De politisk korrekte medier prøver fortvivlet at bilde sig selv og andre ind, at danskerne slet ikke mener det, de mener

Foto:Ole Sørensen

I TV2-programmet Presselogen havde man søndag en lang og rodet diskussion om en meningsmåling fra Megafon/TV2.

 

I målingen blev folk spurgt, om færre flygtninge skal have asyl i Danmark, om det nuværende antal er passende, eller om Danmark bør tage imod flere asylansøgere.

 

44 procent mente, at færre skal have asyl i Danmark, 32 procent mente, at det nuværende antal var passende, mens 16 procent mente, at Danmark bør tage imod flere asylansøgere.

 

TV2 havde i et indslag konkluderet på målingen, at danskerne vil have færre asylansøgere til landet. Det mente et par af de debatterende redaktører var misvisende, herunder chefredaktør Poul Madsen fra den ekstremt asylvenlige venstrefløjsavis Ekstra Bladet.

 

Han gjorde meget ud af, at det jo ikke var et absolut flertal af de adspurgte, der ønskede færre flygtninge til Danmark.

 

En anden måling

Hverken Ekstra Bladets mand eller nogen af de andre gjorde opmærksom på, at der findes en anden aktuel måling om samme emne, som sætter et kraftigt spørgsmålstegn ved hele den forvirrede debat i Presselogen.

 

Det er næppe nogen tilfældighed, at denne anden måling ikke blev nævnt. Den viste nemlig et markant folkeligt ønske om en stramning af asylpolitikken. Og den slags kendsgerninger gør man alt for at ignorere i store dele af den journalistiske verden.

 

De politisk korrekte medier prøver fortvivlet at bilde sig selv og andre ind, at danskerne slet ikke mener det, de mener.

 

Stor opbakning til stramninger

Denne anden måling, lavet af Gallup for Berlingske, blev offentliggjort 26. juli. Her var man meget præcis med, hvad folk blev bedt om at svare på. De blev spurgt, om de ønskede en strammere udlændingepolitik i forhold til den, som den tidligere regering førte.

 

Læs også
Canadas premierminister Trudeau – et farligt fjols

Samtidig var svarmulighederne mere nuancerede. Man kunne både svare, at man var ”enig” og at man var ”overvejende enig” i, at der var behov for stramninger (eller det modsatte).

 

Et opsigtsvækkende flertal på hele 61 procent mente, at udlændingepolitikken skulle være strammere end under den tidligere regering.

 

TV2-målingen spørger derimod mere diffust, om man ønsker færre asylansøgere. Færre end hvad? Det er svært at gennemskue.

 

En del har givetvis opfattet det sådan, at de blev spurgt, om de ønskede endnu større stramninger end dem, den ny regering er i færd med at gennemføre.

 

Men når de helt direkte bliver spurgt til, om de ønsker stramninger i forhold til den tidligere regering, så er svaret altså et klart ja.

 

En ”stinker” i BT

Eller sagt på en anden måde: Inger Støjberg har stærk folkelig opbakning. Det er jo en grim en for Poul Madsen, Stine Bosse, Johanne Schmidt-Nielsen og Zenia Stampe.

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

 

Inger Støjberg er en rød klud i disse kredse. Det fremgik også af en anden debat i Presselogen.

 

Den drejede sig om en modbydelig ”stinker”, som BT havde bragt på sin forside. Her trampede man rundt i, at Støjberg ikke har nogen sikkerhedsvagter.

 

Den slags oplysninger skal medierne holde sig fuldstændig væk fra. Det skal dog retfærdigvis siges, at Støjberg selv havde båret ved til den uheldige omtale ved at bidrage med kommentarer.

 

Kontroversiel eller populær?

Debatten kom så også til at dreje sig om, hvor ”kontroversiel” Støjberg er. Først brugte hendes partifælle Søren Pind det ord om hende. Derefter blev ordet begærligt grebet af BT’s chefredaktør Olav Skaaning Andersen.

 

Der klæber altid en negativ undertone til ordet ”kontroversiel”. Det er derfor, at Journalistisk Venstreparti elsker at kalde borgerlige profiler for ”kontroversielle”, mens de ikke bruger ordet om for eksempel Johanne Schmidt-Nielsen på den yderste venstrefløj.

 

Læs også
De politisk korrekte begynder at bruge racistiske begreber i debatten om udlændingepolitik – det har sin specielle forklaring

Når man kalder Inger Støjberg for ”kontroversiel”, giver man indtryk af, at hun er upopulær i store dele af befolkningen.

 

Sandt er det, at hun møder hård modstand i en betydelig del af befolkningen. Men hvis man skal måle hendes status i forhold til folkelig opbakning, så er hun da først og fremmest en meget populær politiker.

 

Der findes ikke mange danske politikere, der har så klare holdninger og samtidig så stor tilslutning til dem.

 

Hvis man er ”kontroversiel”, når mange er uenig med én, så er Johanne Schmidt-Nielsen og Stine Bosse da langt mere kontroversielle. Mange flere danskere er stærkt uenige med dem i udlændingepolitikken.

 

Hvornår er det lige, at BT har kaldt Johanne Schmidt-Nielsen for ”kontroversiel”?

 

Journalisterne kan ikke lide Støjbergs politik

Når folk som Skaaning Andersen kalder Støjberg for ”kontroversiel”, drejer det sig reelt om, at og han andre politisk korrekte journalister ikke kan lide hendes politik.

Læs også
De politisk korrekte taber over hele linjen – men i medierne klamrer de sig til magten

 

De bruger så ordet ”kontroversiel” til at give indtryk af, at de taler på befolkningens vegne. Men realiteten er, at de er ude af trit med befolkningens flertal.

 

De politisk korrekte medier prøver fortvivlet at bilde sig selv og andre ind, at danskerne slet ikke mener det, de mener.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…