COP21: Thorium kan erstatte olien, der har skaffet magt til diktatorer og terrorister

100 gram Thorium er nok til at dække et menneskes livslange energibehov.

Atomkraft kan være ødelæggende men har også det potentiale, der kan redde jorden fra en global opvarmning af uoverskuelig art. Niels Bohr satsede på atomkraft i fredens tjeneste, men frygten for radioaktiv stråling fik folk til at demonstrere. Det var før, man kendte forskel mellem uran og thorium, som kan skaffe rigelig, billig, ren energi og hjælpe økonomien i både fattige og rige lande.

 

Thorium høring på Christiansborg 27.11.15 kl. 13-16 

Thorium atomkraft er på vej i mange lande, og i Niels Bohrs fædreland forskes der i en såkaldt waste burner til med thorium at omdanne uranaffald til ren energi – men det sker foreløbig på privat basis pga. en folketingsbeslutning fra 1985, at der ikke skal forskes i atomteknologi i Danmark.

 

Denne beslutning bør ændres. Danske forskere bør udvikle thorium, som findes i store mængder i Grønland og ikke har de farlige egenskaber som uran har. Thorium høringen på Christiansborg den 27. november 2015 vil oplyse mere om thorium og dets CO2 frie energi potentiale.

 

Global opvarmning kan i dag ødelægge vor planet! CO2 og andre drivhusgasser har nu lavet et rekordstort hul i ozonlaget over Antarktis – større end Nordamerika. Ozonlaget skal beskytte os mod solens ultraviolette stråling, som kan omdanne skov til ørken og gøre planeten gold.

 

Verdens politiske ledere mødes nu igen ved COP21 i Paris. Der burde være to punkter på dagsordenen: Stop befolkningseksplosionen med familieplanlægning og erstat de fossile brændstoffer med thorium. Der er thorium i verden til 1000 års energiforsyning, hvilket fik tidligere svensk udenrigsminister Hans Blix på thorium konferencen i CERN 2013 til at kalde thorium for et fredens projekt: Der er nok til alle overalt, så intet land kan profitere, som man gør med olien i dag.

 

Verden ville være bæredygtig med 2,5 mia. mennesker som i 1950 men nærmer sig i dag 8 mia., der alle bruger energi. I 2014 dækkede vind, sol og bio 2,5% af den globale energiforsyning, mens fossile brændsler dækkede 86,3%. Dette er uholdbart, hvis vi skal undgå en temperaturstigning på over 2 grader. Thorium kan erstatte de fossile brændstoffer – og kan ikke bruges til bomber.

 

Det er på tide, at Folketinget giver grønt lys til at forske og udvikle thorium i Danmark.

 

Program:

Ordstyrer: Bent Lauritzen, afdelingschef ved DTU Nutech

 

13.00-13.10               Velkomst ved Folketingsmedlem Villum Christensen

13.10-13.20                Introduktion ved Thomas Grønlund Nielsen, formand REO

Læs også
Vindindustrien har problemer og bør kende sin begrænsning!

13.20-14.05                Hvad sker der globalt mht. thorium atomkraft? VedvJim Gulliford, Nuclear Energy Agency

14.05-14.50                Hvad gør Norge ang. thorium atomkraft? Ved Direktør Øystein Asphjell, Thor Energy, Norge

14.50-15.05                Pause

15.05-15.35:               Hvad sker der i Danmark?

15.05-15.20                Kaspar Hewitt Klenø, Seaborg Technologies

15.20-15.35                Thomas Jam Pedersen, Copenhagen Atomics

15.35-15.55                 Spørgsmål fra salen

15.55-16.00                Afrunding ved Thomas Grønlund Nielsen

 

Arrangører: Liberal Alliance og Foreningen REO.

 

Tilmelding senest 22. nov. til Jonna Vejrup Carlsen ([email protected])

Læs også
Valgkamp: Nej til klimakaos! – Ja til atomkraft

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…