Sortstrubet Bynkefugl

Hun. Foto: Klaus Malling Olsen

For tiden kan på Melby overdrev, Halsnæs opleves Sortstrubet Bynkefugl. Det er en unik kuriositet for området, da Sortstrubet Bynkefugl er en yderst fåtallig ynglefugl i Danmark og indtil slutningen af 90’erne kun kunne ses nogle få steder langs de Vestjyske kyster og i Sønderjylland.

 

Hannen og hunnen

Det første ynglende par på Melby overdrev bliver registeret i 1998. Den yngler så vidt vides ikke andre steder på Sjælland. Hannen er en smuk fugl, med sit sortebrune hoved og strube, i kontrast til en bred hvid halsside. Brystet er varmt orange, bugen hvidgrå. I flugten har den lyse markeringer langs skulderne og på overgumpen. Hunnen og den ung han er ikke så iøjnefaldende som den gamle han, da de mangler det sorte som kontrast til de gyldenbrune farver.

 

(Han, Foto: Klaus Malling Olsen)

 

Er i Danmark nu

I år sås den første Sortstrubet Bynkefugl i starten af marts, det er lidt tidligt og må skyldes det lune forår, normalt ankommer den sydfra fra midt i marts. Den sidder ofte i toppen af buske, hvor den kan holde udkig efter dens foretrukne føde insekter, som den fanger i luften eller på jorden.

 

Melby på Sjælland

Sortstrubet Bynkefugls ynglebiotop er kystnært overdrev og hede og det er præcist det landskab som Melby overdrev kan byde på. Antallet af ynglende fugle er steget siden de første blev set. Så vidt vides ynglede der 3 par sidste år og muligvis helt op til 5 par året før. I år er foreløbig set 12 forskellige fugle, så bliver spændende hvor mange ynglende par det kan blive til.

 

(Han, Foto: Klaus Malling Olsen)

 

Genskabt lynghede

Melby overdrev er fredet område. Det har gennem 100 år været skydeterræn for militæret og har derfor undgået at blive udstykket til sommerhusråde. Området har i mange år været ved at gro til med træer og græsser der kvæler lyngen. De sidste år er der blevet gjort et stort arbejde fra Dansk Naturfredningsforening Halsnæs og Skov- og naturstyrelsen Nordsjælland, med at bringe området tilbage til den oprindelige lynghede og resultaterne af dette samarbejde, er ved at vise sig. Melby overdrev ligner nu igen lynghede og det voksende antal af Sortstrubet Bynkefugl et vel også et bevis på at områdes sundhedstilstand er steget betydeligt.

 

Læs også
Gribskov Kommune kaldes Nordsjællands perle – få en guide her

Tag på guidet tur med eksperten

Har du fået lyst til at se Sortstrubet Bynkefugl guider ornitolog Aage Kabbelgaard søndag d. 20 april på Melby Overdrev. Mødested på den store parkeringsplads ved kysten indkørsel ved Nyvej. Mødetidspunkt kl. 9.30. Arrangementet er gratis. Medbring gerne kikkert. For yderlige spørgsmål 2513 7767.

 

(Ung han, Foto: Klaus Malling Olsen)

 

Hør den sortstrubede bynkefugls sang her:

 

 

Rejs og se fugle

Vil vil gerne dele dette link: http://rejseroplevfuglenatur.blogspot.dk/2014/03/eilat-israel-ca-243-54-2015-med-klaus.html

Læs også
Er ‘The Aliens’ kommet til København? – Nej det er Spindemøl’ …

 

Rejs med Klaus Malling Olsen til Eilat, Israel i perioden 24.3 – 5.4 2015.

 

Læs desuden meget mere på den nye fugleblog: http://oplevfuglenatur.dk/

 

 

WWW.STORMSVALEN.COM

Af Aage og Karin Kabbelgaard, Stormsvalen.com Naturbutik, Nødebovejen 89.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…