Situationen er ved at løbe løbsk, derfor skal vi have totalt asylstop – nu!

Collage

Flygtningestrømmen er i kraftig vækst. I dag er det borgerkrigen i Syrien, som sender strømme af mennesker på flugt, og i morgen kan det meget vel være de gale islamister i Irak, som forårsager en decideret borgerkrig med deraf følgende flygtningestrømme.

 

Antallet er asylansøgere, som kommer til Danmark, er rekordhøjt, og i år er der udsigt til en stigning i antallet på 13 procent. Ved udgangen af 2013 var der 7.557 asylansøgere i Danmark, og det tal stiger endnu mere i 2014.

 

Sender aben videre til kommunerne

Det er en på alle måder uheldig udvikling, og vi har slet ikke ressourcer til at håndtere et så stort antal flygtninge, der både skal have boliger, undervisning og integreres. Allerede nu er flere kommuner ved at segne under den enorme byrde. For eksempel er man i Tårnby Kommune nødt til at sende flygtninge på campingpladser og plejehjem.

 

Regeringens svar på de konkrete udfordringer er ligeså intetsigende, som det er arrogant: ”Flygtninge er kommunernes eget ansvar,” siger integrationsminister Manu Sareen til Ugebrevet A4. Men kunne det ikke være, at også regeringen har et ansvar?

 

Én ting er, at krige skaber flygtninge. Noget andet er, at regeringen siden 2011 har lempet udlændingepolitikken på en lang række områder, og dr.phil Gunnar Viby Mogensen fra Rockwool-Fonden slog allerede i 2012 fast, at asylstrømmen foregår på markedsvilkår.

 

Dermed mente han, at når menneskesmuglere ser en mulighed for, at rejsen til et bestemt land hurtigt kan afbetales, så dirigerer de naturligvis deres kunder i den retning. Og efter at regeringen fjernede starthjælp, kontanthjælpsloft, pointsystem samt lempede på sprogkravene, kan en rejse til Danmark hurtigt afdrages.

 

Presset på Danmark er med andre ord øget af to årsager: Dels naturligvis situationen i Syrien, dels – og i endnu højere grad – lempelserne på udlændingeområdet. Det er kort fortalt blevet økonomisk attraktivt at søge til Danmark.

 

Flest fattigdomsflygtninge

Men løser vi problemerne i de borgerkrigsramte lande på den måde? Nej, naturligvis ikke. Vi belønner i virkeligheden blot de mennesker, som har råd til at betale for at komme herop. De ressourcesvage kan så få lov at blive i hjemlandet og sejle deres egen sø. Det har intet med solidaritet at gøre. Det har intet med hjælp at gøre.

 

Hertil kommer, at hovedparten af det samlede antal asylansøgere i EU i langt højere grad flygter fra fattigdom, end de flygter fra krig. Og i øvrigt hænger fattigdom og krig uløseligt sammen i de fleste af de mislykkede samfund i den tredje verden.

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Det er desuden værd at minde om kriterierne for at opnå flygtningestatus. Krig er ikke alene tilstrækkelig årsag. Der skal være tale om personlig forfølgelse. Danmark og de øvrige EU-lande løser altså ingen problemer i den tredje verden ved at yde ulandsbistand i hjemlandene til detforsvindende lille antal heldige mennesker, for hvem flugten til Europa lykkes. Flygtningestrømmen vil være uendelig og selvforstærkende, idet flygtninge hurtigt medbringer hele familien.

 

Jeg har sagt det før, og jeg gentager det gerne igen: Fattigdoms- og krigsflygtninge skal hjælpes i deres nærområder, hvor vi for det samme beløb kan hjælpe op imod hundred gange så mange mennesker, som vi vil kunne hjælpe i Danmark.

 

Totalt stop

Dansk Folkeparti har siden regeringen Thorning-Schmidt kom til magten i 2011 ønsket en tilbagerulning af lempelserne på udlændingeområdet, men under indtryk af de seneste begivenheder vil vi gå endnu længere; vi kræver et totalt stop for asylsøgere.

 

Situationen er ved at løbe fuldstændig løbsk, og den giver mindelser om de store flygtningestrømme i 1990’ erne, hvis følger vi stadig lider under i form af tusindvis af indvandrere, som er dårligt integrerede, står uden for arbejdsmarkedet og lever i utilgængelige parallelsamfund med egne love og regler.

 

Vi vil have mere af det? Så skal regeringen bare fortsætte med den nuværende politik. Så skal regeringen fortsætte med at lempe, som den gjorde, da den indførte et stærkt udvidet asylbegreb for flygtninge fra Syrien. Herefter har det været tilstrækkeligt, at de syriske flygtninge kommer fra områder, hvor de kan risikere at blive ramt af væbnede kampe.

 

Lempelsen foregik rent administrativt, uden at Folketinget blev konsulteret, og den blev begrundet i en dom fra EU-Domstolen vedrørende somaliske flygtninge. Med andre ord svarer lempelsen til fremgangsmåden omkring børnechecken, hvor Folketinget ganske vist blev spurgt, men hvor regeringen valgte at ignorere et flertal.

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

 

Regeringen har tabt kontrollen med asylstrømmen. Kommunerne risikerer visse steder at segne under byrden. Der er tale om en enorm omkostning, som det danske samfund, der er ved at rejse sig efter finanskrisen, overhovedet ikke har råd til. Der handler om udgifter, som vil løbe op i milliarder af kroner, og som vil bombe integrationen tilbage til stenalderen.

 

Derfor er et totalt stop for asylansøgere den eneste løsning.

 

Pia Kjærsgaard er værdiordfører for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…