Den politisk korrekte elite er snævertsynede – de forstår ikke, at nationalfølelse er noget helt andet end nationalisme

Foto: Privat

Tak til redaktionen af Den Korte Avis for artiklen d. 21. januar 2015 om, at en ny meningsmåling viser, at danskerne er blevet langt mere bevidste om betydningen af at være en del af et nationalt, historisk og kulturelt folkeligt fællesskab.

 

Jeg hører selv til den store gruppe af borgerligt liberale vælgere, der ønsker grænser for, hvad EU skal bestemme, selv om jeg fremdeles er tilhænger af et tæt samarbejde mellem de europæiske nationalstater.

 

På samme måde ser jeg med bekymring på den massive tilstrømning af især ikke-vestlige indvandrere, som forekommer helt ude af kontrol, og hvor vi har deponeret vores ret til at bestemme i eget hus til EU og nogle forældede FN-konventioner.

 

Den voksende terrortrussel imod de frie og åbne vestlige samfund kalder på handling og konsekvens. Det batter ikke meget med en verbal lovprisning af ytringsfriheden, samtidig med at vestlige politiske ledere står i kø for at understrege, at terror intet har med islam at gøre.

 

Det er de samme politiske kræfter, der bærer et tungt ansvar for, at det er kommet så vidt, at der nu efterhånden er sået en angst i de europæiske befolkninger, der føler sig truet af islamistisk terror. Hele denne fatale udvikling er eskaleret siden vedtagelse af udlændingeloven i 1983.

 

En fri debat har været undertrykt og er det stadigvæk i ekstrem grad i vort naboland Sverige. Men heller ikke herhjemme og i det øvrige Europa er debatten særlig nuanceret. Nikker man ikke ukritisk til den politiske elites lovprisning af det multikulturelle og det internationale på bekostning af det nationale og en fastholdelse af vores kristne rødder, ja så er man snæversynet, bagstræberisk og fremmedfjendsk.

 

Intet er imidlertid mere forkert. Nationalfølelse er nemlig kendetegnet ved, at den ikke er aggressiv. Det er nationalismen derimod.

 

Nationalfølelse og kærlighed til egne værdier er tværtimod en forudsætning for at kunne udvise ægte tolerance og frisind over for anderledes tænkende. En stor tak derfor til redaktionen for en artikel, der yder et væsentligt og tiltrængt bidrag til en mere nuanceret og kvalificeret debat om, hvordan vi bedst passer på vores land og vores fælles identitet uden at lukke os inde i forhold til det internationale samfund.

 

Modsætningen mellem nationalfølelse og ønsket om at bevare et homogent samfund er ikke en modsætning til åbenhed og tolerance.

 

Det er en i bund og grund falsk modsætning, der ikke bliver mere rigtig af at blive gentaget af den politisk korrekte elite igen og igen.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

Den værste form for lukkethed og snæversyn stortrives i netop den politisk korrekte elite, der konsekvent lukker øjnene for den virkelighed, som Europas brede befolkninger er meget tættere på. Så se dog at komme ned fra det intellektuelle elfenbenstårn og lyt  til Europas befolkninger. Sker det ikke, går det grueligt galt….

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…