam er en ulv i fåreklæder eller en trojansk hest, om man vil. Intet sted i verden har islam underordnet sig demokratiske samfundsnormer, og mønstret gentaget sig gang på gang.

 

Hvilken rolle mener du moskéerne har i dette?

 

Moskeerne har altid været vigtige og centrale værktøjer. Man kan sige, at islamisering har to ben: 1. at udvandre og 2. at bygge moskeer hvorfra den totalitære ideologi kan udbredes. I den sammenhæng er muslimernes profet Mohammad en central skikkelse. 1. Han udvandrede fra Mekka til Medina og 2. han byggede den første moske til at udbrede læren om Allah som den største og eneste sandhed. Hermed var grundstenen lagt for islamisering, og det vi ser i dag i Islamisk Stat, Saudi Arabien, Iran mfl. hvor man ikke tolererer andre trosretninger.

 

Læs også
Nu er vi ved at få ‘muslimsk politi’ i Danmark – politikerne fatter ikke rækkevidden

Det fremhæves ofte at Islamisk Stat mfl. blot er en begrænset gruppe som har fejlfortolket islam, eller taget islam som gidsel, som nogen siger?

 

Det er noget sludder. Islamisk Stats metoder tager i høj grad afsæt i Mohammads fodspor, og det er også derfor vi fx kan opleve, at Grimhøjvejmoskéen ikke vil tage afstand til IS. Den eneste forskel på islamisterne på Grimhøjvej og Islamisk Stat er, at de første kun benytter sig af ikke voldelig jihad eller dawah (missionering) for at nå målet om at gøre hele verden islamisk. IS har udvidet med væbnet jihad, men målet er det samme.

 

Der er røster som taler om, at det er nødvendigt med en reformering eller en revolution inden for islam, i stil med den kristne reformation, hvad mener du om det?

 

-Jeg mener det er utopi. Islams hus bæres oppe af de såkaldte fem søjler, fjerner man dem eller nogen af dem, så falder hele huset sammen. Islam kan ikke reformeres eller revolutioneres. Det betyder selvfølgelig ikke, at muslimer ikke kan tilpasse sig til demokratiske samfund, for det kan de og det ser vi mange eksempler på. Der er eller kan være forskel på muslimer og islam.

 

Der er langt over 100 moskéer i Danmark og flere stormoskéer er på vej i både Aarhus og København. Nogle af moskéerne forekommer meget fjendtlige over for det danske samfund, hvad mener du vi skal stille op med dem, skal de lukkes ligesom det nu foreslås i Tunesien, efter terrorangrebet på stranden?

 

-Jeg kender ikke det fulde svar, men som en begyndelse, kan man gå i dialog med muslimerne og bede dem bevise, at det vi siger er forkert. Der er en midtergruppe af muslimer som kan bevæge sig i begge retninger. De er til falds for den rene islam, fordi det er den, de er vokset op med, og det er det, der står i Koranen. Men de kan godt fjerne sig fra den rene lære, hvis det danske samfund isolerer de radikale kræfter.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…