Italien gør kæmpeindsats for 70.000 ‘bådflygtninge’ – som tak laver en del af dem vold og hærværk i vrede over mad og indkvartering

Youtube

Den sidste weekend i maj måned ankom mellem 4.000 og 5.000 personer til Italien. Alene til Sicilien ankom cirka 2.000 afrikanere og arabere. I medierne betegnes de ofte som “flygtninge”, skønt det ikke dokumenteres, at denne betegnelse gælder for dem.

 

I de større havnebyer fungerer et omfattende og bekosteligt beredskab til redning og modtagelse af de mange tilvandrede inden efterfølgende videreforsendelse til Norditalien.

 

Det er velkendt, at størstedelen af denne folkevandring over Middelhavet fortsætter mod nord – især til Tyskland.

 

Men inden udrejsen præsterer Italiens flåde, kystvagt, kommunale forvaltninger, politiet, hospitaler og andre sundhedsinstanser et omfattende arbejde med at servicere i alt 70.000 tilvandrede.

 

Lægekontrol påkrævet

Ifølge internet-avisen il quotidiano (“dagbladet”) er 1.019 personer fra Marokko, Syrien og Gaza landet i Pozallo på Siciliens sydkyst de seneste dage.

 

Af lægekontrollen fremgik, at 300 lider af fnat og et mindre antal af skoldkopper. Fire gravide kvinder og en dreng med akut halsonde blev indlagt på hospitalet. Tuberkulose blandt immigranterne er også en sygdom, lægerne nødvendigvis må holde øje med.

 

Til storbyen Catania på øens østkyst ankom 300 tilvandrede. Her udvirkede kommunale myndigheder, at de straks fik serveret et måltid varm pasta. Det oplyses, at de derefter skal sendes til Norditalien.

 

Til den lille ø Lampedusa ankom 316 immigranter, og yderligere 120 blev samlet op i høj sø af et handelsskib.

 

Drukneulykker fortsætter

I byen Augusta – syd for Catania – blev 450 personer landet i god behold. Desuden er ligene af 17 personer blevet fisket op. De druknede under overfarten i “Canale di Sicilia” – farvandet mellem Libyen og Europa.

 

Læs også
Video afslører menneskesmuglernes nye vej til at få illegale afrikanere ind i Europa

Politiet i den nærliggende by Siracusa må nu afsætte ressourcer til at undersøge omstændighederne og pågribe de skyldige “scafisti”  – d.v.s. menneskesmuglerne; det italienske ord henviser til de usikre både, der benyttes til trafikken fra Afrika.

 

I 2014 standsede Italiens venstrefløjsregering den storslåede redningsaktion “Mare Nostrum”, hvor militærfartøjer overvågede havet og reddede tusinder af “flygtninge”.

 

Derefter iværksattes den mindre ambitiøse operation “Triton”. Flåden og kystbevogtningen fungerer altså fortsat. Disse to beredskaber var forleden i aktion nær Libyens kyst, hvor de samlede 436 immigranter op – dels for at redde menneskeliv og dels for at standse de “scafisti”, der tjener på trafikken.

 

Apulien og Calabrien

Tilstrømningen af arabere og afrikanere rammer også Italiens fastland. Ved storbyen Taranto i Apulien – “hælen” – og Crotone i Calabrien – “tåen” – lander div. typer fartøjer med “flygtninge”. Fornylig ankom 203 personer til Crotone, og her arresterede politiet fire ægyptiske statsborgere, som “passagererne” udpegede som menneskemuglere.

 

Protest, vold og hærværk

På tredje år belaster folkevandringen over havet hele Italien, og når “flygtningene” bliver indkvarteret, opstår der ofte ballade. I flere tilfælde har især afrikanske unge mænd reageret med hærværk, når de fandt den kommunale service utilstrækkelig.

 

Læs også
Afrikansk indvandrer satte ild til bus, hvor skolebørn var lukket inde – det skete i protest mod stram udlændingepolitik

Således blev der i en forstad til Napoli uddelt tilgodehavender – eller anvisninger – til indkøb af mad i lokale butikker og restauranter. Men de unge mennesker var vrede over at modtage en bon, så de blev afskåret fra at foretage andre indkøb. I protest blokerede de trafikken på gaden.

 

Lignende episoder og kriminalitet har fundet sted adskillige andre steder – især i Rom og Milano.

 

Lokalsamfundet protesterer

I kommunerne er der udbredt utilfredshed med den afrikansk-arabiske folkevandring og i flere tilfælde åbenlys vrede, der rettes mod regeringen i Rom. Det er ikke kun borgerne, der protesterer. Også lokale politikere – og i visse tilfælde embedsmænd – udtaler sig kritisk og negativt til pressen om den utålelige situation.

 

Protest fra begge politiske fløje

Kritik af regeringen kommer fra hele det politiske spektrum. I de nordlige regioner står de konservative – “højrefløjen” som “Il Carroccio” (tidligere Lega Nord) – stærkt. Fra den kant og fra Berlusconis parti rettes fordømmelse af ministrene i Rom.

 

Men i flere tilfælde har også borgmestre fra venstrefløjen taget bladet fra munden og påtalt den belastning, de såkaldte “flygtninge” udgør.

 

Læs også
Italiens 5-stjernebevægelse vil lave helt ny gruppe i EU-Parlamentsvalget

Kendere af Italien finder hurtigt ud af, at her er den politiske kultur meget forskellig fra tyske og nordiske tilstande. Italienerne har ringe tillid og endnu ringere respekt for myndighederne, og de har “kort lunte”, når de bliver generet i lokalmiljøet.

 

Kilde:

http://www.quotidiano.net/migranti-sbarchi-sicilia-1.1013452

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…