Efter fire år med Helle Thorning: Regningen for regeringens asylpolitik lyder nu på langt over ti milliarder kroner

Colourbox

Regeringens lempelser i asylpolitikken har år for år kostet de danske skatteborgere et støt stigende milliarbeløb.

 

Medens den samlede regning på asyl- og flygtningeområdet under VKO’s stramninger i 2011 lød på 2,8 milliarder kroner, vil den ifølge regeringens egne tal i år løbe op i 6,4 milliarder kroner.

 

Det fremgår af en redegørelse, som integrationsminister Manu Sareen (RV) har oversendt til Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik, og som Den Korte Avis har fået indblik i.

 

Over 17 milliarder kroner på fire år

Af tallene i redegørelsen fremgår det, at regeringens asylpolitik siden 2012 og til og med 2014 har kostet de danske skatteborgere 11,4 milliarder kroner. Der til kommer de 6,4 milliarder kroner, som der er budgetteret med for i år.

 

Det betyder, at de samlede asyludgifter efter fire år med Helle Thorning-Schmidt ved roret som statsminister vil løbe op i 17,8 milliarder kroner.

 

Beløbene, der udelukkende dækker udgifter til asylansøgere, integration af asylansøgere, der har fået opholdstilladelse, samt familiesammenføringer har udviklet sig således år for år:

 

2011:  2,9 milliarder kroner

2012:  3,2 milliarder kroner

2013:  3,5 milliarder kroner

2014:  4,7 milliarder kroner

2015:  6,4 milliarder kroner (Budgetteret)

 

Der er her udelukkende tale om statens udgifter. De kommunale udgifter til blandt andet integration af asylansøgere med opholdstilladelse, altså flygtninge, er ikke medregnet, men er selvfølgelig steget tilsvarende.

Læs også
Vi har ikke råd til at hjælpe patienter med nyresten ud af frygtelige smerter, men vi har råd til ikke-vestlig indvandring for over 33 mia. kr. årligt

 

Der til kommer de fremtidige kommunale udgifter til eksempelvis boliger, kontanthjælp, børnepenge og skolegang for familiesammenførte børn.

 

Dyre lempelser

Tallene taler deres eget tydelige sprog om, hvor dyrt regeringens lempelser i asylpolitikken har kostet de danske skatteborgere og belastet kommunernes i forvejen pressede økonomi, hvor besparelser i form af nedlæggelse af skoler og plehjem næsten konstant står på dagsordenen.

 

Når Helle Thorning-Schmidt hævder, at regeringen ikke har lempet asylpolitikken og i den forbindelse henviser til, at betingelserne for at få asyl er de samme under hendes regering, som de var under VKO, har hun ret.

 

Det er på det økonomiske område, lempelserne har haft betydning.

 

Afskaffelsen af starthjælpen, der har betydet, at en flygtningefamilie med tre børn nu får 10.000 kroner mere om måneden udbetalt samt udbetaling af børnepenge fra dag ét, har været en stærkt medvirkende årsag til, at flygtningestrømmen mod Danmark er eksploderet under den nuværende regering med det resultat, at langt flere selvfølgelig også vil få asyl.

 

Læs også
Man opgjorde udgifter til asylansøgere og flygtninge og sammenlignede med udgifter til velfærd – det gav et chok

Ekspert: Danmark er selv skyld i flygtningestrømmen

Da asylchefen for bulgarsk Røde Kors, Mariane Stoyanova, i marts måned i år deltog i en flygtningekonference i København, hvor hun var en af hovedtalerne, erklærede hun rent ud, at det er regeringens asylpolitik, der er skyld i, at Danmark nu er blevet et af de mest attraktive mål for asylansøgere.

 

“I flere år har Tyskland og Sverige stået øverst på listen over lande, som flygtninge har haft som målet for deres flugt. Men i de seneste år er Danmark rykket op på listen over lande, som er attraktive mål for flygtninge,” sagde Mariane Stoyanova dengang til Jyllands-Posten og understregede:

 

“Det skyldes blandt andet den gode modtagelse, asylansøgere får her i landet samt de høje sociale ydelser.”

 

Den bulgarske asylchef har gennem de sidste elleve år beskæftiget sig med de kriterier, asylansøgere udvælger efter, inden de beslutter sig for, hvilket land, de vil søge asyl i.

 

“Det er forbløffende, hvor meget asylansøgere ved om sociale ydelser, om modtagelsesforhold, sagsbehandlingstid, chancerne for at få opholdstilladelse og mulighederne for at få familiesammenføring hurtigt,” oplyste Mariane Stoyanova under sit besøg i København.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…