To kvinder i Frankrig blev forbyttede som børn og har nu som voksne fået erstatning – læs om de danske regler her

colourbox

Erik Bach er Formand for Patientforeningen. Han skriver her om forhold man skal være opmærksom på når systemet begår fejl og når erstatning og godtgørelse bliver aktuelt.

 

I Europa er der store forskelle på hvor meget borgerne tildeles i erstatnings- og eller godtgørelsessager. En sag fra Frankrig illustrerer det:

 

For 20 år siden blev der byttet rundt på to babyer. Den virksomhed eller det hospital, hvor fejlen skete, er nu dømt til at betale en godtgørelse på noget, der svarer til 14 mio. kr.

 

Hvis det var sket i Danmark, havde det næppe ført til godtgørelse i den størrelsesorden. Erik Bach har spurgt Karina Kellmer i advokatfirmaet Hjulmand Kaptain:

 

Der findes ikke præcedens i Danmark, idet vi ikke har sammenlignelige fortilfælde. Det kan dog fastslås, at i Danmark er vi slet ikke vant til godtgørelser eller erstatninger i den størrelse. Det ligger meget langt under.

 

I oktober 2014 fastslog en dom i Vestre Landsret, at en fejlbehandlet læge skal have den hidtil største erstatning i Danmark. Erstatningen lød på 10. mio. kr.

 

Beløbets størrelse har sammenhæng med en beregning af, at fejlen medførte mistet erhvervsevne frem til pensionsalderen, forklarer advokaten.

 

Erstatning eller godtgørelse

Advokaten forklarer: Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er afgørende forskel på godtgørelse og erstatning.

 

For at få erstatning skal der påvises et tab. I tilfældet med de forbyttede børn, kan der ikke beregnes et økonomisk tab.

 

De 14 mio. i Frankrig er altså ikke en erstatning, men en godtgørelse. Godtgørelse kan f.eks. tilkendes for tort eller svie og smerte.

Læs også
Video: Hunden vil sidde ned, så hvorfor ikke sætte sig på en dejlig blød baby …

 

Hvad skal patienten være opmærksom på?

Tidsfrister. Dem er der mange af lige fra anmeldelse af en patientskade til klage over en afgørelse fra Patienterstatningen eller indbringelse af en afgørelse fra Ankenævnet for Patienterstatningen for domstolene.

 

Sker patientskaden i forbindelse med behandling for en arbejdsskade, er der også frister i arbejdsskadelovgivningen, der skal overholdes.

 

Nogle tror fejlagtigt, at de bare kan vente med at anmelde en patientskade, til de er færdigbehandlet. Skaden skal dog som udgangspunkt anmeldes inden for 3 år fra skadestidspunktet.

 

Lægens notater. Det er også vigtigt, at patienten sikrer sig, at lægejournalen beskriver patientens gener korrekt. Lægens notater har stor bevismæssig betydning for en evt. senere erstatningssag, og hvis lægen ikke har journalført korrekt, så kan det få økonomiske konsekvenser for patienten i form af mistet erstatning eller forsikringssum.

 

Forsikringsselskabet. Husk også, så tidligt som muligt, at orientere forsikringsselskab. Det gælder, hvis behandlingen er nødvendig, fordi du har været ude for en ulykke, og det gælder, hvis der i forbindelse med behandlingen på sygehuset sker fejl, der måske kan udløse erstatning eller godtgørelse.

Hvis der opstår uenighed, så det er nødvendigt men en retssag, er det vigtigt at søge retshjælpsdækning. Forsikring, der omfatter retshjælp, er indeholdt i familie- eller indboforsikring.

Læs også
Kvinder sætter fokus på cannabis som medicin

 

Råd angående juridisk rådgivning

Jeg har også talt med Patientforeningens landssekretær, Niels Jørgen Langkilde, der er Patientforeningens kontakt til det advokatfirma, som Patientforeningen samarbejder med. Han siger:

Det er godt med advokatrådgivning, men vær lige opmærksom på, hvornår taxameteret starter.

Nogle har fået kedelige overraskelser, når der kommer en rudekuvert fra advokaten. Niels Jørgen Langkilde tilføjer:

Alle medlemmer af Patientforeningen kan få gratis juridisk rådgivning.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…