Nyrup-spøgelset er blevet til virkelighed: Antallet af asylansøgere er steget med 98 procent

På kun to år har regeringens lempelser i asylpolitikken medført en næsten fordobling af antallet af asylansøgere i forhold til 2011, som var det sidste år med VKO’s stramme asylpolitik.

 

Den samme tendens gælder for antallet af opholdstilladelser og familiesammenføringer.

 

Det viser nye tal fra Udlændingestyrelsen. Det er de samlede tal for tilstrømningen til Danmark i 2013, der nu foreligger.

 

Således søgte i alt 7.540 personer asyl i Danmark i 2013 mod 3.806 asylansøgere i 2011. Der er her tale om en stigning på hele 98 procent i løbet af de blot to år, den nuværende regering har siddet ved magten.

 

Det forhold er også slået igennem på antallet af opholdstilladelser, altså bevilget asyl.

 

I 2013 blev der givet 3.840 opholdstilladelser til asylansøgere mod 2.249 opholdstilladelser i 2011, hvilket svarer til en stigning på 70 procent i antallet af bevilgede opholdstilladelser.

 

Antallet af familiesammenføringer er eksploderet

Der til kommer, at antallet af familiesammenføringer er eksploderet, efter at regeringen har afskaffet VKO’s pointsystemet, der gik ud på, at der var visse basale krav til integration og økonomi, der skulle være opfyldt, førend man kunne få familiesammenføring.

 

På asylområdet blev der i 2013 givet tilladelse til i alt 558 familiesammenføringer mod 257 i 2011. Der er her tale om mere end en fordobling eller en stigning på antallet af bevilgede familiesammenføringer på intet mindre end 117 procent på kun to år i forhold til 2011.

 

På hele familiesammenføringsområdet, der omfatter statsborgere fra hele verden, og hvor især ikke-vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenterede, blev der i 2013 givet 5.105 tilladelser til familiesammenføringer mod 2.902 i 2011.

 

Det svarer til en stigning på 75,9 procent i forhold til antallet af generelle familiesammenføringer i 2011.

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

 

Ekspert: asylstrømmen skyldes regeringens lempelser

Da asyltilstrømningen allerede i august 2012 var den højeste i ti år, lagde dr. phil Gunnar Viby Mogensen, der er forfatter til Gyldendals historie om velfærdssamfundet, ikke skjul på årsagen.

 

”Der er for mig ingen tvivl om, at en stor del af asylstrømmen foregår på markedsvilkår. Når markedet ser, at muligheden for, at man kan betale sin rejse af, stiger i Danmark, så vil også flere blive sendt til Danmark,” sagde Gunnar Viby Mogensen dengang til Jyllands-Posten, idet ham med markedet mener menneskesmuglere.

 

Han henviste blandt andet til, at regeringen har fjernet VKO’s fattigdomsydelse som starthjælp og erstattet den med kontanthjælp og desuden også fjernet VKO’s kontanthjælpsloft samt givet asylansøgere mulighed for at bo og arbejde uden for centrene.

 

Også det faktum, at det er blevet meget lettere at få familiesammenføring i Danmark, virker som en magnet.

 

Betalte 55.000 kroner for at få asyl i Danmark

En sag, der i øjeblikket kører ved retten i Aarhus, demonstrerer i al sin enkelthed, hvor økonomisk attraktivt, det er blevet både at være asylansøger og få asyl i Danmark, efter at fattigdomsydelse og kontanthjælpsloft er afskaffet.

Læs også
Stramninger var hårdt påkrævet: På blot fire år har asylansøgere kostet samfundet over tretten milliarder kroner

 

Sagen drejer sig om seks iranere, som ifølge anklageskriftet ikke blot opererede som menneskesmuglere, der skaffede landsmænd til Danmark, men også sørgede for at udstyre dem med en asylansøgning, der ville sikre dem asyl i Danmark.

 

Aktuelt er der tale om ni iranere, som i sommers sidste år, hvor sagen startede, var blevet smuglet ind i Danmark og blev holdt skjult på en adresse i Tilst ved Aarhus.

 

Ifølge anklageskriftet havde en af dem betalt menneskesmuglerne 55.000 kroner for en falsk asylhistorie, der skulle kunne overbevise Udlændingestyrelsen, medens en anden havde betalt 20.000 kroner.

 

Beløbene blev betragtet som en god investering i at komme ind i det økonomisk lukrative danske asylsystem og derefter med en opholdstilladelse få fri adgang til det danske velfærdssystem med alt inklusive månedlige økonomiske ydelser betalt.

 

Alle seks iranere, hvoraf de fire er varetægtsfængslet, nægter sig skyldige. Sagen starter ved retten i Aarhus i dag, og forventes afsluttet engang til marts. (jp.dk/ritzau)

 

Vil forsøge at få ren besked af regeringen

Læs også
Ny debat eksploderer: Asylansøgere kan lyve, som det passer dem, uden at blive straffet

Som følge af, at det nu for alvor strømmer ind med asylansøgere,  og samtidig med, at udgifterne til ikke-vestlige indvandrere ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed alene i år vil beløbe sig til 16,6 milliarder kroner, vil Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, nu forsøge at få regeringen til at forholde sig til disse fakta.

 

”Altimens regeringen vælter rundt i egne møgsager, så vælter det ind i Danmark. Der er ingen politisk styring mere, og jeg kan ikke løsrive mig fra tanken om, at regeringen reelt har mistet kontrollen. For det vil jo næsten ikke være til at bære, hvis tallene er udtryk for en bevidst politisk prioritering,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Dansk Folkeparti vil i Folketingets mundtlige spørgetid i ugen efter vinterferien derfor rejse to grundlæggende spørgsmål. For det første vil vi spørge ind til, hvordan regeringen forholder sig til de nye beregninger, der viser, at udgifterne til ikke-vestlig indvandring bare stiger og stiger, og for det andet, for tingene hænger jo nøje sammen, vil vi vide, hvad regeringen vil gøre for at bremse tilstrømningen via asylsystemet,” oplyser Martin Henriksen og konkluderer:

 

”Hvis ikke justitsministeren kan svare klart på spørgsmålet, ja så har regeringen enten mistet styringen, eller også er statsministeren og den socialdemokratiske justitsminister blot Det Radikale Venstres forlængede arm.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…