Så tager vi den en gang til for prins Knud

Prins Knud

I forrige uges bidrag om idiomer viste jeg, hvordan man kunne finde faste vendinger ved at angive nøgleord. Med nøgleordet ”langsom” fandt ordbogsprogrammet 54 forskellige vendinger, bl.a. ”en gang mere for prins Knud”. Hertil har en læser skrevet følgende:

 

Måske er det lidt en skam, at du har medtaget det bevingede ord ”En gang til for prins Knud” under nøgleordet ”langsom”.

 

Læseren henviser til, at det i historien bag udtrykket ikke drejer sig om at reagere langsomt eller hurtigt. Og det er rigtigt.

 

Dårligt udsyn under en ballet

Udtrykket kan føres tilbage til en varietévise fra 1959 med titlen ”Så ta’r vi den en gang til for prins Knud”, som igen bygger på en hændelse fra 1958.

 

Arveprins Knud (1900-1976) og arveprinsesse Caroline Mathilde (1912-1995) skulle til en balletforestilling, men sad sådan, at de havde dårligt udsyn og ikke rigtigt kunne se hele scenen. Det gjaldt også for den allervigtigste del af forestillingen, som arveprins Knud derfor bad om at få gentaget efter selve forestillingen. Dette gjorde man så.

 

Søgeordet langsom

Set ud fra det bevingede ords oprindelse var det derfor en fejl at kunne finde det ved hjælp af søgeordet ”langsom”.

 

Men det er kun en fejl, hvis man anser oprindelseshistorien som det afgørende for betydningen af et ord eller en fast vending.

 

Under påvirkning af den historisk-filologiske sprogvidenskab er det ganske vist stadigvæk ikke ualmindeligt at mene, at den etymologiske sandhed er den ægte og eneste sandhed.

 

Men den historiske sandhed er ikke nødvendigvis sandheden om den nuværende betydning.

 

Læs også
Dronning Margrethe og balletten ‘Nøddeknækkeren’

Det sker ofte, at et ord eller en vending med tiden får en betydning, som helt eller delvis har fjernet sig fra den oprindelige.

 

Ikke særligt store begavelse

Man kan formode, at betydningen af det bevingede ord er påvirket af de mange historier, som verserede om prins Knuds ikke særligt store begavelse. Det var allerede en del af visen og den måde, Birgitte Reimer i sin tid fremførte visen på.

 

Dengang og senere relaterede udtrykket ikke til, at prins Knud ikke kunne se den letpåklædte danserinde.

 

Et eksempel: Giraffen Marius

Følgende sprogbrugseksempel fra diskussionen om giraffen Marius er typisk. Skribenten vil sige, nogen er noget tungnem og derfor skal have forklaringen en gang mere:

 

  • Sidder der en enkelt eller to i kongeriget, som endnu ikke føler sig helt sikker på, hvorfor giraffen Marius ikke længere er at finde i Københavns Zoo, så tager vi den en gang mere for prins Knud. Marius var kommet i overskud. Han var blevet en overflødig medarbejder.

 

For denne sprogbrug kan man angive følgende betydning

Læs også
Så ta’r vi den engang til for prins Knud – og så mig!

 

  • udtryk for, at noget skal siges eller gøres en gang mere, fordi nogen er for langsom i opfattelsen til at forstå det straks

 

Forskellige varianter

Det kan tilføjes, at der findes forskellige varianter: “en gang til for prins Knud” og “en gang mere for prins Knud”. Den første med “til” er den oprindelige og også den langt hyppigst brugte. Også mht. skrivemåden for “prins” hhv. “Prins” bruges begge varianter.

 

Ordbogen over Faste Vendinger anbefaler at skrive ”prins” med et lille begyndelsesbogstav. Alt i alt kan man derfor anbefale at bruge “en gang til for prins Knud” fremfor ”en gang mere for Prins Knud”.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…