Venstre udfordres på skatteområdet

Colourbox

Regeringen har bevilget sig selv lidt mere tid til at forberede forslaget til finanslov for 2016. Det kan der være gode grunde til.

 

Et af de kritiske områder er skatter og afgifter. Foruden energiafgifterne, den EU-stridige og forhadte PSO-afgift er ejendomsskatterne et problem for regeringen.

 

Løs kanon på fordækket

Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance insisterer på, at der skal gøres noget ved grundskylden. Når Dansk Folkeparti rigtigt fornemmer den massive folkelige modstand mod den stigende grundskyld, vil de også kræve aktion.

 

Det Konservative Folkeparti kan blive et problem; efter det katastrofale valgresultat i juni er spærregrænsen indenfor synsvidde, og hvis partiet ikke imødekommes må regeringsskibet imødese en risikabel sejlads med en løs kanon på fordækket.

 

Husejerne skal betale 40 milliarder kr.

Sagen er, at hvis der ikke gribes ind over for grundskyldens himmelflugt, vil husejerne i 2020 bidrage med over 40 mia. kr. til finansieringen af den ustyrlige offentlige sektor.

 

Med det nuværende system, hvor ejendomsskatten kan stige med op mod syv procent i områder, hvor grundværdierne stiger langt mindre eller måske endda falder, er det ikke mærkeligt, at uviljen mod den stigende grundskyld er udbredt, også i landområderne og de mindre provinsbyer.

 

På trods af VK-regeringens skattestop fra 2002 fortsætter ejendomsskatterne med at stige. Det skyldes, at mens ejendomsværdiskatten, der beregnes af den samlede ejendomsværdi, er låst fast i kroner og ører, kan grundskylden, som beregnes ud fra Skats vurdering af en grunds værdi i ubebygget stand, fortsat stige med op til syv procent om året.

 

Ubrugeligt vurderingssystem

Det grundlæggende problem er, at det nuværende vurderingssystem reelt ikke er i stand til at vurdere ejendomsværdien og en grunds værdi i ubebygget stand.

 

Rigsrevisionen har kritiseret systemet, og regeringens eget ekspertudvalg forkastede i september også Skats metode til at vurdere grundene.

Læs også
Boligøkonom: Luftfoto kan bidrage til bedre ejendomsvurderinger

 

Fastfrysning?

Det eneste rimelige vil derfor være at fastfryse ejendomsskatten, indtil der foreligger et pålideligt vurderingssystem.

 

Venstre er optaget af provenutabet og tøver, men kan regeringen sidde den massive modstand fra 77 pct. i blå blok og 52 pct. i rød blok overhørig?

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…