Man kan gå tre veje med flygtningene – men kun den ene duer

Foto: Privat

Der er stor usikkerhed om, hvad EU’s ledere vil beslutte, når de i morgen torsdag mødes for at diskutere den kaotiske situation med flygtningene i Middelhavet.

 

Meldingerne er foreløbig uklare og forvirrende. Det gælder også meldingerne fra den danske regering.

 

Dybest set kan man dog stille sagen ganske enkelt op:

 

Man kan gå tre veje i forhold til flygtningene i Middelhavet – men kun den ene duer.

 

Den første vej

Den ene vej går ud på, at man grundlæggende fortsætter med det nuværende system.

 

I dag patruljerer EU nær den italienske kyst, samtidig med, at den italienske kystvagt og private handelsskibe samler nødstedte flygtningen på havet op.

 

En stor del af disse nødsituationer er kynisk arrangerede af menneskesmuglerne for at tvinge skibene til at tage flygtningene om bord og bringe dem til Italien. De sejler ud i rene vrag og får kun benzin til den første del af rejsen.

 

Man kan så udvide det nuværende system, sådan at EU patruljerer i et større område med flere skibe. Det er der jo nogle, der kræver.

 

Det vil dog ikke betyde færre flygtninge i havsnød, men flere flygtninge i havsnød. Den sikreste konsekvens af at udvide EU’s patruljering er nemlig, at menneskesmuglerne kan udvide deres gesjæft.

 

Flere flygtninge vil vove sig ud på havet, hvis der er flere skibe til at samle dem op.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

En udvidet patruljering vil med sikkerhed ikke løse den humanitære krise i Middelhavet. Men den vil øge asylpresset på de europæiske lande med Italien i spidsen.

 

Smadre bådene?

Øget patruljering betyder altså ikke nogen grundlæggende ændring af situationen.

 

Man kan forsøge at supplere det med nye initiativer. For eksempel tales der om at smadre menneskesmuglernes både, men det er ikke let for EU at komme til at gøre det i større målestok.

 

Man taler også om at få folk til at søge asyl fra EU-ambassader i deres hjemlande. Men det vil blandt andet Danmark ikke være med til, fordi det kun vil få mange flere til at søge.

 

Der er således ingen udsigt til, at det nuværende system kommer til at fungere. Heller ikke, hvis man laver de omtalte ændringer i det.

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Den anden vej

Man kunne principielt tænke sig en helt anden vej, der med et slag ville få nødsituationerne på havet til at forsvinde:

 

Man kunne simpelt hen sætte skibe ind, der kunne fragte alle, der ønsker at søge asyl i det forjættede Europa, sikkert over havet. En slags flygtninge-færger i EU-regi.

 

Dette ville selvfølgelig betyde en ekstrem stigning i strømmen af asylansøgere. Men det plejer jo ikke at være noget problem for Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Det radikale Venstre, Enhedslisten, SF og andre, som aldrig taler om at sætte grænser for indvandringen.

 

En sådan løsning ville der være politisk korrekt logik i. Hvorfor foreslår de politisk korrekte den så ikke – det burde de da gøre ud fra deres egne holdninger?

 

De tør simpelt hen ikke. Selv de kan jo godt se, hvordan befolkningen ville reagere på et sådant forslag.

 

Den tredje vej

Læs også
Video afslører menneskesmuglernes nye vej til at få illegale afrikanere ind i Europa

Så er der en tredje vej. Det er den, de har valgt i Australien.

 

Australien modtager ingen bådflygtninge. Skibene får simpelt hen ikke lov til at sejle ind på australsk territorium. Flygtninge, der samles op på havet, bliver heller ikke bragt til Australien.

 

Mange er blevet sendt tilbage, hvor de senest kom fra (typisk Indonesien). Andre bliver samlet i lejre i de små østater Papua Ny Guinea og Nauru. Her har man så vurderet deres asylansøgninger.

 

Nu har Australien så yderligere indgået en aftale med Cambodja om at sende afviste asylansøgere til dette land – mod betaling.

 

Det korte af det lange er, at menneskesmuglerne ved, at det ikke nytter noget at sende bådflygtninge til Australien. Strømmen er nu simpelt hen stoppet.

 

Det betyder også, at ingen flygtninge inden for det seneste år er druknet på havet. Man undgår de tragedier, vi har set i Middelhavet.

 

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

Den forældede flygtningekonvention

Australiens premierminister Tony Abbott anbefaler EU at gøre noget lignende. Det kan man kun give ham ret i. Herhjemme taler Dansk Folkeparti for, at man følger Abbotts råd.

 

Den australske vej bør kombineres med en øget indsats for at hjælpe i nærområderne.

 

Men ifølge FN strider den australske ordning mod FN’s flygtningekonvention.

 

Til det er at sige, at flygtningekonventionen ikke har taget højde for de folkevandringer, som i dag presser sig på ved EU’s grænser. Op mod en million mennesker venter i øjeblikket i Libyen. Mange millioner vil følge efter, hvis de øjner muligheden.

 

Tiden er kommet til at tage et opgør med en flygtningekonvention, der er ude af trit med den aktuelle virkelighed. Australien har gjort det – og reddet menneskeliv ved at gøre det. Og Australien er fortsat et respekteret medlem af det internationale samfund.

 

Det er den eneste af de tre veje, der duer.

Læs også
Hvad betaler Danmark til EU,  ansatte i EU og vanvittig regel-tsunami fra EU
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…