Centrale personer i Tysklands sikkerhedsapparat advarer: ’Den høje tilstrømning af mennesker fra hele verden vil destabilisere vores land’

Dagligt kommer der op imod 10.000 mennesker strømmende ind i Tyskland. Landet har på tre måneder modtaget flere asylansøgere end i de seneste 10 år.

 

Det fører til voksende kritik af kansler Angela Merkel. Og kritikken kommer ikke alene fra vælgerne og hendes partifæller.

 

Centrale personer i det tyske sikkerhedsapparat advarer nu i kraftige vendinger mod udviklingen. Det gælder folk i både sikkerhedstjenester, politi og ministerier.

 

Avisen Die Welt citerer således en anonym central embedsmand for følgende bemærkning: ”Den høje tilstrømning af mennesker fra hele verden vil føre til ustabilitet i vores land. Han tilføjer:

 

”Gennem tilstrømningen producerer vi ekstremister, midtervælgerne bliver radikaliserede, fordi de fleste ikke ønsker denne indvandring, som de får påtvunget af den politiske elite.”

 

Uhørt skarpt anonymt papir

Det udløser særlig stor bekymring, at der slet ikke er styr på den mængde af illegale indvandrere, der kommer til landet. De har ingen gyldig grund til at være der, men de trænger simpelt ind.

 

Blandt højtplacerede topembedsmænd på sikkerhedsområdet cirkulerer i øjeblikket et anonymt papir, som ikke lægger fingrene imellem.

 

Her hedder det, at en integration af de hundredetusinder af illegale indvandrere slet ikke er mulig – både på grund af det store antal, og fordi Tyskland i forvejen døjer med parallelsamfund.

 

Og så slår papiret fast med uhørt skarphed, at ”vi importerer islamisk ekstremisme, arabisk antisemitisme, nationale og etniske konflikter hos andre folk og en anden opfattelse af samfundet og retssystemet.” (Die Welt)

 

Det anonyme papir kommer med følgende dystre advarsel: ”De tyske sikkerhedsmyndigheder er ikke og vil ikke være i stand til at løse de reaktioner, som dette vil udløse i den tyske befolkning.”

Læs også
Tyskland: En “latent følelse af utryghed”

 

Frustrationen over Merkels kaos

Andre fremtrædende skikkelse advarer også mod den enorme illegale indvandring. Det gælder en af CDU’s førende sikkerhedspolitikere, Clemens Binninger, og den tidligere chef for efterretningstjenesten BND, August Hanninger.

 

Der er også kritiske røster i regeringens sikkerhedsudvalg, men de falder tilsyneladende for døve øren hos regeringstoppen med Merkel i spidsen.

 

Alle venter på, at Merkel omsider giver signalet til at gribe ind. Men hun mangler helt den fornødne beslutsomhed og handlekraft. Som altid prøver hun i stedet at mingelere tingene hen ad vejen. Men det rækker slet ikke over for udfordringer af denne størrelsesorden.

 

Frustrationen bliver udtrykt af en central person i sikkerhedsapparatet. Han går så vidt som til at sige, at den tyske regering simpelt hen ikke har ret til at forhindre politiet i at holde folk tilbage, der prøver at komme ind i landet uden gyldig indrejsegrund:

 

”Forbundspolitiet er simpelt hen forpligtet til at gøre det, og det vil være retsstridigt, hvis regeringen prøver at forhindre det.”

 

Læs også
Bliver en vis Annegret Kramp-Karrenbauer – også kaldt AKK – Tysklands næste kansler?

Frustrationen over Merkels kaos lyser ud af disse bemærkninger.

 

Danmark har heller ikke styr på, hvem der kommer

I Danmark har asylproblemerne heldigvis langt fra nået de tyske dimensioner. Men også herhjemme vil der behov for at få styr på, hvem der kommer ind i landet, og få blokeret for illegal indvandring.

 

Det er ikke tilfældet i dag. Den danske grænse mod Tyskland er pivåben – der er næsten ingen reel grænsekontrol. Sådan kan det ikke blive ved.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…