Historisk høring om energiproduktion ved hjælp af thorium, der er ufarlig kernekraft

Der er gået 30 år, siden Folketinget i 1985 med et lille flertal besluttede, at der ikke skulle være atomkraft i Danmark – men med tilføjelsen ’med den nuværende teknologi’ – og der er sket meget på det teknologiske område siden 1985 – og dertil kommer en truende global opvarmning.

 

Thoriumhøringen den 27. november 2015 i Landstingssalen på Christiansborg viste, at der er interesse for at erstatte de fossile brændstoffer med en stabil, rigelig og ren energi fra thorium kernekraft. Der kom ca. 160 interesserede deltagere fra hele landet samt nogle medlemmer fra Folketinget – især fra de ’yngre’ partier som Liberal Alliance, Alternativet og Enhedslisten, hvorimod energiministeren og forskningsministeren (V) glimrede ved deres fravær!

 

Kan man tolke det sådan, at det er nye øjne, der ser klarest og ikke holder sig til konservativ gammel tænkning.

 

Liberal Alliance med Villum Christensen var vært for høringen, og REO (Ren Energi Oplysning) med formand Thomas Grønlund Nielsen var arrangør. Begge gjorde i deres taler opmærksom på problemet med fremtidig mangel på stabil energi, hvor thorium kunne dække, og at Danmark burde ophæve forbeholdet fra 1985, så danske forskere i Niels Bohrs hjemland ikke kun på privat basis kan forske og udvikle en revolutionerende waste burner til at omdanne atomaffald til ren energi. Repræsentanter for Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics fortalte om deres projekter.

 

Jim Gulliford fra Nuclear Energy Agency, OECD holdt foredrag om den globale udvikling af kernekraft, og hvordan en thoriumreaktor virker. Direktør Øystein Asphjell fra Thor Energy A/S beskrev udviklingen af thorium i Norge, hvor regeringen sammen med befolkningen støtter forskning og udvikling af thorium, selvom Norge har stor energiforsyning fra vandkraft og olie. Norge tænker ikke kun nationalt men globalt mht. energi for at erstatte de fossile brændsler.

 

Det var en historisk dag, hvor man igen tager emnet om atomkraft op på Christiansborg. Man må håbe, at det ikke kun er befolkningen, der er interesseret i en bæredygtig holdbar plan for energi, og at Danmark repræsenteret af Folketinget – ligesom Norge – ikke kun tænker nationalt men globalt – for klimaet har ingen grænser. Hvad nytter det, at Danmark plastrer landet til med vindmøller, når Polen bruger kul med udledning af CO2 og luftbårne giftstoffer op over Danmark.

 

Det er en illusion, at vedvarende energi kan andet end at supplere. I 2014 leverede vind, sol og bio kun 2,5% af den globale energiforsyning, mens de fossile brændstoffer dækkede 86,3%.  I England skiftede den tidligere formand for Greenpeace Stephen Tindale for nogle år siden over til thorium, da han blev klar over, at selv Greenpeace ikke kunne klare sig med sejl på sine skibe.

 

USA’s præsident John F. Kennedy fik Kongressen med på ideen om at flyve til månen, investerede massivt og gennemførte det på få år i 1969. På samme måde vil det i dag være muligt at investere massivt i thorium kernekraft for hurtigt at få det i gang. Pga. truslen fra den globale opvarmning, der resulterer i store tørkeramte ubeboelige landområder og millioner af hjemløse flygtninge, er det i dag nødvendigt at bruge kernekraft med thorium (+ fusion) for at bremse den globale opvarmning.

 

Alvin Weinberg på Oak Ridge Laboratoriet i Tennessee udviklede allerede i 1960erne en funktionsdygtig thorium reaktor, der desværre i 1973 blev lukket af præsident Nixon, der foretrak uran, der også kunne bruges til bomber. Det kan thorium ikke. I dag har man ’genopdaget’ Alvin Weinbergs reaktor, så Kina, Indien, Norge, Sydafrika, England o.a. lande nu er i gang med forskning og udvikling af thorium kernekraft – for at stoppe CO2 udledningerne.

 

Thomas Grønlund Nielsen (REO) har udgivet en bog med titlen: Niels Bohr må vende sig i sin grav (om fornægtelsen af kernekraften). Jeg vil sige: Niels Bohr må stå op fra sin grav (for at få gang i forskning og udvikling af thorium kernekraft i Danmark). Det haster for klimaets skyld, at det danske Folketing ophæver folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have A-kraft i Danmark.

 

Læs også
Vindindustrien har problemer og bør kende sin begrænsning!

Læs mere hos Jonna Vejrup Carlsen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…