I flere skoler har islamistiske lærere haft frit slag til at nedgøre demokratiet, kristne og kvinders ligestilling – bliver det stoppet?

Google Maps/Colourbox

Mindst 100 af de islamistiske lærere og undervisningsassistenter, som har været involveret i den britiske “Trojanske hest skandale” står til at miste deres autorisation som undervisere – for livstid.

 

I juni sidste år afdækkede den britiske tilsynsmyndighed for uddannelsesinstitutioner, Ofsted, hvordan et netværk af sunni-islamister i flere tilfælde havde haft held til at infiltrere og overtage et antal britiske kommuneskoler i bl.a. Birmingham, Luton og det østlige London.

 

Af Ofsteds rapport om forholdene på skolerne fremgik, at de ansatte på skolerne følte sig intimiderede og mobbet til at gå med på islamiseringsbølgen – hvis de da ikke valgte at forlade skolen.

 

Hele lærerstabe blev udskiftet med islamister

Baggrunden for skandalen om den Trojanske Hest skal findes i den omstændighed, at det i særligt indvandrertunge områder har været muligt for islamister at blive valgt til embeder eller på anden måde opnå positioner, hvor det har været muligt at påvirke, hvem der skulle ansættes hvor. Og det har haft konsekvenser for en række kommunale skoler, som Den Korte Avis bl.a. omtalte 17.03.14 og 03.12.14

 

De stillinger, der blev ledige efter at de britiske lærere blev presset eller mobbet ud, blev besat med islamistiske lærere, der hurtigt indførte islam og sharia som rettesnor for både undervisning og omgangsformer på skolerne.

 

Islamistisk agenda for fuld skrue

Der blev konsekvent anvendt anti-vestlig retorik og der blev opbygget en dem-og-os kultur, hvor det omgivende engelske/vestlige samfund blev afvist og fremstillet med konspirationsteorier rettet mod muslimer.

 

Endvidere fik eleverne at vide, at det kun er muslimer, der har værdi og at kristne og jøder er løgnere og ignoranter. Ifølge Ofsteds rapport var en dreng i indskolingen citeret for at sige, at årsagen til, at hans familie var fattig var, at jøderne og zionisterne havde alle pengene.

 

Skolerne praktiserede kønsadskillelse, og på en skole blev der kaldt til bøn over skolens anlæg med højttalere opsat i skolegården. I det hele taget blev eleverne udsat for en massiv og vedvarende indoktrinering af radikal sunni-islam, hvilket medførte store indgreb i både pensum og i elevernes sociale liv:

 

Der blev nedlagt forbud mod at spille musikinstrumenter, musik- og dramaundervisning blev afskaffet og lærerne instrueret i at undgå enhver omtale af forhold, hvor de to køn har kontakt med hinanden, ligesom omtale af homosexualitet var strengt forbudt.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Skolernes pensum blev stærkt beskåret og mange kundskabsfag blev helt eller delvist afskaffet. Det gjaldt i overvejende grad de naturvidenskabelige fag, hvor eleverne fik at vide, at de ikke skulle tro på evolutionslæren, men også sprogfagene blev ændret:

 

De traditionelle fremmedsprog som fransk og spansk blev afskaffet til fordel for arabisk og urdu, og lejrskoler blev erstattet med rejser til Saudi Arabien, hvor det dog kun var tilladt muslimske børn at deltage. Desuden inviterede flere skoler rabiate imamer til at tale for børnene i skoletiden.

 

Islamistiske lærere får undervisningsforbud på livstid

Efter Ofsteds rapport om den islamiske infiltration af engelske skoler har The National College for Teaching and Leadership (NCLT) som har til opgave at overvåge og føre kontrol med undervisningsstandarder i England, påbegyndt en gennemgang af 30 læreres undervisning på de berørte skoler.

 

Dette er dog kun begyndelsen, for det er vurderingen, at op til 100 lærere vil få en kritisk gennemgang af deres undervisningsmetoder og –indhold, og at mange risikerer at blive udelukket fra at undervise på livstid.

 

Avisen The Sunday Times skriver, at NCLT har fået sagsmapper på lærerne fra det britiske undervisningsministerium, og at sagerne rummer vigtige oplysninger om skandalen med den Trojanske Hest, der bekræfter infiltrationen og forsøget på at islamisere en række skoler.

 

Al-Queda film på skolens udstyr

Læs også
Han blev ansat som sikkerhedsvagt i supermarked – så sprang han ud som frådende islamist

Det fremgår bl.a., at lærere på skolen Park View Academy i Birmingham, tvang elever til at knæle i udmattende stillinger, og at en it-tekniker på skolen brugte skolens udstyr til at kopiere videoer indeholdende Al-Queda film.

 

Endvidere havde mere end 50 af Park View Academy´s islamiske lærere sluttet sig sammen i en gruppe kaldet ”Park View Brotherhood”, hvor de udvekslede over 3000 beskeder i en WhatsApp-gruppe indeholdende bl.a. stærkt nedsættende udtalelser om de britiske soldater, ligesom de fastholdt, at mordet på den britiske soldat Lee Rigby og Boston-bomberne var svindel og aldrig havde fundet sted.

 

Indenrigsministeren undrer sig

Den britiske Indenrigsminister, Theresa May kræver en mere håndfast indsats over for islamisk ekstremisme i de engelske skoler:

 

”Beskyldningerne mod visse skoler i Birmingham rejser alvorlige spørgsmål om kvaliteten af den overvågning, der finder sted i forhold til skolerne. Hvordan kunne det for eksempel ske, at et medlem af skolebestyrelsen samtidig var formand for uddannelseskomiteen i Det Muslimske Råd? Er det sandt, at kommunalbestyrelsen i Birmingham blev gjort bekendt med forholdene allerede i 2008? Er det sandt, at Undervisningsministeriet vidste besked i 2010? Og hvis det er sandt – hvorfor greb ingen ind?”.

 

Det er meget relevante spørgsmål, hvis besvarelse bør kædes sammen med det foruroligende antal sager og skandaler, der har rullet i England de seneste par år, herunder ikke mindst skandalen om det kriminelle pakistanske netværk, der i årevis har kidnappet, dopet, voldtaget og prostitueret hundredevis af udsatte engelske skolepiger (omtalt i Den Korte Avis bl.a. 26.03.15).

 

I forbindelse med denne sag kom det frem, at sagsbehandlere og socialarbejdere i flere tilfælde sad inde med viden, men ikke turde bruge den af frygt for at blive kaldt racister.

Læs også
Nu er vi ved at få ‘muslimsk politi’ i Danmark – politikerne fatter ikke rækkevidden

 

En anden forklaring kan være, at der ikke har været nogen tilbage til at råbe op: De engelske lærere var presset ud, og det samme var i vidt omfang også britiske elever, så elevgrundlaget primært havde muslimsk baggrund, og dermed få eller ingen indvendinger mod indførelsen af sharia i skolerne.

 

Læg hertil, at skolerne ligger i meget indvandrertunge områder, som har kunnet stemme deres egne ind på politiske topposter, som man bl.a. så det i Tower Hamlets. Her kørte den stærkt korrumperede sunni-muslimske borgmester, Luthfur Rahman, bydelen i sænk – bl.a. ved at blæse på alt, hvad der hedder forvaltningslov og god forvaltningsskik, og uddele betydelige summer fra kommunale kasser til islamiske netværk og organisationer.

 

Rahmans vej til magten var mildt sagt brolagt med svindel og korruption, som først senere blev afdækket, da den foregik under de britiske myndigheders radar i muslimske (gettho) områder.
http://www.secularism.org.uk/blog/2014/11/tower-hamlets-and-the-dangers-of-communal-politics

 

Meget tyder på, at vi ikke har set det sidste til islamiske forsøg på at infiltrere nøgleinstitutioner som skoler og rådhuse eller sætte sig ud over lovgivningen i England. De seneste års skandaler tegner mere og mere et foruroligende billede af en retsstat og et vestligt samfund i opløsning indefra, og hvor politikere og myndigheder halser langt bagefter udviklingen. Eller afviklingen, som desværre er en mere korrekt betegnelse.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…