De røde angreb på Lars Løkkes tal og eksempler er faldet til jorden – hvornår fortæller TV sandheden til vælgerne?

Foto: Privat

To budskaber fra Lars Løkke og Venstre har været udsat for voldsomme angreb fra Journalistisk Venstreparti og fra Socialdemokraterne.

 

Det ene budskab drejer sig om, at alt for mange mennesker får for lidt ud af at tage et arbejde.

 

Det andet drejer sig om, at langt de fleste arbejdspladser, der er oprettet under Thorning-regeringen, er gået til udlændinge og ikke til danskere.

 

I begge tilfælde har journalister (med TV2 News i spidsen) og socialdemokrater  (med Helle Thorning i spidsen) beklikket Lars Løkkes troværdighed.

 

I begge tilfælde er det nu slået fast, at Løkkes pointer er væsentlige og rigtige.

 

De røde angreb er faldet til jorden.

 

Så kunne man måske tro, at TV-stationerne ville føle sig beskæmmede og ville skynde sig at korrigere det stærkt fordrejede indtryk, som de har givet vælgerne.

 

Men det sker ikke. Tværtimod lader TV-stationerne fortsat de grove angreb på Løkke hænge i luften. Dermed handler man klart til fordel for rød blok i valgkampen.

 

Det grove angreb på Løkke

Det blev gjort til en kæmpe historie, at Løkke refererede en beretning fra en arbejdsgiver om en mand, der ikke ville have et arbejde, fordi han fik for lidt ud af det økonomisk.

 

Man fremstillede det som odiøst, at Løkke refererede, hvad han havde fra en samtale. Til trods for, at politikere i et væk henviser til folk, som de har talt med om ditten og datten.

Læs også
Indvandrere hænger fast på kontanthjælp

 

Pludselig begyndte journalister at stille krav om, at Løkke personligt skulle dokumentere, at historien var rigtig. Hvorfor stillede man ikke et lignende krav, da Helle Thorning refererede til samtaler med folk i sin nytårstale? Denne nytårstale blev tværtimod tiljublet af journalister.

 

En journalist fra TV2/TV2 News stod endda og råbte til Løkke, om han kunne fremlægge navnene på andre virksomheder, der angiveligt skulle have samme problem. Til trods for, at det er velkendt og veldokumenteret, at ganske mange arbejdsgivere oplever dette problem.

 

Løkkes eksempel var i orden

Nu har tænketanken Kraka så fremlagt beregninger, der bekræfter, at det eksempel, som Løkke gengav, er særdeles plausibelt. Forskningschef Kristian Thor Jakobsen konkluderer:

 

”Så jo, det er absolut tænkeligt, at en person, der går fra kontanthjælp til et sådant job, har mindre end 1.000 kr. ekstra ud af det.” (Jyllands-Posten)

 

Altså nøjagtig, hvad Løkke havde henvist til.

 

Læs også
Nye tal viser, at jubelhistorierne om indvandrere i uddannelse og arbejde er falske – danske skatteydere betaler for fiaskoen

Frækhed

Men TV2/TV2 News har aldrig korrigeret sit uanstændige angreb på Løkke.

 

Derimod havde man ingen problemer med at bruge tal fra fagforbundet3Fi Taastrup, til trods for at disse tal var stærkt problematiske og rent ud sagt lignede politisk bestillingsarbejde.

 

Dermed har TV2 og andre medier gjort sig til redskab for rød blok.

 

Så havde de involverede journalister oven i købet den frækhed bagefter at sige, at nu var Løkke igen kommet ud i problemer. Men de eneste problemer, Løkke var kommet ud i, var blevet skabt af røde journalister.

 

Kun få danskere er kommet i arbejde

Det andet store angreb på Løkke i medierne har drejet sig om, hvor mange danskere, der er kommet i arbejde i Thorning-regeringens tid.

 

Læs også
Jobfremgang i den offentlige sektor skærper udfordringen med mangel på arbejdskraft

Regeringen har fremhævet, at der er skabt 40.000 private arbejdspladser i dens levetid. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har så beregnet, at de 40.000 svarer til 20.700 fuldtidsstillinger. Ifølge de tilgængelige statistikker er kun knap 700 af disse fuldtidsjob gået til danskere, siger DA.

 

Det er det tal, Venstre bruger. I TV-duellen med Løkke søndag aften erklærede Helle Thorning, at dette tal efter hendes mening er ”lodret forkert”.

 

Økonom: Tendensen er tydelig

Der er en vis usikkerhed omkring det helt nøjagtige tal. DA har forsøgt at komme så tæt på det rigtige tal som muligt.

 

Og her kommer det afgørende: DA’s og Løkkes pointe er efter alt at dømme både korrekt og stærkt opsigtsvækkende. Den helt overvældende del af de arbejdspladser, der er skabt i Thornings regeringstid, er gået til udlændinge og ikke til danskere!

 

Som økonomen, professor Bo Sandemann Rasmussen, formulerer det:

 

”Om tallet er 700, vil jeg ikke lægge vægt på, men snarere, at tendensen tydeligt siger, at langt hovedparten af beskæftigelsesfremgangen netto set er gået til udlændinge. Det kan man formentlig rimelig sikkert sige.” (Politiken)

Læs også
Få indvandrerkvinder er i arbejde – nu viser det sig, at kommunerne sender halvt så mange flygtningekvinder i praktik som mænd

 

DA har ydermere fremlagt tal, hvor man lægger de private og de offentlige arbejdspladser sammen. I dette samlede regnestykke viser det sig, at antallet af danskere i arbejde ligefrem er faldet med over 6.000.

 

Det er fuldkommen utroligt

Disse tal er et voldsomt problem for Helle Thorning og hendes regering.

 

Men problemet er ganske enkelt blevet ignoreret i TV (også DR). Det er fuldkommen utroligt.

 

I TV-duellen søndag aften virkede det, som ordstyreren end ikke havde opdaget, at Thorning havde dette problem. Eller også lod han bare som om.

 

Hvornår fortæller TV sandheden til vælgerne?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…