Video: Talsmand for Hizb-ut-Tahrir i Danmark opildner muslimer med lovprisning af det syriske oprør og kampen for kalifatet

I Danmark er der en stor islamisk organisation kaldet Hizb-ut-Tahrir, der er så ekstrem, at den er forbudt i flere andre lande.

 

Den fisker nu i rørte vande for at trække nye medlemmer til.

 

Organisationen forsøger på flere måder at udnytte, at mange muslimer er utilfredse med, at en koalition af vestlige og arabiske lande er gået sammen i et forsøg på at svække Islamisk Stat.

 

Hizb-ut-Tahrirs talsmand, den danske konvertit Junes Kock, er netop kommet med et opsigtvækkende budskab. Det er så usædvanligt, at det er lagt ud på den internationale kanal MEMRI.

 

Talsmanden nævner ikke direkte Islamisk Stat, da det kan være på kanten af loven. Men han lovpriser oprøret i Syrien og opfordrer til aktiv støtte, fordi det er nu der er mulighed for at få kalifatet, den verdensomspændende islamiske stat.

 

Han siger, at oprøret i Syrien er en velsignelse og at ”man” beder til Allah om at gøre muslimerne stærke i troen, så de vil tilslutte sig bekæmpelsen af tyranni og undertrykkelse.

 

Han gør hvad han kan for at opildne muslimer ved blandt andet at påstå, at koalitionen er et angreb på alle muslimer i hele verden og ikke blot en angreb på de væbnede oprørere, det er en alliance mellem de vantro lande mod muslimerne, siger han.

 

Videoen kan blandt andet ses som en tilskyndelse til at deltage i et stormøde, som organisationen har indkaldt til søndag 7. december i Nørrebrohallen med det formål at vise, at muslimer er stolte af sharia. Sharia er Allahs regler for samfundets indretning og menneskers adfærd, som ikke kan ændres. Det er islams modstykke til demokrati.

 

Hizb-ut-Tahrir er i mange år blevet betragtet som en sekt, med under 100 medlemmer.

 

I dag kan vi se, at sekten har udviklet sig til en stor organisation, der kan trække mange hundreder mennesker til, når der arrangeres stormøder, foredrag og konferencer i København.

 

Læs også
Video: Vera Lynn holdt modet oppe hos sodaterne under Anden Verdenskrig – hør hende synge: “We will meet again”

Det samme er tilfældet, når organisationen laver demonstrationer og optog gennem Københavns gader. Her er der mellem 500-1000 der råbe islamiske slagord som ”Allahu Akbar”, der betyder Allah er større, dvs. at mennesket skal underkaste sig Allahs vilje.

 

Mændene går altid forrest, mens kvinderne går samlet bagved. Ved møderne har kvinderne deres egen indgang og sidder i baggrunden adskilt fra mændene.

 

Hizb-ut-Tahrirs opråb til muslimerne kan høres her. En dansk oversættelse kan læses herunder.

 

 

Dansk oversættelse:

Jeg kan huske da opstanden i Syrien startede. Mange af os var begejstrede over det syriske folks mod til at stå op for at fjerne en tyran, og fordi vi overalt hørte islamiske slogans.

 

Jeg kan huske at jeg blev oppe hele natten for at følge udviklingen på TV og internettet. For første gang i lang tid, så det ud til at der var en basis for etablering af et kalifat efter profetens metode.

 

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

Men vi muslimer var ikke de eneste der fulgte denne udvikling nært. Vantro nationer rundt om i verden fulgte nervøse med i fortvivlelse.

 

De prøvede igen og igen, under adskillige møder i Geneve, og adskillige forslag om en sekulær midlertidig regering, men alle deres planer blev afvist, Syriens folk lod til at have bestemt sig for en islamisk løsning.

 

Dage blev til uger, uger blev til måneder og måneder blev til år og nu er der gået tre år, og hvor er vi nu?

 

Har vi glemt den velsignede opstand? Har vi glemt vores islamiske mål? Har vi glemt vores tro på Allah?

 

Nogle blev svage og solgte deres ære for en lille pris og flygtede fra slagmarken for at slappe af i nabolandene hvor de modtog penge fra de vantro.

 

Nogen mistede modet og modtog midler og våben fra de vantro, med gode intentioner men med katastrofale følger.

 

Læs også
“Forfølgelse af kristne er næsten på folkemordsniveau” – politisk korrekte politikere og medier gør ingenting

Andre solgte alt og allierede sig med islams fjender og de hjalp med at slå deres brødre ihjel. Men der ER godhed i Syrien.

 

Så dette budskab er ikke kun til muslimerne i Syrien, men til alle muslimer, fordi denne velsignede revolution og etablering af kalifatet er et centralt/vitalt emne for alle muslimer.

 

Hele verden har allieret sig mod dig – mod mujahideen, mod det syriske folk, mod alle muslimer.

 

Denne nye alliance af lande fra nær og fjern er ikke tilstede for at bekæmpe terrorister, men de er kommet for at bekæmpe muslimer og islam.

 

Det vantro Vesten og de feje forræderiske Arabiske stater kom ikke og reddede dig før og de kommer ikke og redder dig nu. De kommer af frygt for islam, og for at holde hele regionen som deres slaver, ligesom før.

 

Til mujahideen, til brigadernes ledere, til det Syriske folk:

 

Læs også
Socialdemokratisk politiker blev jaget væk fra Nørrebro: ‘Demokrati er imod Allah’

Det er tid at foretage et valg. Det er tid til at overveje hvem du er og hvad du vil.

 

Vi er alle muslimer, og du skal vide, at der er millioner af muslimer rundt om i verden, som støtter dig hver dag så længe du har et islamisk mål.

 

Vi beder Allah afsløre planen for de vantro, og ødelægge deres forsøg på at bekæmpe islam.

 

Vi beder Allah om at hjælpe dig med at tilslutte dig de rækker, der i forening kæmper mod tyranni og undertrykkelse.

 

Vi beder Allah hjælpe dig med at stå fast, mod alle forsøg på at afspore denne velsignede revolution.

 

Vi beder Allah give dig fuld oprigtighed, at hjælpe dig og give dig sejr.

 

Læs også
Ja til sharia: Socialdemokrater vil bane vej for, at muslimske mænd med flere koner kan få statsborgerskab

Vi beder Allah om at denne sejr er begyndelsen på kalifatet, ifølge profetens metode.

 


 

I København Kommune vil man gerne trække unge muslimer væk fra den radikale organisation, derfor har Hizb-ut-Tahrir nu indbudt til stormøde under overskriften ”Sharia – alle muslimers stolthed”.

 

Stormødet foregår i Nørrebrohallen som kommunen stiller gratis til rådighed for organisationen.

 

Hizb-ut-Tahrir går gennem Københavns gader.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…