I går sprang en bombe i dansk politik, men der var stort set ingen, som opdagede det

Colourbox

Dagpengekommissionen, der i går fremlagde sin rapport, vil gå over i historien.

 

Gennem årene har kommissioner på stribe afleveret tykke rapporter, som kun i beskedent omfang blev brugt af politikerne, fordi de havde nogle andre dagsordener.

 

Men denne kommission kan regne med, at dens forslag i vidt omfang vil blive omsat til politisk virkelighed.

 

Det vil oven i købet ske hurtigt. Meget tyder på, at alle de tre afgørende partier er interesserede i at gøre forhandlingerne færdige på kort tid. Altså regeringspartiet Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

 

Positive og negative sider

Der er både positive og negative grunde til, at kommissionens rapport vil få en væsentlig plads ved det politiske forhandlingsbord.

 

På den positive side tæller, at kommissionens forslag vil gøre dagpengesystemet mere fleksibelt. Det vil i højere grad tilskynde ledige til at tage også et kortvarigt arbejde.

 

Der er ligeledes noget positivt i, at kommissionens medlemmer har været bevidste om, hvilken politisk sammenhæng deres rapport skulle bruges i. De har ikke villet skrive en flot rapport til papirkurven.

 

Men her ligger også den negative side af kommissionens rapport: Når den har let ved at få politikerne med, hænger det desværre sammen med, at den i betydeligt omfang lægger op til at bevare status quo. Så undgår politikerne den store ballade.

 

Bomben

Først og fremmest lægger dagpengekommissionen op til at bevare status quo, når det gælder, hvor mange ledige dagpengesystemet bringer i beskæftigelse. Den samlede beskæftigelseseffekt af forslagene er … nul.

 

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

Det er jo en ret deprimerende konstatering. For der er i allerhøjeste grad brug for, at flere danskere kommer fra passiv forsørgelse over i beskæftigelse.

 

Det eksisterende dagpengesystem har været alt for dårligt til at sikre dette. Ved fremlæggelsen af kommissionens forslag kom dens formand Nina Smith med et par oplysninger, som reelt var en bombe i dansk politik:

 

En fjerdedel af de ledige har overhovedet ikke nogen beskæftigelse under hele dagpengeperioden indtil de mister dagpengeretten! Tre fjerdele har kun haft under fire måneders beskæftigelse, inden de falder ud af systemet!

 

Nina Smith indrømmede, at hun og de andre medlemmer ikke kendte til disse tal (Dansk Arbejdsgiverforening har dog været inde på dem).

 

Ebberød Bank

En meget stor del af de ledige har altså i meget lange perioder gået rundt uden overhovedet at være i beskæftigelse. Det kan simpelt hen ikke passe, at det for så mange slet ikke skulle kunne lade sig gøre at få et arbejde undervejs i løbet af et par år.

 

Her ligger jo en betydelig arbejdskraftreserve. Derfor er det meget uambitiøst, når kommissionen lægger op til, at dens forslag ikke bringer flere i beskæftigelse.

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

 

Det politiske flertal vil heller ikke sende flere i beskæftigelse. De vil tværtimod have flere ledige, hvis man skal sige det provokerende. Det er i hvert fald det, deres forslag lægger op til.

 

For mens kommissionens forslag vil have en beskæftigelses-effekt på nul, vil det endelige politiske forlig efter al sandsynlighed have en negativ beskæftigelses-effekt. Det er da Ebberød Bank.

 

To forslag

Kommissionen har to slags forslag, der skal tilskynde ledige til at tage også kortvarige job.

 

Det ene af disse forslag kan få dem til at arbejde mere. Det er forslaget om at indføre to karensdage i kvartalet, som de ledige selv skal betale, hvis de ikke har haft noget arbejde undervejs.

 

Det andet forslag kan få dem til at arbejde mindre. Det er forslaget om, at de kan forlænge deres dagpengeperiode, hvis de tager job i korte perioder undervejs Sammenlagt giver det længere tid på offentlig forsørgelse.

 

Læs også
Skandale: 50 familier i indvandrerghettoen Tingbjerg modtager hver for 600.000 kroner i sociale ydelser om året

Nu vil fagbevægelsen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti beskære de forslag, der kan få ledige til at arbejde mere. Men de vil beholde de forslag, der kan få ledige til at arbejde mindre. Venstre-regeringen stritter imod, men det får den næppe meget ud af.

 

Den politiske stemning er præget af de seneste års offentlige debat, der har givet et alt for negativt indtryk af de lediges situation – også sammenlignet med andre lande.

 

TV2: Der er for få på offentlig forsørgelse

Men hvad har man kritiske medier til? De skulle vel udstille problemet med en dagpenge-løsning, der skaber mere ledighed. Ikke det, der ligner.

 

En bombe sprang i går. Nemlig oplysningen om, at langt de fleste ledige stort set ikke har job undervejs i deres flerårige dagpengeperiode. Men TV-stationerne ænsede det overhovedet ikke!

 

Specielt TV2 kørte hæmningsløst videre på den venstreorienterede dagsorden fra de senere år. Her taler man aldrig om, at der er for få mennesker i beskæftigelse – man taler altid om, at der er for få mennesker på offentlig forsørgelse.

 

Imens bliver Danmark stille og roligt fattigere sammenlignet med de mere dynamiske lande i verden.

Læs også
Et aktuelt eksempel demonstrerer, hvordan de etablerede medier producerer falske nyheder på stribe
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…