Flygtninge skal bo på skolens parkeringsplads – nu er forældrene i oprør

Krak

Overalt melder kommuner, at de ikke har flere ledige boliger til de mange flygtninge, der for øjeblikket får opholdstilladelse i Danmark.

 

Sådan er det også i Egedal Kommune på Sjælland. Her har man taget utraditionelle løsninger i brug.

 

Det er planen, at indkvartere flygtningene i pavilloner – i stedet for lejligheder, som kommunen ikke har.

 

Men man har mildest talt bragt sindene i kog hos en del af borgerne, fordi disse pavilloner skal sættes op på parkeringspladsen til Stengårdsskolen, der er en af de lokale folkeskoler i Ølstykke.

 

Især er forældre til eleverne på Stengårdskolen vrede.

 

De blev orienteret om kommunens planer kort før jul, den 22. december. Nu er der gjort indsigelse mod kommunens planer.

 

Årsagen til utilfredsheden

En af initiativtagerne er Christian Sødergreen. Han beskriver over for Den Korte Avis nogle af de bekymringer, der er opstået blandt skolens forældre:

 

”Som forældre til børn på Stengårdsskolen er vi bekymrede over placeringen af disse pavilloner, som efter planen bliver placeret et meget centralt sted i vores børns daglige færdsel, når de skal frem og tilbage mellem skole, klub og fritidsaktiviteter.”

 

Christian Sødergreen fortæller at Egedals borgere ønsker at tage del i den sociale opgave med flygtningestrømmen, uroen er ikke funderet i uvilje mod flygtninge, men alene modvilje mod placeringen, idet der findes alternativer både til gavn for flygtningene og for børnene.

 

”Vi er bekymrede for, at vores børn, som er ned til 6-7 års alderen, kan være i risiko for at rende ind i utryghedsskabende oplevelser. Vi kan ikke udelukke, at flygtningene kan have traumatiserende oplevelser med i bagagen. Flygtningene kommer også fra en for os fremmed kultur, man kan jo sagtens forestille sig, at der kan opstå misforståelser på grund af kulturforskelle, og at de kræver tilstedeværelse af voksne. Hvem skal tilbyde det?”

Læs også
Syrisk mand ville have en lægeerklæring – da lægen sagde nej, blev han slået ned

 

Christian Sødergreen forklarer, at området omkring Stengårdskolens parkeringsplads er rigt på børne- og ungeinstitutioner, ligesom der er stor aktivitet i området til langt ud på aftenen.

 

”Det må være forventeligt, at disse mennesker ikke har det rart i sjælen, og at de har brug for fred og ro, det kan de næppe få, hvis de skal bo på parkeringspladsen.” siger Christian Sødergreen.

 

De utilfredse borgere gør kommunen opmærksom på, at der findes andre og bedre egnede placeringer – for eksempel ved siden af rådhuset, hvor kommunalpolitikerne har deres gang.

 

Er åben for andre placeringsmuligheder

Den Korte Avis har talt med Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, Peter Hansen (SF). Han fortæller, at han er åben for at se på andre placeringer. Peter Hansen understreger dog, at borgerne må have forståelse for, at man står i en ekstraordinær situation.

 

Peter Hansen siger, at han ikke umiddelbart forstår den frygt-stemning, som tilsyneladende er ved at opstå som følge af kommunens borgerbrev, der blev udsendt kort før jul.

 

Læs også
For første gang siger en politisk leder direkte: ”Flygtninge får mere end pensionister – det skal laves om”

”Det lugter lidt af ”not in my backyard”, hvis du ved, hvad det betyder,” siger formanden.

 

Han henviser blandt andet til et eksempel i 2005, hvor en gruppe flygtninge blev placeret i nogle husvildebarakker, og hvor der blev skabt en frygtstemning, som efterfølgende viste sig at være grundløs.

 

En anden slags flygtninge

Peter Hansen har dog forståelse for at flygtninge i dag måske er af en anden kaliber end tidligere. I hvert fald er han enig i, at det faktum, at hver fjerde asylansøger i 2013 er sigtet for en kriminel handling, lægger op til, at man skal være ekstra opmærksom på de flygtninge, man får.

 

Selv om Peter Hansen umiddelbart er uforstående over for forældrenes frygt, understreger han, at man naturligvis vil tage de nødvendige forholdsregler, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt.

 

Peter Hansen har ikke noget kendskab til, om de flygtninge, der skal bo i pavillonerne på Stengårdskolens parkeringsplads, medbringer krigstraumer.

 

Foruden formanden for Teknik- og Miljøudvalget har Den Korte Avis været i kontakt med byrådsmedlem for Venstre Carina Buurskov, men hun siger hun ikke har nogen kommentar til sagen. Carina Buurskov gør desuden opmærksom på, at hun først er tilbage fra ferie dd og derfor gerne vil have mulighed for at drøfte sagen, – først(red tilføjelse).

Læs også
Man prøver at sælge et skønmaleri til befolkningen om, hvor godt det går med at få flygtninge i arbejde

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…