København er nummer ét i forbrug

Colourbox

Det er nærliggende at tro, at københavnernes forbrug altid har været højere end resten af landet, men sådan er det ikke. Den seneste opgørelse over danskernes forbrug udgivet i år viser, at var københavnerne havde det klart største forbrug af alle regioner i 2012. Det er i en stor ændring i forhold til 2011, hvor københavnerne kun var nr. 3. Se tallene i Nyt fra Danmarks Statistik (pdf).

 

Det er altså gået meget bedre i København end andre steder i landet, hvis altså tilfredshed kan måles i forbrug… Men hvorfor egentlig det?

Københavnere betaler mere for at bo

Tallene er jo fra 2012, hvor der stadig er lavkonjunktur og krisen fortsat har tag på husholdningerne. Det kan altså ikke være den begyndende højkonjunktur, vi ser i øjeblikket, som viser sig allerede i 2012.

 

Dykker vi ned i tallene, opdager vi, at det især er boligudgifter, beklædning og andre tjenesteydelser, hvor København ligger klart højere. Derimod er københavnernes forbrug af opvarmning og transport klart lavere end forbruget i resten af landet.

 

Det er ret logisk, fordi københavnerne bor tæt på deres arbejde og har nem adgang til offentlig transport. Desuden er der mange lejligheder med lave energiafgifter. Det er altså dyrere at bo uden for byerne, fordi transporten er lang, og fordi det koster mere at varme boligerne op.

 

Boligen har altså stor betydning for forbruget i de enkelte landsdele.

Tilflytning øger boligudgifterne

Opgørelsen fra Danmarks statistik viser ikke indkomstfordelingen. Men da både lejeboliger og ejerboliger typisk er dyrere i København end ude på landet, så vil indkomsten alt andet lige være større for en Københavnsk familie. Det er også forklaringen på det øgede forbrug i København.

 

Tilflytningen til København har været massiv i de sidste 5-10 år, en bevægelse der også er tydelig i andre større byer, – dog i lidt mindre grad. Der har generelt været større efterspørgsel efter at bo i København end andre steder, og derfor er det blevet meget dyrere at bo i København. Fordi boligudgifterne er steget mere i København end andre steder, er det samlede forbrug også steget hurtigere end andre steder i landet.

 

Erfaringen viser, at denne slags opgørelser har det med at være meget harmonika-agtige – først går det den ene vej, og så går det den anden vej. Om nogle år vil udviklingen sandsynligvis vende, og så vil forbruget uden for København hale ind på København igen.

 

Med venlig hilsen

Kim Valentin

Finanshuset i Fredensborg

 

Kim Valentin skriver hver uge om investering, pension og privatøkonomi i ugebrevet FinansNyt. Send mig FinansNyt helt gratis

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…