Nye tal tegner et skræmmende billede af kriminaliteten blandt indvandrere

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande fortsat begår en uforholdsmæssig stor andel af kriminaliteten.

 

Værst står det til med de unge med indvandrerbaggrund: Efterkommerne tegner sig på alle lovområder for de højeste kriminalitetsrater.

 

”Et indeks, der standardiserer efter alder viser, at kriminaliteten i 2014 er 48 pct. Højere blandt mandlige indvandrere og 140 pct. højere blandt mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund end blandt hele den mandlige befolkning. Når der yderligere standardiseres for socioøkonomisk status, reduceres kriminaliteten til at være henholdsvis 22 pct. og 129 pct. Højere.” (Danmarks Statistik)

 

De mest kriminelle

Mænd fra Libanon, primært statsløse palæstinensere tager førstepladsen, herefter kommer mænd fra Tyrkiet, Marokko og Pakistan.

 

”Mandlige libanesiske indvandrere og efterkommere, hvoraf en stor del er statsløse palæstinensere, har med 257 det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande. Indekset er standardiseret efter både alder og socioøkonomisk status. Mænd med jugoslavisk oprindelse og mænd med oprindelse i Tyrkiet, Marokko og Pakistan har alle indeks, der ligger omkring 200.” (Danmarks Statistik)

 

Mænd fra Mellemøsten og Nordafrika begår altså mest kriminalitet i Danmark, og det er de yngre mænd som er mest kriminelle.

 

Efterkommerne er mere kriminelle end deres forældre

Men ikke nok med, at indvandrere fra specifikke ikke-vestlige lande tager førstepladsen for højest kriminalitet, så er disse indvandreres børn, de såkaldte efterkommere også mere kriminelle end forældrene.

 

Faktisk er gruppen af 20-24-årige mandlige efterkommere af ikke-vestlige mere end tre gang så kriminelle som danskere og efterkommere af vestlige indvandrere.

 

”Kriminalitet bliver i højere grad begået af yngre mennesker end af ældre. Og det gælder uanset om der er tale om overtrædelse af straffeloven, færdselsloven eller særlovene. Hvis antallet af kriminelle i de enkelte aldersgrupper sættes i relation til befolkningen i de tilsvarende aldersgrupper viser det sig, at der generelt er en større andel af mænd med oprindelse i et ikke-vestligt land end af mænd med oprindelse i et vestligt land eller med dansk oprindelse, der er dømt for kriminalitet. I de yngre aldersgrupper finder man de største forskelle. Fx er 6,0 pct. af de 20-24-årige mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande blevet fundet skyldige i en eller flere overtrædelser af straffeloven i 2014. For efterkommere fra vestlige lande er den tilsvarende andel på 1,6 pct. og for mænd med dansk oprindelse på 1,8 pct. Både blandt mænd med vestlig og med ikke-vestlig oprindelse er der generelt en større andel af efterkommerne end af indvandrerne, der er blevet fundet skyldig i kriminalitet, uanset arten af kriminaliteten. Billedet er nogenlunde tilsvarende for kvindernes vedkommende.” (Danmarks Statistik)

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

De føler sig ikke anerkendt

Aydin Soei er sociolog, journalist og forfatter og han er især kendt for at introducere begrebet ”modborgerskab”. Begrebet dækker over en følelse af vrede, opstået fordi man ikke oplever at være anerkendt som ligeværdig borger, fx fordi man kommer fra et udsat boligområde, har en anden farve eller en anden religion.

 

Ifølge Aydin Soei er tallene alarmerende, og han peger især på to årsager til den kedelige udvikling.

 

”Der er et uddannelsesmæssigt underskud blandt etniske minoriteter, og det smitter af på tilknytningen til arbejdsmarkedet. Mange bor i udsatte områder, og her er der en tendens til, at flere ser sig selv som modborgere,” siger han. (DR)

 

Imødekommenhed har været nøgleordet

Efterkommere af forældre fra ikke-vestlige lande muslimske lande føler sig altså ikke anerkendt i det danske skole- og uddannelsessystem. De er ellers blevet mødt med en udstrakt grad af imødekommenhed, fx i form af særligt tilrettelagte undervisningstilbud for børn med dansk som andetsprog, særlige skoletilbud udenfor distriktet, integrationsvejledere, mentorer eller familievejlederordninger.

 

Hertil kommer et væld af initiativer som fx gratis tablets, gratis madordninger, morgenvækning og skolefritagelse på islamiske helligdage, alt sammen for at imødekomme indvandrernes ønsker og behov, så de har kunne føle sig velkommen og anerkendt.

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Men lige meget har det altså hjulpet med alle disse imødekommende initiativer, efterkommerne er blevet mere kriminelle end deres forældre, og visse etniske grupper indtager endda førstepladsen som de mest kriminelle i Danmark.

 

Det er godt nok en kedelig placering til trods for at samfundet har brugt enorme summer på disse mennesker. Måske er det tid at tage skeen i den anden hånd, luge ud i særhensynene og sige:

 

”Valget er dit kammerat, du kan vælge at rette ind og blive til noget anstændigt eller du kan vælge at blive en ussel kriminel taber.”

 

Enhver der har arbejdet med efterkommerdrenge fra ikke-vestlige muslimske lande ved hvor skoen trykker. Drengene er ofte luddovne og de gider ikke røre en finger i forhold til skolearbejdet.

 

32,9 procent af drengene med indvandrerbaggrund bestod ikke dansk eller matematik ved 9. klasses afgangseksamen i 2014. (DR)

 

Det er simpelthen for dårligt. Alle normalt begavede børn kan bestå folkeskolens afgangseksamen, det er alene et spørgsmål om at passe sine skolepligter.

Danmarks Statistik:

Kriminalitet opdeles i tre lovområder: Straffelov, færdselslov og særlove. Straffelovsovertrædelser omfatter blandt andet seksual-, volds- og ejendomsforbrydelser. Ejendomsforbrydelser er bl.a. indbrud, tyveri og hærværk. Overtrædelser af ordensbekendtgørelsen og våbenloven er indeholdt i særlove. Overtrædelser af færdselsloven omfatter færdselsuheld med spiritus, spirituskørsel, mangler ved køretøj og færdselslovsovertrædelser i øvrigt. Sidstnævnte restkategori udgør 89 pct. af alle overtrædelser af færdselsloven og omfatter blandt andet hastighedsovertrædelser

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…