Det er imod barnets natur at være kønsneutral

Først var der “Kernesund familie” bølgen, der ikke var så sund endda for børnene. Så kom tiden med diagnoserne, hvor alle helst skulle have en diagnose og hvor næsten alle drenge pludselig passede ind i ADHD tiden. Nu er så det nye hit den kønsneutrale opdragelse, hvor man ikke må sige han og hun og hvor dukkevognen og racerbanen er bandlyst.

 

Som om det at opdrage et barn ikke er nok for forældrene, der skal puttes noget mere og helst noget trendy oveni. Men hvad bliver egentlig konsekvenserne, hvis man undertrykker en naturlig udvikling og fratager barnet muligheden for at lege bestemte lege og lege med kønsspecifikke legetøj?

 

Drenge og piger leger forskelligt med det samme legetøj

Forskellen imellem drenge og piger træder tydeligt frem i dagplejebørnenes eftermiddagsleg. Efter en god lur er de klar til at lege og når de vælger dukkevognen er forskellen meget tydelig.

 

Imens pigerne pusser og nusser om den lille dukke og bruger lang tid på at putte, inden der gåes tur fra legeværelset og ud i køkkenet. Herefter tages dukken op igen og så skal dukken spise, inden den på nærmest rituel vis puttes igen og turen går tilbage til legeværelset.

 

I samme tidsrum har drengene kørt hæsblæsende rally med dukkevognen, og dukken ryger ud gang på gang, og kastes tilbage i vognen. Hjulsplint rundt om hjørnet med meget lyd på, frem og tilbage imellem legeværelset og køkkenet.

 

Hvad sker der mon med børns udvikling, hvis man bevidst undertrykker den form for leg ved at fjerne dukkevognen og alt andet, der bare minder om noget feminint eller maskulint?

 

At der er forskel på drenge og piger er ufravigeligt, det ses med det blotte øje. Men indeni er der også forskel.

 

Det er tåbeligt at afvise psyko-biologiske forskelle

Martin Ingvar, der er professor i klinisk neurovidenskab ved Karolinska Instituttet påviser i en rapport de genetiske årsager til drenge og pigers forskellige adfærd.

 

“Hjernen udvikler sig forskelligt hos drenge og piger. Pigers hjerner er størst, når de er 10-11 år, mens drenges hjerner først bliver større senere, og kvinder har flere forbindelser mellem venstre og højre hjernehalvdel. Drenge og mænd har mere af hormonet testosteron, hvilket er grunden til deres mere aggressive adfærd og større tilbøjelighed til uforpligtende sex. Piger, der på fosterstadiet har modtaget en større mængde af testosteron på grund af en stofskiftesygdom hos moderen, er langt mere drengede i deres leg og i deres adfærd. Piger er mere sprogligt begavede end drenge. De er mere ambitiøse og motiverede, og de får bedre karakterer i alle fag undtagen idræt. Dobbelt så mange piger læser videre på universitetet og gymnasiet.”

 

I stedet for at undertrykke den naturlige, biologiske forskel, skal man understøtte børnene og tilpasse deres læring efter, hvem de er og ikke hvad de er.

 

”Det er helt ude i skoven at afvise de psykobiologiske forklaringer på, at vi har noget, vi slæber med os i generne, som gør, at drenge og piger har forskellige fremtrædelsesformer og ønsker til aktiviteter,” siger professor Niels Egelund.

 

Han mener, at det er langt bedre at målrette dagtilbud mere efter, om det er drenge eller piger. Han mener også, at overrepræsentationen af kvinder i dagtilbud ikke altid er godt for drengene, der mangler nogle mere drengede aktiviteter.

 

Støt barnet der hvor det er i sin udvikling

Det er utroligt, at man i stort set alt pædagogisk arbejde skal støtte barnet i sin udvikling, lige præcis der hvor barnet er i sin udviklingen, men når det kommer til forskellen imellem drenge og piger, så skal man undertrykke udviklingen.

 

Argumentet er, at hvis man f.eks. er opdraget som en pige, så er man ikke fri til at udvikle sig fuldt og helt, fordi man holdes fast i en stereotyp kasse.

 

Alt i alt en omgang vås, for hvis man understøtter barnets egen udvikling, vil barnet jo ikke blive præget i en bestemt retning ud over sin egen.

 

Hvis børnene selv får valget imellem at lege med dukkevognen eller bilen, så vil barnet følge sin egen vej, og det kan aldrig være hæmmende. Det kan det derimod, hvis man fjerner barnets valgmuligheder.

 

I stedet for at opdigte fikse opdragelses metoder og trendy madkulturer skal vi grundlæggende lade børn være børn og understøtte dem til at udvikle sig som dem de er og ikke som dem, samfundet ønsker, at de skal være.

 

Man kan kun frygte, hvad for nogle mødre der fostres i et kønsneutralt univers, for de har aldrig leget omsorgsfulde lege med dukkerne, og mændene fik aldrig lov til at rase ud i vild leg med dukkevognen.

 

Kilder:  http://www.information.dk/275904 og http://test.dagens.dk/sundhed/psykolog-stop-med-opdrage-drenge-og-piger-ens

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…