SF’s krise: Politik er blevet en børnehave

Troværdigheden, når det gælder de folkevalgte, kan efterhånden være på et meget lille sted. Det står bøjet i neon efter den sæbeopera, der den senere tid har været opført for et undrende vælgerkorps. Set i det lys er SF lige her og nu den store taber.

 

Dybest set er det imidlertid folkestyret, der er den store taber.

 

Politikerlede og mistillid til folkets valgte repræsentanter er som bekendt en farlig sygdom for et demokrati. Det danske folkestyre har de senere år gennemløbet en udvikling, der har skabt en dyb tillidskløft mellem Christiansborg-politikerne og den brede befolkning.

 

Det hænger sammen med, at politik i højere og højere grad er blevet en levevej, hvor nogle fra den pure ungdom uddanner sig med henblik på en politisk løbebane, og ofte er vejen fra de politiske ungdomsorganisationer via universitetet til Folketinget og ministertaburetterne uhyggelig kort.

 

Eksemplerne på purunge ministre uden livs- eller erhvervserfaring er talrige. Det gælder hele det politiske spektrum rundt og er ikke noget specielt for SF, selv om det lige nu er dette parti, der udstiller folkestyrets dårlige tilstand.

 

FOLKESTYRET VIL FØR ELLER SIDEN SLÅ ALVORLIGE REVNER

 

Vælgernes vaklende tillid til politikerne og den heraf følgende politikerlede har med den sidste tids tragikomiske begivenheder fået ny næring.

 

Således siger mange undersøgelser, at op mod 90% af befolkningen – heraf 76 % af de borgerlige vælgere (!) – er imod den handel, et meget bredt politisk flertal har indgået med investeringsbanken Goldmann Sachs. Det er tankevækkende og bør give de involverede politikere dybe rynker i deres unge pander (!)

 

En så gigantisk uoverensstemmelse mellem det, der rører sig i folkedybet, og den politiske gøren og laden holder ganske enkelt  ikke i længden. Folkestyret vil før eller siden slå alvorlige revner.

 

Udlændingepolitikken og væsentlige dele af EU-politikken er andre områder, hvor politikerne befinder sig i en ufolkelig boble uden forbindelse til befolkningens holdninger og følelser.

 

Læs også
Margrete Auken: EU skal være en forbundsstat i lighed med USA – men så kom Holger K. på banen

UDLÆNDINGEPOLITIK STYRES AF EN SNÆVER POLITISK KORREKT ELITE

Tag f.eks. udlændingepolitikken, hvor Dansk Folkeparti stadigvæk i massemedierne behandles som dumme, enøjede danskere, der ikke kan skue videre end landsbyens gadekær. At gøre netop en radikal politiker til integrationsminister er anskuelsesundervisning i, hvordan man behandler et befolkningsflertal hånligt og nedladende.

 

Danskerne er nemlig et tolerant og frihedselskende folk – “landsbytossernes racisme” består i, at vi ikke ønsker at tage imod uanede mængder af indvandrere, der vil knægte den frihed og tolerance, vi har bygget op i vores kristne demokrati gennem masser af år. Tag gerne egne værdier med ind i Danmark, men lad være med at antaste vores værdier! Dem står vi vagt om, fordi de betyder noget for os.

 

I den sammenhæng er regeringen med De Radikale i spidsen totalt ude af takt med landets befolkning. Udlændingepoltikken i dette land styres af en snæver politisk korrekt elite, som er totalt kolde over for at værne om vores egen kulturelle integritet og folkelighed.

 

ET DEMOKRATISK UNDERSKUD I EU

Så er der EU, som et meget stort flertal af den danske befolkning givetvis er tilhængere af. – Det EU (dengang EF) vel at mærke, som vi sagde ja til i 1972, nemlig at gøre Europa til et samarbejds- og frihandelsområde i stedet for, at det igen skulle blive en krigsskueplads. Den stadigt tættere integration med fælles valuta og afgivelse af suverænitet på så det ene og så det andet afgørende område er de fleste danskere derimod ikke tilhængere af.

 

De ønsker et samarbejdende fædrelandenes Europa, ligesom de fleste andre medlemslandes befolkninger gør det. Det er derfor, den politiske elite ikke ønsker at spørge befolkningerne. Det er virkelig et alvorligt demokratisk problem, når vælgerne bliver en klods om benet på politikerne (!!). Så ikke blot de danske politikere, men også politikerne i de andre EU-lande har et problem i forhold til deres befolkninger, når det gælder den tillidskløft, der desværre er blevet meget dyb. Ikke blot på nationalt, men også på europæisk plan er der lige nu et bekymrende demokratisk underskud.

 

Læs også
Berlingske er i frit fald, både når det gælder kvalitet og læsere – nu forsøger man sig med et angreb på Den Korte Avis

Hvis ikke politikerne generelt udviser en større modenhed, og hvis ikke de tager vælgerne mere alvorligt og sig selv mindre højtideligt – ja, så har i et demokratisk problem, der bare vokser sig større og større!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…