Vi er nogle jyder, som gerne vil donere ulve til København

En række jyske erhvervsfolk overvejer at donere et endnu ukendt antal ulve til den sjællandske natur.

 

Udenlandske undersøgelser viser, at et sted som Dyrehaven er velegnet

Efter grundige feltundersøgelse har man fundet, at området omkring Erimitageslottet vil være en velegnet biotop på grund af de åbne vidder og gode muligheder for skjul.

 

Fra spanske studier ved man, at ulve sjældent forekommer i nærheden af bebyggelser og veje, mens der er flere ulve i uforstyrrede egne med gode forekomster af vildt.

 

Tyske studier viser desuden, at hede- og skovområder er attraktive for ulve. Et af de få steder i nærheden af hovedstaden, hvor disse forhold kan skabes, er netop i Dyrehaven.

 

Det vil naturligvis betyde, at haven skal lukkes for publikum hovedparten af året, men efter henvendelse fra Sportsrideklubben kan der dispenseres under Hubertusjagten ligesom man skønner, at afvikling af Erimitageløbet kan finde sted, forudsat at deltagerne tager sig i agt, hvis de møder en ulv.

 

Vi har så mange ulve i Jylland, at vi sagtens kan sende nogle til København

De jyske ulve vil blive skudt med et bedøvelsesmiddel, så de ikke lider overlast under den relativt korte transport fra Jylland til Sjælland.

 

Efter 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Thy Nationalpark i november 2012. Siden er der observeret ulve flere steder i Midt- og Vestjylland, og der er nu så mange, at der, uden at bestanden lider overlast, kan indfanges et antal sunde og levedygtige eksemplarer til den sjællandske natur.

 

Naturstyrelsen: Ulve spiser som regel ikke mennesker

Naturstyrelsen under Miljøministeriet oplyser på deres hjemmeside: ”Risikoen for et ulveangreb på mennesker i Danmark er dog meget lille. Men man bør tage sig i agt for ulve, hvis man møder dem. Når ulveangreb er sjældne, skyldes det, at ulve ikke opfatter mennesker som bytte, de er sky over for mennesker og vil normalt stikke af, hvis de møder os i naturen. Oplysningerne om ulves farlighed over for mennesker er baseret på en redegørelse, som DCE, Aarhus Universitet har udarbejdet for Naturstyrelsen.”

 

Vi er helt sikre på at et passende antal ulve i Dyrehaven vil blive en stor attraktion. Det kan sætte fut i både kondiløbere og endog de årlige Hubertusjagter, foruden de mange fra Naturstyrelsen, der vil komme for at studere fænomenet.

Læs også
Det flød med døde og skambidte får – ejeren mistænker ulve for at stå bag massakren

 

De jyske initiativtagere er helt sikre på, at Københavnerne er vilde med ideen, ligesom man forventer støtte fra både Danmarks Naturfredningsforening og Miljøminister Kirsten Brosbøl. Tænk – et fredet bynært rum med ulve så tæt på hovedstaden. Det bliver vildt!

 

Tak!

Når ulvene æder vores får, når Folketinget synes vores jord skal udlægges til bræmmer og naturparker, og vandløb skal oversvømme vores fjordbyer, så vil vi da godt give lidt til gengæld…

 

Venlig hilsen Jens Lund Pedersen, Lunderskov

 

http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2014/nov/faa-overblik-over-de-danske-ulve/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…