Valgkampen skal handle om: Intelligent vækst og arbejdspladser

Colourbox

Intelligent vækst betyder, at man ikke udtømmer jordens ressourcer men efterlader nogle bl.a. af sjældne jordarter til kommende generationer. Sjældne jordarter som neodymium (Nd) og indium (In) anvendes fx i vindmøller og solceller. Det er bedst at bruge ressourcer, der kan gendannes.

 

Siden 1950 er befolkningstallet i Danmark steget fra 4 til 5,6 mio. mennesker. Der er ikke behov for flere mennesker for at skabe velstand og økonomisk vækst – kun for intelligent indvandring af uddannede specialister, hvis vi ikke selv kan uddanne dem!

 

Uddanner vi for dårligt og forkert? Uddannelsen i grundskolen er langt under niveau med asiatiske lande og i top med prisen, så de videregående uddannelser bygger på et dårligt fundament. Men der er håb, idet det igen er blevet moderne med autoritet og faglighed i den danske folkeskole.

 

Arbejdspladser

Dansk industri taler om mangel på fremtidig arbejdskraft, mens mange arbejdere mangler job. Der er ansat lige så mange mennesker i den vedvarende energiindustri som i politi og retsvæsen! Med mindre arbejds­krævende energiteknologi kunne disse 20-25.000 mennesker arbejde i andre fag.

 

40-50 mia. i årlig støtte til vindindustrien er en belastning for samfundet, og det er tåbeligt, når man ved, at billig, ren og rigelig energi med thorium kernekraft er på vej. Thorium kan erstatte uran i kernekraft og har ikke urans affaldsproblemer. Danmark deltager ikke i forskning og udvikling af thorium, idet mange politikere stadig er imod kernekraft. De ved ikke nok om thoriums potentiale, og beslutninger bør man træffe på et oplyst grundlag. (www.itheo.org)

 

En golfbold stor kugle thorium svarer energimæssigt til Rundetårn fuld af kul – alligevel bruger vi stadig en mængde kul, der ved afbrænding afgiver røg, sod og aske, som indeholder arsenik, bly, kviksølv, cadmium og andre giftstoffer, som hvert år dræber millioner af mennesker.

 

Officielt forskes der ikke i kernekraft i Danmark, men uofficielt er gruppen Copenhagen Atomics i færd med at udvikle en thorium reaktor – i en skibscontainer – som kan flyttes til udlandet, hvis der ikke kan laves forsøg i Danmark. Copenhagen Atomics planlægger at bygge en Waste Burner (affaldsbrænder), hvor reaktoren udover thorium vil kunne omdanne affald fra uran til ren energi.

 

Formanden for Copenhagen Atomics, Thomas Jam Pedersen skal holde foredrag om the Waste Burner på Thorium Energy Alliance konferencen den 1. juni 2015 i Palo Alto, Californien.

 

I Norge er der thorium ressourcer svarerende til 100 gange mere energi end landets olie ressourcer, og Thor Energy A/S i Halden har forsket i thorium siden 2006 med gode forsøg i 2013. Globale thorium ressourcer dækker til 1000 års global energiforsyning og kan erstatte de fossile brændsler.

 

Seminar i Sverige: Kan thorium reaktorer producere elektricitet effektivt?

Læs også
COP24: Det var, hvad der var muligt, men ikke, hvad der var nødvendigt!

Et seminar med emnet Vision for thorium baseret energi tirsdag den 19. maj i Gøteborg ved Chalmers Universitet – var organiseret af det Kgl. Svenske Videnskabernes Akademi. Var den danske energiminister med til dette seminar, som var åbent for interesserede?

 

Der forskes i thorium i EU, men hvem af vore politikere/energiordførere har hørt om SAMOFAR (Safety Assessment of the Molten Salt Fast Reactor) – en europæisk kommission med 11 partnere fra videnskab og industri fra forskellige lande – ikke Danmark – og projektet skulle ligge klar i august 2015? Man håber, at Europa kan komme ind som en væsentlig thorium aktør.

 

Bill Gates investerer i thorium: Vi har brug for energi mirakler!

Microsofts softwarearkitekt Bill Gates sagde på årets TED (Technology, Entertainment, Design) konference i Long Beach i Californien:

 

Hvis jeg skulle ønske noget for verden, ville det være energi, der er halvt så dyrt som kul og ikke opvarmer planeten. Hvad vi har brug for på global plan er at skabe et nyt system … så vi har brug for energi mirakler! Bill Gates forsker bl.a. i en Traveling-Wave Reactor, der bruger meget lidt uran (www.itheo.org).

 

På thorium konferencen i CERN i 2014 sagde Kirk Sorensen fra Flibe Energy, at thorium er et mirakel. Kirk Sorensen, der er af dansk afstamning, arbejder på at skabe små thorium reaktor moduler, som kan anvendes overalt.

(www.itheo.org).

 

Læs også
THORIUM er ren energi til gavn for miljø og klima!

Robotteknologi

Vi behøver ikke at være flere mennesker for at producere mere. Der ’ansættes’ i dag flere og flere robotter i industrien, og selv på plejehjemmene kan de finde anvendelse – bl.a. til at hjælpe med at løfte og ikke at forglemme en lille robotsæl til at kæle med. Flere mennesker vil forbruge flere af naturens ressourcer, og demografisk vil de gamle så blive udskiftet med endnu flere gamle.

 

http://www.global-alarm.dk/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…