Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen vildleder groft i indslag om unge indvandreres uddannelse

Sofie Carsten Nielsen (Pressefoto: Kim Vadskær)
Sofie Carsten Nielsen

Grov vildledning, der tjener et politisk formål, burde i sagens natur være bandlyst fra danske nyhedsudsendelser i TV. Og da i særdeleshed, når der er tale om licensfinansieret fjernsyn, hvor man må forvente tilstræbt objektivitet og upartiskhed.

 

Ak, sådan er det ikke altid, og det er sigende, at indslag, der handler om integration af ikke-vestlige borgere, er i størst fare for, at saglighed går ud og manipulation ind.

 

Seneste meget grove eksempel stammer fra TV-avisen kl. 18:30 tirsdag den 18. marts, hvor nyhedsvært Tine Gøtzsche glad kunne meddele, at indvandrere i Danmark ”for alvor [er] begyndt at uddanne sig…ikke kun pigerne…drengene følger med…gabet…er ved at forsvinde helt” mellem indvandrere og danskere.

 

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen fulgte trop ved at udtale, at ”drengene…klarer sig næsten lige så godt”, og at drengene er ved ”at være på niveau.”

 

Hvis man som jeg ret indgående har nærlæst især Danmarks Statistiks tal for ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres uddannelsesniveau, ved man, at TV-avisen og minister Sofie Carsten Nielsens oplysninger helt enkelt ikke stemmer overens med virkeligheden. Det tog mig da også kun kort tid at finde hoved og hale i manipulationen fra TV-avisen og ministerens side.

 

Kontorchef  Jens Storm

Jeg kontaktede kontorchef Jens Storm fra ministeriet og bad om en nærmere forklaring bag de opsigtsvækkende tal. Det viser sig, at der er tale om en fremskrivning på 25 år. Det skal forstås sådan, at de 15-16 årige, der i dag går i grundskolens 9. klasse, om 25 år vil have en andel med færdiggjort videregående uddannelse på 61,8 procent for danskernes vedkommende mod 59,2 procent for indvandrerne. En beskeden forskel med andre ord.

 

Om 25 år, hvis fremskrivningen holder.

 

Allerede her er der tale om alvorlig vildledning af DR´s seere, der blev fortalt, at afstanden mellem danskere og indvandrere ”er ved at forsvinde helt.” Det bliver dog meget værre.

 

Der er desværre intet, der tyder på, at fremskrivningen holder. Ikke med de foreliggende tal. Det viser sig, at ministeriet bygger på tallene fra 2003 og til 2012, ser på den gennemsnitlige stigning i disse år og derpå fremskriver 25 år ud i fremtiden.

 

Indvandrere i Danmark 2013″

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Fra Danmarks Statistik kender jeg tal fra perioden 2004 til 2013. De står at læse i publikationen ”Indvandrere i Danmark 2013.” Jeg vil i det følgende endda kun beskæftige mig med ikke-vestlige efterkommere, som pr. definition er født og opvokset i Danmark. Jeg udelader altså de vestlige indvandrere og efterkommere samt de ikke-vestlige indvandrere.

 

For indvandrere gælder selvsagt, at de ikke kan forventes at klare sig lige så godt som deres børn. Samtidig er det sådan, at der er langt flere ikke-vestlige efterkommere end vestlige efterkommere, nemlig henholdsvis ca. 123.000 mod ca. 20.000.

 

Det fremtidige Danmark skal altså for de ikke-etniske danskeres vedkommende bygges primært på de ikke-vestlige og da især efterkommerne, da disse har haft adgang til hele pakken af velfærdsydelser i form af skolevæsen, sundhed og så videre. Endvidere ser jeg på alle med en kompetencegivende uddannelse, altså også dem med en erhvervsuddannelse.

 

Det forekommer mere rimeligt, eftersom det er kendt, at Danmark kan imødese mangel på faglærte i fremtiden. Til sidst skal med, at jeg ser på tal for de 30-årige, hvor de fleste må forventes at være færdige med deres uddannelse.

 

Tallene

I perioden 2004 til 2013 skete der nærmest ingen stigning i andelen med en kompetencegivende uddannelse blandt de mandlige ikke-vestlige efterkommere. Mellem 40 og 45 procent af en årgang i perioden 2004 til 2013 tog en kompetencegivende uddannelse. I 2013 var det 45 procent, mens det i 2004 var 41 procent.

 

Bedre ser eller rettere det ud for de ikke-vestlige kvindelige efterkommere. I perioden 2004 til 2010 var der en stigning i andelen, der tog en kompetencegivende uddannelse, nemlig fra kun 44 procent til 60 procent.

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

 

I perioden 2010 til 2013 er stigningstakten imidlertid helt forsvundet. I disse fire år hedder tallene ca. 60, 62, 61 og 59 procent af de 30-årige.

 

De tilsvarende tal for danske mænd og kvinder som 30-årige ser ud som følger: I perioden 2004 til 2013 er andelen med en uddannelse steget en smule frem til ca. 2007/2009, hvor den så har lagt sig fast. Den er indtil videre landet på 72-73 procent for mændenes vedkommende og ca. 80 procent for kvindernes vedkommende.

 

Samlet betyder det, at kun lige godt 50 procent af de ikke-vestlige efterkommere som 30-årige i 2013 havde en kompetencegivende uddannelse, mens det for danskere var tilfældet for ca. 76 procents vedkommende. En afgrundsdyb forskel.

 

En skandale

Skal vi på denne baggrund fæste lid til indslaget i TV-avisen den 18. marts og til studieværten og minister Sofie Carsten Nielsens forsikringer om, at ”gabet er ved at forsvinde helt”?

 

Det er ikke en overdrivelse at sige, at indslaget i TV-avisen er en regulær skandale og vildledning af befolkningen i foruroligende grad.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…