Udgifter til kontanthjælp eksploderer i kommune med mange indvandrere

collage

Ishøj Kommune vest for København var en af de kommuner, som fik flest indvandrere eller gæstearbejdere, som det hed, tilbage i 1960’erne. Sammen med andre kommuner bliver området kaldt for Vestegnen. Alle kommuner på Vestegnen er ligesom Ishøj kendetegnet ved, at de havde en meget høj andel af borgere med indvandrerbaggrund lige fra indvandringen begyndte i 1960’erne.

 

Det har holdt ved i årene efter. Og i dag er det fortsat Vstegnen, der har en særlig høj koncentration af borgere med indvandrerbaggrund.

 

Det sætter sit præg på arbejdsløshedstallene og på de sociale udgifter.

 

Sådan er det også med kontanthjælpen. Det viser de nye tal, der er offentliggjort i Mandag Morgen.

 

Udgifterne til kontanthjælp i Ishøj, vest for København, er på himmelflugt. Siden 2008 er andelen af kontanthjælpsmodtagere i kommunen steget fra 2.9 til 5.1 procent. (DR.dk)

 

Det er den højeste andel i landet, samtidig med at Ishøj topper med den højeste andel af indvandrere og efterkommere. Hver tredje borger i kommunen har indvandrerbaggrund, skriver DR.dk.

 

På landsplan er udgifterne til indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse steget med 35 procent siden 2008. Udgifterne beløber sig ifølge Ugebrevet Mandag Morgen til 15 milliarder kroner.

 

Hvis det fortsætter, så vil det være nødvendigt at skære ned på andre områder.

 

“Vi vil ikke kunne finansiere vores velfærdsordninger, på samme måde som vi gør i dag,” siger Torben Tranæs, der er forskningschef i Rockwoolfondens forskningsenhed.

Uligheden vil vokse mellem befolkningsgrupperne

Udfordringerne er særligt store i og omkring Ishøj, hvor andelen af indvandrere er større end andre dele af landet.

 

Når andelen af indvandrere er særlig høj vil tilbøjeligheden til at danne parallelsamfund være større, og det vil have negativ indflydelse på integrationen og dermed på beskæftigelsen.

 

“Nogle kommuner tumler i langt højere grad end andre med det her, og vestegnskommunerne bærer en betydelig del af udfordringen,” siger Torben Tranæs.

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

 

Vestegnen

På landsplan har 6000 ikke-vestlige indvandrere nu mistet retten til dagpenge og er dermed klart overrepræsenteret. (Agenda, Den Korte Avis i går)

 

Regeringens dagpengereform rammer hårdest på Vestegnen.

 

I Ishøj mistede 16 procent af de ledige deres dagpenge sidste år. Det gør Ishøj til den kommune, hvor flest måtte vinke farvel til dagpengene, hvis man ser på andelen af ledige.

 

Det viser en undersøgelse, som Fagbladet 3F har lavet. Generelt har de københavnske vestegnskommuner været hårdt ramt. Efter Ishøj indtager Albertslund og Høje-Taastrup de to næste pladser på listen.

 

Tallene kommer ikke bag på Mette Amdisen, der er formand for Social og Sundhedsudvalget i Ishøj. Men hun mener allerede, at kommunen gør, hvad den kan, for at stoppe udviklingen. (DR.dk)

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

“Vi gør, hvad vi kan for at tiltrække nye arbejdspladser til vores kommune. Og så gør vi, hvad vi kan på den lange bane for at uddanne vores borgere bedre, sådan så de fremadrettet ikke kommer til at stå i de samme problemer,” siger Mette Amdisen.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…