De politisk korrekte medier bruger en masse ord på folkevandringen til Europa – men ét afgørende ord bliver konsekvent censureret væk

You Tube

Medierne giver en meget omfattende dækning af folkevandringen til Europa. Men der er en tendens til, at en stor del af det drejer sig om ligegyldigheder.

 

Der synes for eksempel ikke at være nogen bagatelgrænse for, hvornår man dækker ubetydelige arrangementer med de rigtige meninger.

 

Mens man puster ligegyldighederne op, bare de har den rigtige politiske farve, fortier man helt fundamentale kendsgerninger, der ikke passer ind i det politisk korrekte verdensbillede.

 

TV-stationerne og andre medier har således konsekvent bortcensureret et ord, som er aldeles centralt, hvis man skal vide, hvad der foregår.

 

Det er ordet muslim.

 

Et stadig mere muslimsk Europa

Langt størsteparten af dem, der deltager i folkevandringen til Europa er muslimer. Nogle af dem er flygtninge, men mange søger reelt bedre levevilkår.

 

Hvis man vil følge den tyske linje og lade dem slå sig ned i de europæiske lande i meget stort tal, så må man også se konsekvensen i øjnene: Dermed vil de europæiske samfund blive stadig mere muslimske.

 

Men hvis det er det, man vil agitere for i medierne, bør man sige det åbent og ærligt.

 

I stedet gør man det stik modsatte. Man gør alt, hvad man kan, for at fortie, at asylpresset helt overvejende kommer fra den muslimske verden.

 

Muslimske asylansøgere forlader den muslimske verden, fordi den byder på krig og elendige samfund, der ikke rummer mange muligheder. Og de søger mod den frie verden med dens velfungerende samfund.

Læs også
Socialdemokratisk politiker: ”Vi skal nok sørge for, at navnet Muhammed aldrig forsvinder”

 

Men en stor del af dem vil fastholde deres muslimske samfundsværdier, selv om de slår sig ned i de europæiske lande. Det viser erfaringen fra den store muslimske indvandring til Europa, som allerede har fundet sted.

 

De vil blive i de europæiske lande

Nogle røster vil sige, at folks religion er ligegyldig i denne sammenhæng. Men det er en falsk måde at se det på.

 

Islam er ikke bare en religion. Islam fortæller, hvordan man skal indrette samfundet, og hvilke regler man skal bygge sin daglige tilværelse på. For eksempel, at manden bestemmer over kvinden.

 

Et mere muslimsk Europa er et Europa, hvor en betydelig del af befolkningen mener, at Koranens regler står over demokrati og frihed, og at kvinder skal tilhylle sig og adlyde manden.

 

Disse holdninger ville ikke betyde så meget, hvis asylansøgerne kun skulle have en midlertidig beskyttelse. Hvis man kunne regne med, at folk hurtigt skulle hjem igen, så behøvede man ikke at skele så meget til, hvilken slags samfund de vil arbejde for.

 

Læs også
Mette Frederiksen begår vælgerbedrag med forslag om tidlig pension – og medierne hjælper hende til det

Men det kan man absolut ikke regne med. Tværtimod. Alt tyder på, at det overvældende flertal af asylansøgerne vil slå sig permanent ned i de europæiske lande.

 

Så sig det dog

Hvis EU-landene smækker dørene op på vid gab, sådan som Tyskland vil have dem til, så smækker de også dørene op for et samfund, hvor stabilitet, sammenhængskraft, ligestilling, frihed og demokrati kommer under voksende pres.

 

De kræfter, der argumenterer for, at Europa skal tage imod størstedelen af folkevandringen, bør sige klart og tydeligt, at de er helt indstillede på at tage konsekvenserne for vores samfund. Det ville i det mindste være ærligt.

 

Medierne kunne passende starte med at informere befolkningen om, at det helt overvejende er en muslimsk folkevandring, der nu går mod Europa.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…