Det bliver dyrt for kommunerne: Langt over 1000 flygtninge er allerede blevet fordelt i januar måned

Vollsmose i Odense (Foto:Privat)

Medens det for langt de fleste kommuner er en god forretning at drive asylcentre med alt betalt af staten, forholder der det sig lige modsat, når asylansøgerne i centrene får flygtningestatus og dermed opholdstilladelse.

 

Så overgår de til kommunerne med alt, hvad det indebærer af udgifter, som skal tages ud af kommunernes ofte stramme budgetter, der kan mærkes på blandt andet skoler og ældre.

 

Således har beskæftigelsesministeriet beregnet, at en nyankommen flygtningefamilie bestående af to voksne på kontanthjælp og tre børn får 454.215 kroner om året. Det er i øvrigt 10.000 kroner mere om måneden end under VKO, hvor flygtninge ikke som under denne regering fik fuld kontanthjælp fra dag ét.

 

Langt hovedparten sendes vest for Storebælt

I hele 2014 fordelte Udlændingestyrelsen i alt 6.038 flygtninge mellem landets kommuner, men allerede her i årets første måned er 1.261 flygtninge blevet fordelt.

 

For en dels vedkommende er der dog tale om et efterslæb fra 2014, men alligevel er antallet på 1.261 i januar i år betragteligt i forhold til gennemsnittet per måned på 503 i 2014.

 

Langt hovedparten, eller i alt 839 af de 1.261 flygtning, som i januar måned blev fordelt, er i lighed med sidste år sendt til kommunerne vest for Storebælt, hvor samtlige kommuner på nær Læsø i Region Nordjylland skal tage deres andel.

 

Færrest flygtninge til Region Hovedstaden

I lighed med hele sidste år var det også Region Hovedstaden, som i januar i år modtog det færreste antal flygtninge, i alt 169. Hele sidste år fik regionen tildelt 925 flygtninge.

 

Her i regionen er i alt ti kommuner, blandt dem Københavns Kommune, blevet fritaget for at modtage flygtninge. I hele 2014 modtog København kun ti.

 

Ligeledes var kommuner som Gladsaxe og Glostrup samt Ishøj i januar fritaget for at modtage flygtninge, mod henholdsvis 19 og tre sidste år, medens kommuner som Egedal og Bornholms Regionskommune i den modsatte ende af skalaen toppede med henholdsvis 26 og 16 flygtningen i januar mod henholdsvis 59 og 74 i 2014.

 

Læs også
Syrisk mand ville have en lægeerklæring – da lægen sagde nej, blev han slået ned

Ser man bort fra de kommuner, som helt slap, var det i Dragør Kommune, de med tre flygtninge fik tildelt det laveste antal. I 2014 lå det samlede antal på 28.

 

Sjællænderne ligger næstlavest

Med en tildeling af 422 flygtninge i januar mod 1.112 hele sidste år ligger Region Sjælland næstlavest, og her er det samtlige kommuner, der skal bære deres andel.

 

Flest flygtninge fik Næstved kommune med 33 mod 77 sidste år, medens Odsherred Kommune med 23 flygtninge fik tildelt næstflest. I 2014 modtog Odsherred Kommune 62 flygtninge. Færrest antal flygtninge fik Solrød kommune med fire mod 33 i hele 2014.

 

Fynboerne og sønderjyderne tager de fleste

Med en tildeling på 325 flygtninge i januar mod i alt 1.495 hele sidste år var det Region Syddanmark, der omfatter Fyn og Sønderjylland, som modtog de fleste.

 

Her i regionen topper Esbjerg Kommune med en tildeling på 25 flygtninge mod 146 hele sidste år, medens Ærø Kommune, der sidste år ikke fik tildelt flygtninge, i januar måned modtog tre.

 

Læs også
For første gang siger en politisk leder direkte: ”Flygtninge får mere end pensionister – det skal laves om”

Næstflest flygtninge fik Assens og Odense med hver 24 mod 85 hele sidste år for Assens vedkommende og 144 for Odenses, medens Langeland Kommune, der i stor stil driver asylcentre og tjener godt på det, kun modtog seks flygtninge mod 26 i hele 2014.

 

Midtjyderne og kronjyderne tager også deres del

I Region Midtjylland modtog de i januar 312 flygtninge mod 1.625 hele sidste år, hvor de i øvrigt dengang tog de fleste.

 

Her i regionen er det Aarhus Kommune der med et antal på 37 fik de fleste flygtninge i januar. I 2014 modtog Aarhus i alt 221 flygtninge. Næstflest flygtninge fik Silkeborg Kommune med et antal på 27 mod 138 sidste år.

 

I bunden lå Samsø Kommune med en enkelt flygtning, som blandt andre også kan få selskab af de ti, kommunen sidste år fik tildelt.

 

Nordjyderne og vendelboerne får færrest vest for Storebælt

I Region Nordjylland, der blandt andet omfatter Himmerland, Thy og Vendsyssel, fik de i januar måned tildelt 202 flygtninge mod i alt 891 sidste år.

 

Læs også
Man prøver at sælge et skønmaleri til befolkningen om, hvor godt det går med at få flygtninge i arbejde

Heroppe i den nordligste region var det Aalborg, der i januar fik tildelt en ret stor andel på i alt 49 flygtninge, hvilket er tæt på det antal flygtninge på 67, som kommunen her modtog i hele 2014.

 

Næstflest flygtninge fik de med et antal på 22 i Mariagerfjord Kommune mod 83 hele sidste år. I bunden ligger som nævnt Læsø Kommune med nul flygtninge i både januar og hele sidste år. Bortset fra Læsø modtog Morsø Kommune det laveste antal på i alt ni mod 36 i 2014.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…