42 millioner muslimer i den arabiske verden har positive følelser for Islamisk Stat

Commons Wikimedia

Det er ikke nyt at nogle muslimer har sympatier for Islamisk Stat.

 

Men nu peger en analyse på, at antallet er langt højere end hidtil antaget.

 

Ifølge analysen har mere end 42 millioner muslimer i den arabiske verden sympati for Islamisk Stat.

 

Heraf har 8,5 millioner ”stærke sympatier” for den barbariske terrororganisation.

 

Analysens grundlag baserer sig på fire meningsmålinger hvor folk er blevet spurgt om de mener, at Islamisk Stat er positivt eller i nogen grad positivt.

 

Det er Ryan Mauro, for The Clarion Project, som har foretaget analysen, og han er bekymret. Han siger:

 

-Jeg medgiver at 42.000 millioner kun er en lille del af verdens halvanden milliard muslimer, men man skal betragte de mange millioner støtter som et lager IS kan rekruttere fra. Og når IS har succes, hvilket de jo tydeligvis har haft, så må man formode at der er lettere at hverve nye medlemmer.

 

-Islamisk Stat er meget bedre end Al-Qaeda til at få sine budskaber ud, og de har formået at tydeliggøre forskellen på vestlig og islamisk kultur og ideologi. Men selvom millioner af muslimer støtter Islamisk Stat, så skal man vide at der stadig er flere som støtter Al-Qaeda. Dette til trods er IS dog stadig den største trussel, pga. deres evner til at mobilisere folk.”

 

-Islamisk Stat propaganderer for øjeblikket for, at kaldet til jihad er stærkere under den islamiske fastemåned ramadanen. Den der dør i en martyr-operation under ramadanen, vil Allahs give en belønning som er det ti-dobbelte af hvad et terrorangreb resten af året vil give.

 

-Vi skal skynde os, hvis vi skal forhindre at Islamisk Stat mfl. eksploderer i tilhængere. Ellers vil vi i fremtiden se tilbage på nutidens scenarie og tale om den som de gode gamle dage. (Fox News)

 

Læs også
Mellemøstlige forskydninger: Olie, vand, islamisme og antizionisme i bevægelse

De mere end 42 millioner muslimer som har positive følelser for IS har hjemme i: Irak, Syrien, Tunesien, Egypten, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Jordan, Libyen, Libanon og de palæstinensiske områder.

 

Befolkningstilvæksten i Mellemøsten og Nordafrika

På verdensplan er 1,6 millard mennesker muslimer(2010), det er 23,6 procent af verdens befolkning.

 

Ca en femtedel har hjemme i Mellemøsten og Nordafrika, hvor de udgør mere end ni ud af ti, dvs. 317 millioner mennesker (2010)

 

Verdens samlede befolkning forventes at stige med 35 procent frem til 2050, men den muslimske verden forventes at stå for den største stigning, nemlig 73 procent.

 

Mellemøstens og Nordafrikas muslimske befolkning vil således stige fra 317 millioner i 2010 til 552 millioner i 2050.

 

De nuværende 42 millioner i regionen som mener, at Islamisk Stat er positivt, vil med sandsynlighed vokse med adskillige millioner. Det er dystre udsigter til en verden som de fleste for få år siden mente var ved at springe ud i demokratiske former.

Læs også
De kristne i Mellemøsten er ved at blive udslettet – Vesten gør ingenting

 

Dertil kommer muslimer i folkerige lande som Indonesien, Pakistan, Afghanistan, Somalia mfl, samt muslimer bosat i vestlige lande. I alle disse lande er det utænkeligt at islam ikke har en afgørende rolle på samfundet og det levede liv.

 

I Indonesien som har verdens største muslimske befolkning, og som ofte fremhæves som et moderat islamisk land, her mener omkring 83 procent at et samfund som er indrettet efter islamisk lov sharia er meget bedre end vestens sekulære samfund.

 

 

Kilde: The Clarion Project http://www.clarionproject.org/analysis/isis-has-least-42-million-supporters-arab-world og Fox News http://www.foxnews.com/world/2015/06/30/global-support-for-isis-includes-up-to-42m-muslims-group-claims/ og http://www.pewforum.org/2015/04/02/middle-east-north-africa/ og http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/23/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…