SKAT skubber problemerne foran sig

Collage

Rigsrevisionen har netop vurderet, at SKATs forvaltning af restancer i perioden april 2013 – november 2014 har været utilfredsstillende.

 

Rigsrevisionen slår fast, at SKAT ikke har haft et korrekt datagrundlag til at inddrive restancer.

 

Endvidere har SKAT ikke på tilfredsstillende vis håndteret hverken de ”gamle” problemer med restanceinddrivelse, der allerede var kendt før den trinvise idriftsættelse af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI), eller de problemer, der er opstået efterfølgende.

 

Overslæbning af fejl

SKAT fik ikke rettet alle kendte problemer i datagrundlaget forud for konverteringen til EFI.

 

Blandt andet var der problemer med korrekt forældelsesdato. Disse fejl i de gamle restancedata blev således slæbt med over i EFI, hvorfor datagrundlaget for inddrivelse af restancer fortsat ikke var korrekt.

 

Rigsrevisionen finder ikke overraskende, at SKAT burde have sikret kvaliteten af gamle data forud for konverteringen til EFI.

 

Efter konverteringen opstod der yderligere problemer i datagrundlaget som f.eks. dobbelt overførsel af visse fordringer, anvendelse af oprindelig hovedstol i stedet for aktuel restance samt andre uoverensstemmelser.

 

Damage control med bivirkninger

SKAT indså, at en forudsætning for at få inddrivelsesarbejdet til at fungere var en dataoprydning og forbedring af funktionaliteten i EFI-inddrivelsessystemet. Derfor igangsatte SKAT i september 2014 en konkret plan for håndtering af problemerne.

 

 

Men planen betyder, at hele 80 procent af ressourcerne, der var beregnet til ”Inddrivelse”, nu i stedet bruges til at løse ”gamle” problemer. Derfor anvendes der i sidste kvartal af 2014 kun 20 procent af ressourcerne til det oprindelige formål, inddrivelse af restancer.

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

 

Rigsrevisionen forventer, at denne nedprioritering vil få restancemassen til at vokse.

 

Endvidere finder Rigsrevisionen, at SKAT er alt for sent ude med håndtering af problemerne.

 

Endelig kritiserer Rigsrevisionen, at Skatteministeriet ikke har sikret, at finanslovens mål for restanceinddrivelse er dækkende for SKATs reelle inddrivelse af restancer.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…