Det har kostet os dyrt, at en smed lavede fejl i vores varmtvandssystem. Nu er firmaet er lukket. Hvad gør vi?

Colourbox

Spørgsmål:

Jeg har set nogle af Deres spørgsmål og svar i avisen bl.a. ”Jeg fik nyt køkken”. Derfor dette lille nødråb: Hvad stiller man op med en fortræden smed??

 

Forhistorien er den, at vi byggede et nyt hus til indflytning i oktober 2006. Efter byggeriets afslutning havde vi en hel del knas med Genvexen, som aldeles ikke fungerede. Mit tålmod er stort, men da intet hjalp, sendte jeg bud efter en montør fra Genvex, som ca. den 1. februar 2011 fandt flere graverende fejl herunder, at der var byttet om på udsugningsventiler og indblæsningsventiler, samt at de var af forskellige fabrikater. Smeden har siden været sur på mig.

 

Og så til emnet: et par år eller tre efter vi var flyttet ind, opdagede vi, at der var rust i vandet, hvilket vi selvfølgelig påtalte over for bygmester. Han kunne berolige os med, at det bare var okker, det skulle vi ikke tage os af.

 

I marts 2012 begyndte varmtvandsbeholderen at lække, hvorfor jeg tog kontakt til lokalt vvs-firma, som udskiftede en tæret beholder. De nævnte ikke noget om årsagen til tæringen, men det kostede kr. 8400.-

 

Den 1. oktober opdagede jeg tilfældigt, at der var belægninger på vandrørene, som sidder i et skab med dårlig belysning, hvorfor jeg ikke havde bemærket det på et tidligere tidspunkt.

 

Ved at gå på nettet fandt jeg ud af, at der var tæringer i rørene, og at det skyldtes valg af forkerte materialer med galvanisk tæring til følge. Der er anvendt varmforzinket stål med messing og rødgods.

 

Jeg kontaktede bygmester, men han sagde, at fem års garantien var udløbet, og for resten havde han nedlagt det aps, som havde bygget mit hus, så jeg måtte gå direkte til smeden. Smeden negligerer enhver henvendelse fra mig.

 

Et par gange har jeg haft fat i hans ansatte, hvor de var i nabohuset, og de kunne da godt skifte ”et par rør”. Det er jeg ikke tilfreds med, da den nye varmtvandsbeholder nu snart har været udsat for galvanisk tæring i tre år, hvorfor den selvfølgelig også skal skiftes. Hans ansatte kunne desuden fortælle, at de havde været ude og skifte installationer en 8-10 steder pga. valg af forkerte materialer. Desuden undrede det dem, at der havde været tæring i en Vølundvandvarmer. Det havde de nu aldrig hørt om før. Jeg har derfor udbedt mig en snak med smeden, men han reagerer som sagt ikke på mine henvendelser.

 

Rørsystemerne i et hus skal have en levetid svarende til husets, og det er gammelkendt viden, at man ikke bare blander forskellige materialer mellem hinanden, jf. SBI-anvisning 95 fra 1973.

 

Hvad gør den kloge?? Efter min opfattelse bør smeden stå til ansvar for de skader, som den forkerte installation har påført anlægget, herunder såvel den nye som den gamle varmtvandsbeholder.

Læs også
Jacob blev overfaldet af 10-15 mænd på åben gade – i dag er han på kontanthjælp med et knust ben -‘jeg føler mig svigtet’

 

Med venlig hilsen

 

Svar:

Det er en rigtig træls situation I her er havnet i. Imidlertid er det ikke sikkert, at I kan gøre noget rent juridisk på nuværende tidspunkt.

 

I overtager huset i oktober 2006, og jeg har forstået, at I har indgået aftale om opførelse af huset med et byggefirma, som nu er lukket. Det er byggefirmaet, som har ansat smeden til at udføre de arbejder, som efterfølgende har vist sig at være mangelfulde.

 

I kan ikke rette noget krav mod byggefirmaet, da det i mellemtiden er lukket. Tjek evt. på www.cvr.dk, om det nu også er korrekt. Tilbage er så, om I kan rette et krav mod smeden.

 

De almindelige forældelsesregler lyder, at et krav skal gøres gældende indenfor 10 år efter, at arbejdet er udført, dog max. 3 år efter, at I har konstateret manglerne. Det krav er umiddelbart opfyldt.

 

Læs også
Politimand fik over 100.000 kr. i arbejdsskade-erstatning for … loppebid

Imidlertid har I ikke selv indgået aftale med smeden. Det har byggefirmaet, så jeres eventuelle krav mod smeden er afhængig af, om byggefirmaet – hvis det stadig eksisterede – kunne rette et krav mod smeden. Det afhænger helt og holdent af, hvilke aftaler byggefirmaet og smeden havde med hinanden.

 

Langt de fleste entreprisekontrakter indgås efter reglerne i AB 92. I AB 92 står der, at mangelsansvaret ophører 5 år efter afleveringen, medmindre der forinden er reklameret. Dvs. at kun reklamationer, som I har lavet før 5-års fristen udløb kan gøres gældende overfor smeden, forudsat AB 92 er aftalt. Der er dog enkelte undtagelser, idet mangelsansvaret dog gælder i op til 10 år, hvis

 

  1. smeden har accepteret at indestå i længere tid,
  2. det ved afleveringen blev konstateret, at aftalt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller
  3. der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens side

 

Før I kan komme videre, er I derfor nødt til at få opklaret, hvilket aftalegrundlag der eksisterer mellem byggefirmaet og smeden. Forhåbentlig kan byggefirmaet oplyse dette, selvom det er lukket. Er der ikke aftalt AB 92, kan I rette krav direkte mod smeden for eventuelle mangler. Er AB 92 aftalt, kan I kun rette krav mod smeden for krav, der er reklameret over inden for 5-års fristen, eller hvis en af ovennævnte 3 undtagelser kan gøres gældende.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Vasegaard Andreasen

Advokat (L)

Advokatfirmaet Lars Meilvang yder rådgivning til ejere af fast ejendom. Du kan læse meget mere på www.bolig-advokaten.dk.

Læs også
Hun offentliggjorde billede af blotter, der krænkede hendes datter – kun en tilfældig fejl fik hende frikendt, men nu kommer sagen i Folketinget

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…